Arrangement

Økosystemtjenester i praksis

Verdens økosystemer er under pres og den biologiske mangfoldighed er dalende. Det har store konsekvenser for de naturlige goder, som har betydning for vores dagligdag.

AquaGlobe, Skanderborg

Mandag d. 25. oktober 2021

Kl. 08:30 - 16:45

Gratis

Tilmeldingsfrist 24. oktober 2021 - kl. 23:59

Verdens økosystemer er under pres og den biologiske mangfoldighed er dalende. Det har store konsekvenser for de naturlige goder, som har betydning for vores dagligdag. Disse goder er fx rent vand, ilt, bestøvning, jordbundskvalitet, klimatilpasning, CO2-lagring, fødevarer og sundhed – og kaldes derfor også for økosystemtjenester. Naturens økosystemer har nemlig en række funktioner med værdi for os mennesker.

At arbejde med økosystemtjenester i planlægning og projekter er nødvendigt og efterhånden også på vej frem i Danmark. Evaluering af projekters effekt på økosystemtjenester indgår i de fleste af EU’s støtteprogrammer til natur- og klimaprojekter, og i Danmark er nationalt værktøj til vurdering af økosystemtjenester under udvikling. Monetær værdisætning af tjenesterne, kan være med til at give naturen en stemme i beslutningsprocesser, hvor den normalt ikke indgår på lige fod med andre omkostninger eller fortjenester og derfor ofte overses.

Formålet med denne workshop er at introducere begrebet økosystemtjenester og deres kortlægning, kvantificering og værdisætning, så det bliver muligt at arbejde konkret med en økosystembaseret tilgang i planlægning og projekter.

Denne workshop henvender sig til dig som:

• er nysgerrig på hvad økosystemtjenester er for en størrelse og hvordan man anvender dem i praksis

• gerne vil lære at bruge en økosystembaseret tilgang, til at arbejde helhedsorienteret og på en måde som understøtter naturens egne processer. Det kan bl.a. være inden for multifunktionelle jordfordelingsprojekter, naturgenopretningsprojekter, klimaprojekter mm.

Program:

09.00 Velkomst, Tom Heron, IDA Miljø

09.10 BioScape: Et projekt der arbejder gennem en økosystembaseret tilgang, Pernille Krüger Mertz, Region Midtjylland

09.25 Hvad er økosystemtjenester og hvorfor og hvordan anvender vi dem i praksis?, Kristine Kjørup Rasmussen, biolog SLA

10.10 Hvordan værdisættes økosystemtjenester?, Maria Nygård Thomsen, Miljøøkonom COWI

10.40 Pause

11.00 Historik og status for EU’s arbejde med økosystemtjenester (MAES) og implementeringen i Danmark, Mette Termansen, KU

11.45 Afrunding af hybrid arrangement, Pernille Krüger Mertz

12.00 Frokost

12.45 Introduktion til det praktiske arbejde med økosystemtjenester, Kristine Kjørup Rasmussen, biolog SLA Maria Nygård Thomsen, Miljøøkonom COWI

13.00 Workshop: Konkret kortlægning af økosystemtjenester i tre udvalgte projektområder.

Her vil deltagerne arbejde med dataindsamling, samt økonomiske analyser af udvalgte økosystemtjenester

16.00 Fælles opsamling

16.45 Afrunding og tak for i dag, Pernille Krüger Mertz

Workshoppen er et samarbejde mellem IDA Miljø, Region Midtjylland og SLA.


Hvor

AquaGlobe

Døjsøvej 1

8660 Skanderborg


Hvornår

Mandag d. 25. oktober 2021

Kl. 08:30 - 16:45


Pris

Ikke IDA-medlem

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

IDA-medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Søndag d. 24. oktober 2021

Kl. 23:59


Antal pladser

25


Ledige pladser

0

Arrangementsnr.

341947


Arrangør

IDA Miljø