Arrangement

Besøg VandCenter Syd sammen med Bæredygtighedskaravanen

Hop med på Karavanen! VandCenter Syd fortæller om, hvordan de har oversat verdensmålene til deres virkelighed som vand- og spildevandselskab. Vi ser også det unikke Ejby Mølle Renseanlæg, der tester ny teknologi til bl.a. at forbedre spildevandsrensning

Vandcenter Syd, Odense C

Onsdag d. 08. maj 2019

Kl. 15:00 - 17:00

Gratis

"Vi bakker op om den globale bæredygtighedsdagsorden, fordi vi alle har et ansvar for klodens fremtid, og vi vil gerne bidrage, hvor vi kan. Som et af de førende vandselskaber i Danmark, har vi en masse viden, som kan gøre gavn ude i verden. Og når vi går foran, kan vi forhåbentlig inspirere andre til at følge efter," - direktør Mads Leth

VandCenter Syd er et af de vandselskaber i Danmark, der for alvor tager Verdensmålene alvorligt og bruger det som en anledning til at se nærmere på, hvor selskabet kan bidrage i denne sammenhæng. I forbindelse med besøget vil vi blive introduceret for processen for arbejdet med Verdensmålene og de foreløbige resultater. Dernæst får vi en rundvisning på Ejby Mølle Renseanlæg. På Ejby Mølle Renseanlæg testes løbende mange nye teknologier med henblik på at forbedre spildevandsrensningen og ressourceudnyttelsen i spildevandet og på dette punkt er renseanlægget ret enestående på globalt plan.

VandCenter Syd har en lang tradition for at tage ansvar for mennesker, miljø og samfund. En række af deres indsatser understøtter derfor i forvejen de mål, FN har sat, men de har også brugt verdensmålene til at sætte nye mål for sig selv. En tværorganisatorisk projektgruppe arbejdede i løbet af 2018 med at finde de verdensmål, det giver bedst mening for VandCenter Syd at fokusere på. Resultatet blev, at fem mål blev peget ud som særligt vigtige – og under dem udvalgte delmål. For hvert af de fem verdensmål er der peget på områder - indenfor både forretning og virksomhedskultur - hvor VandCenter Syd kan sætte sine egne ambitioner.

De fem verdensmål er:

Mål 6 – Rent vand og sanitet
Mål 7 – Bæredygtig energi
Mål 9 – Industri, innovation og infrastruktur
Mål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion
Mål 14 – Livet i havet

Hvor

Vandcenter Syd

Ejby Møllevej 22

5000 Odense C


Hvornår

Onsdag d. 08. maj 2019

Kl. 15:00 - 17:00


Pris

Ikke IDA-medlem

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 06. maj 2019

Kl. 23:59


Antal pladser

20


Ledige pladser

8

Arrangementsnr.

331261


Arrangør

IDA Grøn Teknologi


Medarrangører

IDA Byg

IDA Fyn

IDA Global Development

IDA Lederforum Syddanmark

IDA Proces

Miljøteknisk Gruppe, IDA Nord