Arrangement

Energilagring – løsninger til at lagre sol og vind

Hvordan kan vi lagre energi? Hvad gør vi med overskudsstrøm fra vindmøller? Omdannelse til metangas og lithium batterier kan være nogle af svarene.

Onsdag d. 02. november 2016

Kl. 16:45 - 21:00

Gratis

For at kunne optimere energien fra bla.vindmøller, er de vigtig at kunne opbevare energien til senere brug, hvor der ikke er så meget vind. På dette gå-hjem-møde, kan du høre om mulighederne for oplagring i jord, undergrunden og bygningsmassen. Du får også indsigt i mulighederne for at omdanne vindenergi til gas brændstof på 110 oktan.

Efter pausen sætter vi spot på forskning og udvikling indenfor batterier, og fremtidige muligheder for at lagre sol- og vindenergi på batterier. Haldor Topsoe A/S vil give et indblik i forskningen indenfor området, og efterfølgende kommer LiTHIUM BALANCE A/S og fortæller om deres arbejde med batterisystemer til solcelleanlæg og derefter vil Teknologisk Institut give et indblik i mulige el-leverancer og markeder for batterier på el-nettet. 

Program:

Kl. 16:45-17:00 Kaffe og te

Kl. 17:00-17:05 Velkomst ved Keld Olsen, IDA Mechanical Sjælland

Kl. 17:05-17:45 Energilagring og -anvendelse i bl.a. jord, undergrund og bygningsmassen via varmepumper, ved Mads Aarup, Danish Renewable A/S.

Mads Aarup har arbejdet professionelt med rådgivning og integration af vedvarende energisystemer startende med solvarme og varmepumper og senere solceller, vindmøller, elbiler og intelligent opladning.
Mads introducerer os til Danmarks placering i det Nordatlantiske område og give et overblik over Danmarks elektriske energisituation og vores rolle i samspillet med nabolandene omkring os.

Kl. 17:45-18:30 Overskudsstrøm fra vindmøller bliver til matangas eller brændstof på 110 oktan ved Professor Per Møller, DTU Mekanik.

Når udvinding af fossilt brændstof på ét eller andet tidspunkt vil blive kraftig reduceret af miljøårsager, vil der  blive behov for at kun lagre energi fra fluktuerende energikilder i form af hydrocarboner primært tiltænkt områder som tungere transport. Her tænkes primært på luftfart, tungere køretøjer og skibsfart. I nærværende foredrag vil der blive vist metoder/teknologier, der kan kan kombinere biomasse ressourcer og hydrogen fremstillet via elektrolyse og skabe en egentlig gennembrud for fremstilling af syntetisk brændstof via såkaldte brændstoffabrikker.

Kl. 18:30-19:00 Pause med sandwich og øl/vand.

Kl. 19:00-19:30 Genopladelige batteriteknologier – vejen forude v/Kjeld Nørregaard, konsulent, Teknologisk Institut

Dette indlæg ville give et indblik i forskningen af nye genopladelige batteriteknologier på Haldor Topsoe A/S som vil sænke både vægt og pris. Derudover vil indlægget give et fremtidsscenarie hvor den genopladelige batteriteknologi er på vej hen.

Kl. 19:30-20:00 Batterilagre til solcelleanlæg ved Rasmus Rode Mosbæk, Projektleder, LiTHIUM BALANCE A/S.

Batterisystemer til solceller har fået øget interesse over det sidste år. Med faldende solcelle- og batteripriser samt en faldende feed-in tarif bliver batterisystemer til solceller mere økonomisk rentable. Dette indlæg vil give et indblik i test og økonomiske beregninger for et batterisystem til solceller i hustande. Derudover beskrive mulighederne for batterisystemer til solcelleanlæg i boligforeninger.

Kl.  20:00-20:30 Batterilagre til udbalancering af elnettet v/ Kjeld Nørregaard, konsulent, Teknologisk Institut

Hvordan kan batterier hjælpe med el-lagring, forsyningssikkerhed og regulering af el-nettet? Dette indlæg kommer ind på forskellige mulige el-leverancer og markeder for batterier på el-nettet, samt information og erfaringer fra BESS projektet (forsøg med store batterisystemer tilkoblet el-nettet og batteri forsøgsanlæg mv. på Teknologisk Institut).

Kl.  20:30-21:00 Hvordan kommer vi videre, diskussion mellem indlægsholderne og deltager.

Kl.  21:00 Afrunding og tak for i dag

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.

Arrangementet udbydes i samarbejde med Region Hovedstaden, CEICAD projektet og Energiforum Danmark.

Hvor

Mødet foregår på 14. sal


Hvornår

Onsdag d. 02. november 2016

Kl. 16:45 - 21:00


Pris

Ikke IDA-medlem

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 31. oktober 2016

Kl. 10:00


Antal pladser

90


Ledige pladser

18

Arrangementsnr.

319127


Arrangør

IDA Mechanical


Medarrangører

IDA Energi

IDA Energi, Østjylland

IDA Grøn Teknologi

IDA Køle- & Varmepumpe teknologi

IDA Mechanical Fyn

IDA Mechanical Syd

Maskinteknisk Gruppe, IDA Østjylland

Sundhedsteknologisk Udvalg, IDA Østjylland