Arrangement

Nyt Kvinde-Barn Hus på Regionshospital Nordjylland i Hjørring

Mere smidige og sammenhængende patientforløb er nogle af de gevinster, patienter og pårørende vil få af bevillingen af det nye hus. Vi skal se, hvor langt de er nået med byggeriet af et Kvinde-Barn Hus til en samlet byggesum på 154 mio. kr.

Hjørring

Tirsdag d. 19. juni 2018

Kl. 16:30 - 19:30

Gratis

 

Beskrivelse

Mødested: For enden af Åge Holms Vej, ved byggepladsen, hvor den gamle hovedindgang var. Der er hjelmpåbud, og man skal bruge sikkerhedssko, så medbring gerne selv, da vi ikke har til alle. Der er mulighed for at parkere på Åge Holms Vej. Ring på 30732716, hvis du er i tvivl, når du er der.

Det nye Kvinde-Barn Hus skal danne ramme om fødeafsnit, barselsgang, børn- og ungeafsnit og gynækologisk-obstetrisk afsnit.

Der er tale om et byggeri på godt 7.500 kvadratmeter fordelt mellem tre etager plus kælder. C.C. Contractors vinderprojekt er udviklet i samarbejde med Creo Arkitekter, Bjørk & Maigård, Egebjerg By & Landskab og Midtconsult.

Kvinde-Barn Huset er en del af en større udbygning og renovering, som har været undervejs, siden C.F. Møller og Moe vandt projektkonkurrencen for det daværende Sygehus Vendsyssel i 2014.

Vi får fortalt om projektet og en rundvisning af Bettina Wittengren, bygningsingeniør og projektleder fra Region Nordjylland samt byggeleder Bent Brodde fra C.C. Contractors. Projektet omfatter både udbygning og renovering. Sammenbygning og nybygning af 4 etager, funktioner og arealer, samt landskab.

I C. F. Møllers vinderprojekt placeres kvinde/barn huset og behandlerbygninger som to U-formede bygninger på henholdsvis sydlig og nordlig side af den eksisterende forbindelsesbygningen, der går mellem medicinerhuset og sengebygningen. De nye bygninger danner tilsammen en karré, der omkranser et stort, lyst og grønt gårdrum, der kan nydes fra alle afsnit. Med sin ringstruktur på hver side af den nuværende forbindelsesbygning skaber tilbygningerne en øget fleksibilitet, i det funktionerne på hver side kan ”skubbe” til hinanden, hvis der er behov. Kvinde-Barn Huset vises på billedet med brunt tag.

Placeringen af henholdsvis Kvinde/barn hus mod syd og behandlerbygning mod nord ligger fast. Men skitsen til placeringen af de enkelte funktioner i de to bygninger skal gennem endnu en fintegning. Der arbejdes ud fra ideen om, at funktioner som ambulatorier og billeddiagnostik, som har et stort flow af patienter, ligger lettilgængeligt. De øvrige som føde- og neonatalafsnit, operationer og kirurgi samt sengeafsnit placeres, hvor der er mere ro, og hvor det giver bedst mening både for patientforløb og for personalets arbejdsgange. Fra anden sal bliver der direkte udgang fra Kvinde/barn huset til legeplads/tagterrasse på taget af behandlingsbygningen – men godt afskærmet for vinden.

I dag kan sygehuset virke lukket om sig selv, når man ankommer. En del af byggeprojektet er derfor også, at sygehuset åbnes mere op til Bispensgade, hvorfra der etableres to indkørsler, der skal føre op til en ny hovedindgang med adgang fra både nord og syd og med parkerings- og vendemuligheder på begge sider. Der etableres således ekstra p-pladser til patienter/pårørende, hvor behandlerbygningen er i dag.

Bygningen skal overholde Bygningsreglementets BR 2010 energikrav til Lavenergiklasse 2020.

Bygherren kræver, at byggeriet skal kunne DGNB-certificeres med guld.

Det første spadestik til Kvinde-Barn Huset blev taget i september 2017.

Byggeriet forventes færdig i november 2019.

Før rundvisningen er IDA og Region Nord vært ved en sandwich, hvor der bliver informeret generelt og der er lejlighed til at stille spørgsmål.

 

Praktisk Info

Hvor

Regionshospital Nordjylland, Hjørring

Bispensgade 37

9800 Hjørring

P-Pladsen på Åge Holms Vej


Hvornår

Tirsdag d. 19. juni 2018

Kl. 16:30 - 19:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

12. juni 2018 - kl. 23:55


Antal pladser

40


Ledige pladser

35


Tilvalg

Ledsager

0 kr.

Arrangementsnr.

327482


Arrangør

Byggeteknisk Gruppe, IDA Nord


Medarrangører

Vendsyssel Afdeling, IDA Nord