Arrangement

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)

EUDP´s støttegivning til udvikling og demonstration af ny energiteknologi med fokus på Power-2-X teknologier og Mobilisering af kulstof fra uudnyttede CO2-kilder.

Tirsdag d. 10. april 2018

Kl. 16:45 - 20:30

Gratis

Indpasningen af de stigende og på sigt meget store mængder el fra vind- og solenergi i det samlede danske energisystem udgør en betydelig systemmæssig udfordring. Her kan de såkaldte Power-2-X teknologier potentielt komme til at spille en betydelig rolle henset til deres potentiale for at kunne konvertere ”overskudsel” til lagerbare ”syntetiske” energibærere i gas- og flydende form, som kan anvendes til forskellige slutformål - de såkaldte electro fuels. Ligeledes er der behov for at udnytte kulstof fra kilder, som i dag er uudnyttede.

Det kræver en meget betydelig udviklingsindsats at forbedre disse teknologiers effektivitet og økonomi til et niveau, hvor markedet vil efterspørge dem - dette formentlig hjulpet af de nødvendige rammebetingelser fra samfundets side. Det er på denne baggrund, at EUDP støtter en række perspektivrige projekter på området.
_____________________________________________________________________________________

Program

Kl 16:45 Kaffe/te

Kl 17:00 Introduktion ved , Keld Olsen, IDA Energi og Jan Engelbreckt Bünger, Projektkonsulent, EUDP´s sekretariat

Kl 17:05 Den Grønne Omstilling - EUDP´s rolle. Jan Engelbreckt Bünger, Projektkonsulent, EUDP´s sekretariat

Kl 17:20 Elopgraderet biogas. John Bøgild Hansen, Senior Principal Scientist, Haldor Topsøe A/S

Projektet skal i en skala på 10 Nm3/t demonstrere effektiv biogasopgradering til rørlednings-kvalitet (naturgasnettet) ved katalytisk omdannelse af CO2-indholdet i biogassen til metan ved reaktion med hydrogen fremstillet fra damp ved Solid Oxide Elektrolyse (SOEC). Parallelt designes og vurderes økonomien for et fuld-skala anlæg samt den samfundsmæssige nyttevirkning af teknologien. EUDP-støtte: 33 mio. kr.

Kl 18:05 Pause og sandwich

Kl 18:40 Power2Hydrogen. Preben Birr-Pedersen, Cluster Manager i House of Energy

Projektet skal fremme et nyt grønt energimarked ved at demonstrere både teknologi og økonomi for brændselscellebaserede elektrolyseanlæg, som udnyttes til stabilisering af elnettet og samtidig producerer grøn brint, som kan afsættes til højværdi markeder som transport og proces. EUDP-støtte: 7,6 mio. kr. (ForskEL-programmets støtte er overført til EUDP).

Kl 19:25 Cryogenic Carbon Capture and Use. Søren Knudsen Kær, Professor, Aalborg Universitet

Projektets primære formål er at etablere veldokumenterede tekno-økonomiske scenarieanalyser for elnetbalancering ved hjælp af cryogen proces til indfangning af CO2 koblet med syntese af transportbrændstoffer. Der fokuseres på to CO2-kilder fra røggas: Aalborg Portland og Nordjyllandsværket. EUDP-støtte: 4,5 mio. kr.

Kl 20:10 Forventet afslutning

Om EUDP: EUDP - Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram - er Danmarks toneangivende program for samfundets strategiske investeringer i udvikling af ny energiteknologi. EUDP´s formål at yde tilskud til udvikling af ny energiteknologi, der skaber vækst og arbejdspladser, øger forsyningssikkerheden og bidrager til at gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050. Programmets fokus er primært prækommerciel udvikling og demonstration frem til markedet inden for alle typer af ny energiteknologi og i mindre grad egentlig forskning, og EUDP har støttet teknologiudviklingen med 3,5 mia. kr. siden oprettelsen i 2007.

Arrangementet udbydes i samarbejde med Energiforum Danmark og DI Energi.

Er du ikke medlem af IDA eller har du ikke i forvejen en brugerprofil skal du oprette en brugerkonto her >
Brugerprofilen giver dig adgang til at tilmelde dig arrangementer, deltage i debatten på Universe og downloade præsentationer fra vores arrangementer. Bemærk, ved oprettelse af brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 10. april 2018

Kl. 16:45 - 20:30


Pris

Ikke IDA-medlem

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 06. april 2018

Kl. 14:00


Antal pladser

70


Ledige pladser

7

Tilvalg

Ledsager

0 kr.

Arrangementsnr.

324790


Arrangør

IDA Energi


Medarrangører

Bygningsteknisk Gruppe, IDA Nordsjælland

IDA Bioteknologi

IDA Grøn Teknologi

IDA Kemi

IDA Mechanical

IDA Mechanical Sjælland

IDA Proces

IDA Sjælland