Arrangement

Besøg miljøvirksomheden Krüger: Rent vand er kilden til sundhed og trivsel

Kom med Bæredygtighedskaravanen på besøg hos Krüger, hvor vi skal se på de innovative løsninger og teknologier, der reducerer energiforbruget og genvinder ressourcer i vandbehandlingen samt sikrer, at ingen miljøfremmede stoffer havner i vores vandmiljø

Krüger A/S, Søborg

Tirsdag d. 07. maj 2019

Kl. 16:00 - 18:00

Gratis

 

Beskrivelse

Krüger A/S er en internationalt orienteret miljøvirksomhed, der er specialiseret i bæredygtig vandbehandling, der minimerer energiforbruget, bevarer og genvinder værdifulde ressourcer, samt fjerner miljøfremmede stoffer. Virksomheden inviterer til at høre om, hvordan de har taget FN’s verdensmål til sig, hvilke udfordringer de har oplevet, samt hvordan de arbejder med det både i forretningsmæssige prioriteringer og ved at engagere medarbejderne.
Under besøget fortælles også om den nye strategiske målsætning, som er udformet under arbejdet med FN’s verdensmål, og der bliver mulighed for at høre om en række udvalgte indsatser både i Danmark og i udlandet, som dækker over blandt andet:

  • Sikring af menneskers sundhed gennem forureningsoprensning – pesticid-, dioxin- og kviksølvforureninger
  • Indsatser mod at fjerne miljøfremmede stoffer fra vores vand – mikroplast fra regnvand, medicinrester fra spildevand og pesticider fra grundvand
  • Bidrag til bæredygtig fødevareproduktion med opdræt af fisk på land og genvinding af gødningsstoffer fra spildevand
  • Effektive klimaløsninger gennem realtidsoptimering af energiforbrug, optimal udnyttelse af kapacitet under ekstremregn og forebyggende foranstaltninger i spildevandssystemerne

Program:

Kl. 16.00-16.20: Velkomst og introduktion til Krügers arbejde med bæredygtighed og FN’s verdensmål ved Anne Abraham, HR og kommunikationsdirektør
Kl. 16.20-17:55: Korte oplæg og mulighed for dialog omkring udvalgte indsatsområder. Hør 4 forskellige oplæg i mindre grupper, hvor konkrete cases for ovennævnte indsatsområder præsenteres.
Kl. 17.55: Kort opsamling og afrunding

Undervejs vil der være en 15 min. kaffepause med lidt forplejning

Læs mere om Krügers indsats for bæredygtighed

 

Praktisk Info

Hvor

Krüger A/S

Gladsaxevej 363

2860 Søborg

Henvendelse i receptionen


Hvornår

Tirsdag d. 07. maj 2019

Kl. 16:00 - 18:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 06. maj 2019

Kl. 12:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

12

Arrangementsnr.

331729


Arrangør

IDA Grøn Teknologi


Medarrangører

IDA Global Development

IDA København

IDA Miljø

IDA Proces