Arrangement

Sikre danske tilslagsmaterialer i Betonkonstruktioner

Aalborg Øst

Torsdag d. 06. december 2012

Kl. 15:00 - 19:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse


Store dele af betonkonstruktionerne i Danmarks infrastruktur er bygget af dårlig beton, og samfundet kommer til at stå med et kæmpeproblem, hvis vi ikke sætter ind med vedligeholdelsesarbejder snarest muligt.

Byggeteknisk Gruppe Region Nord og Dansk Betonforening vil på mødet sætte focus på de konstaterede problemer og evt. fremkomme med forslag til at imødegå disse.

Efterfølgende besøger vi Unicons produktionsanlæg for færdigbeton på Hjulmagervej 27, 9000 Aalborg, hvor vi vil besigtige laboratoriefaciliteter og produktions-anlægget incl. blandetårn.

Agenda:
Kl. 15.00 - 15.45
Rådgivende civilingeniør Bent Grelk fra Rambøll med speciale i analyse af skader på betonkonstruktioner med følgende indlæg:
1. Regionale forskelle i tilslagsmaterialernes sammensætning og kvalitet.
2. Risikoen for alkalikiselreaktioner pga. ”farlige” korn i sand og stenfraktionen.
3. Risikoen for frostskader pga. porøse korn i stenfraktionen.
4. Frostskader og alkalikiselreaktioner i danske bygværker, primært broer, svømmehaller, P-kældre m.v.

Kl. 15.45 - 16.00 Pause med let traktement. Serveres evt. under indlægget med Bent Grelk.

Kl. 16.00 - 16.15 Produktchef Akademiingeniør, B. Sc Jørgen Schou fra Unicon med følgende indlæg:
1. Miljøklasser og betonstyrker
2. Levering af typiske betontyper og –produkter
3. Prøvning af frisk og hærdnet beton

Kl. 16.15 - 16.30 Mulighed for at stille uddybende spørgsmål

Kl. 16.30 Afgang til Unicon

Kl. 16.45 - ca. 17.45 Besøg på Unicon

Der er begrænset deltagerantal.

Det er gratis at deltage i arrangementet.


Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve.

 

Praktisk Info

Hvor

Aalborg Portland

Rørdalsvej 44

9220 Aalborg Øst


Hvornår

Torsdag d. 06. december 2012

Kl. 15:00 - 19:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

02. december 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

40


Ledige pladser

14


Arrangementsnr.

995992


Arrangør

Byggeteknisk Gruppe, IDA Nord


Medarrangører

Dansk Betonforening