Arrangement

Generalforsamling i Automobilteknisk Selskab

Mandag d. 18. februar 2013

Kl. 18:00 - 19:00

Gratis

 

Beskrivelse

Standarddagsorden, jf. vedtægtens §7:

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Årsberetning.

3.       Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og decharge.

4.         Fremtidigt arbejde i selskabet og budget for løbende år.

5.       Beretning om IDA's fagtekniske arbejde.

6.       Indkomne forslag.

7.       Valg af formand.

8.       Valg af bestyrelsesmedlemmer.

9.       Valg af kritisk revisor.

10.     Eventuelt.

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 18. februar 2013

Kl. 18:00 - 19:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

17. februar 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

20


Ledige pladser

16


Arrangementsnr.

996638


Arrangør

IDA Automotive