Arrangement

Sådan styrker vi cirkulær økonomi i byggeriet

En bæredygtig fremtid stiller særlige krav til byggebranchen. Fremtidens byggeri skal nemlig kunne skilles ad, så komponenter og materialer kan bruges igen og igen. Samtidig skal løsningerne udlede så lidt CO2 som muligt.

IDA Mødecenter, København V

Mandag d. 16. september 2019

Kl. 08:30 - 16:30

Fra 200 kr.

De kommende 40 år vil vi bygge mere på grund af større velstand end vi har bygget indtil nu i hele menneskehedens historie. Det kræver, at vi tænker radikalt anderledes. Cirkulær økonomi er nøgleordet – også i byggebranchen.

På denne konference ser vi på mulighederne lige fra forskningen til udførelsen. Der bliver flere krav til at passe på ressourserne, således at materialer kan genbruges i samme eller nye produkter. Dette kræver udvikling af nye tanker hos forskningssteder, virksomheder og udførende.

Verdens befolkning bruger alle de ressourcer, som planeten kan nå at reproducere på et helt år. Byggebranchen forbruger i dag 40 procent af verdens ressourcer og skaber derfor en tredjedel af verdens affald og er på den måde i høj grad en del af problemet.

Den større opmærksomhed på ressourceforbrug og et ansvar for de kommende generationer stiller nye krav til bygherrer og nyt byggeri, der i højere grad skal tænke ansvarlighed over for jordens ressourcer sammen med økonomi.

I sommeren 2017 barslede regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi med sine 27 anbefalinger. Anbefalingerne udstikker kursen for nye grønne forretningsmodeller og et reduceret ressourceforbrug, der skal styrke virksomhedernes konkurrenceevne.

Medarrangører på arrangementet er InnoBYG, SBI, DI Byg, Dansk Byggeri. samt Forbundet Arkitekter og Designere.
Er du medlem af en af disse organisationer kan du deltage til medlemspris. Du skal blot sende en mail til
hbo@ida.dk med navn, tlf. nr. samt adresse hvortil faktura skal sendes.


Program:

Kl 8:30 Registrering samt morgenmad

Kl 9:00 Indledning v/ Malene Matthison-Hansen, formand for HBs ad-hoc udvalg om cirkulær økonomi, IDA og Lisbeth M. Ottosen, DTU Byg

Kl 9:10 Om udvikling af fælles forståelse og standarder for cirkulær økonomi i byggeriet v/ Tine Lange, Responsible Assets

Kl 9:35 Viden som værktøj i omstillingen til den cirkulære økonomi, InnoBYG v/ Rune Østergaard Haven, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut

Kl 10:00 Anvendelse af affald som ressource i forskellige byggematerialer – nyt fra forskningen v/ Lisbeth M. Ottosen, DTU Byg

Kl 10:15 Genanvendelse af nedknust betontilslag i ny beton v/ Louise Green Pedersen, DTU Byg

Kl 10:30 Pause med kaffe/te

Kl 10:45 Udnyttelse af træaske i cementbaserede materialer v/ Nina M. Sigvardsen, DTU Byg

Kl 10:55 Brugen af mineaffald i beton v/ Anne Mette Tholstrup Simonsen, DTU Byg

Kl 11:10 Screening af flyveaske fra affaldsforbrænding som cementerstatning i beton v/ Benjamin Ebert, DTU Byg

Kl 11:25 Bio-based binding materials for 3D-printing concrete v/ Julian Christ, DTU Byg

Kl 11:35 Cirkulær produktion af byggematerialer v/ Jakob Orbesen, DI Byg

Kl 12:00 Frokost

Kl 12:45 Udvikling af nye bygningskomponenter v/ Jan Karlshøj DTU Byg, Design og processer

Kl 13:10 Bygherrens rolle, totaløkonomi og bæredygtighed v/ Kim Haugbølle, SBI

Kl 13:35 Ressource kortlægning: Springbræt til cirkulær byggeri v/ Maya Færch, Lendager TCW

Kl 14:00 Livscyklusperspektivet som styrkelse af cirkularitet i byggeriet v/ Gitte Gylling Hammershøj Olesen, Rambøll

Kl 14:25 Entreprenørens synsvinkel på cirkulært byggeri v/ Anders Sørensen, Enemærke & Petersen

Kl 14:50 Pause med eftermiddagsbuffet

Kl 15:10 Plast som fremtidens bæredygtige byggemateriale v/ Michael Bayer Thomsen, Letbæk Plast

Kl 15:35 Mulighederne fremover v/ Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri

Kl 16:00 Debat i salen, styret af Lisbeth M. Ottosen, DTU Byg

Kl 16:20 Konklusion og hvordan kommer vi videre v/ Lisbeth M. Ottosen, DTU Byg

Kl 16:30 Tak for i dag

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.

Eventuelle spørgsmål til arrangementet kontakt Keld Olsen på 60825489 / keldolsen2@godmail.dk


Uddybning af program:

Om udvikling af fælles forståelse og standarder for cirkulær økonomi i byggeriet v/ Tine Lange, Responsible Assets

Oplægget handler om værdien af at skabe fælles fodslav i en branche, der skal omstilles fra traditionelle byggemetoder og materialer til cirkulære. Med udgangspunkt i projekt Circle House vil Tine Lange fortælle, hvordan de har arbejdet med at påvirke branchens aktører og skabe fælles løsninger på helt konkrete udfordringer.

Anvendelse af affald som ressource i forskellige byggematerialer – nyt fra forskningen v/ unge PhD studerende komme og fortælle om deres forskningsprojekter, navne følger, DTU Byg, Institut for Byggeri og Anlæg

Cirkulær produktion af byggematerialer v/ Jakob Orbesen, DI Byg

For rigtig mange byggematerialeproducenter er den cirkulære tilgang til råvarerne en integreret del af produktionsplanlægningen. Men der er fortsat potentiale for meget mere – og bedre udnyttelse af materialerne.

Udvikling af nye bygningskomponenter v/ Jan Karlshøj DTU Byg, Design og processer

De potentielle positive effekter ved en digitalisering projekteringen og en sporbarhed i komponenterne, så estimater af LCA og LCC kan ske så automatisk som muligt og medvirke til at træffes de bedst mulige valg under vejs i processen.

Bygherrens rolle, totaløkonomi og bæredygtighed v/ Kim Haugbølle, SBI

Innovation og procesudvikling. I særdeleshed fokuserer han på forhold vedr. bygherrens rolle, totaløkonomi og bæredygtighed, herunder er han kraftigt involveret i certificeringsordningen DGNB og ansvarlig for udviklingen af værktøjet LCCbyg til beregning af bygningers totaløkonomi, SBI rapport Bygningens livscyklus, filen kan hentes på Dokumenter på Mit IDA.

Ressource kortlægning: Springbræt til cirkulær byggeri v/ Maya Færch, Lendager TWC
Vi skal mindske byggeriets ressourceforbrug, CO2-udledning og affaldsproduktion. Hvis vi starter med at se eksisterende bygninger som materialebanker og affald som ressourcer, er vi allerede godt på vej. Men hvordan gør vi det i de konkrete nedrivnings- og byggeprojekter?

Livscyklusperspektivet som styrkelse af cirkularitet i byggeriet v/ Gitte Gylling Hammershøj Olesen, Rambøll

I takt med at byggebranchen åbner øjnene for potentialerne i – og nødvendigheden af – en omstille et mere cirkulært byggeri, har vi behov for et øget cirkulært blik på problemer, løsninger og arbejdsformer i branchen. Vi arbejder målrettet med livscyklustilgange på tværs af traditionelle disciplinskel med det fokus at belyse aspekter og kvaliteter fra flere perspektiver. Gennem projekteksempler som Tower of Wood, Bæredygtig adfærd, Indlejret CO2, DGNB certificeringer vises potentialerne i denne tilgang som en styrkelse af en livscyklustilgang til gennemsigtighed og dokumentation i styrkelsen af cirkulær økonomi i byggeriet.

Entreprenørens synsvinkel på cirkulært byggeri v/ Anders Sørensen, Enemærke & Petersen

Her vil jeg præsenere vores tilgang til cirkulær økonomi – hvad arbejder vi med, hvorfor og hvordan... Derudover nogle af de barrierer og udfordringer vi ser samt hvad vi mener der skal til for at komme videre...

Plast som fremtidens bæredygtig byggemateriale v/ Michael Bayer Thomsen, Letbæk Plast

Der gives et indblik i hvordan Letbæk Plast konkret arbejder med cirkulær økonomi i byggebranchen, samt inspiration fra øvrige brancher. Endvidere løftes sløret for det store arbejde som plastindustrien, som helhed, arbejder med for at fremme genanvendelse af plast og dermed en cirkulær økonomi.

Mulighederne frem over v/ Simon Stig-Gylling, Dansk Byggeri

Sådan styrker vi CØ i fremtiden

Er du ikke medlem af IDA eller har du ikke i forvejen en brugerprofil skal du oprette en brugerkonto her > Brugerprofilen giver dig adgang til at tilmelde dig arrangementer og downloade præsentationer fra vores arrangementer. Bemærk, ved oprettelse af brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Hvornår

Mandag d. 16. september 2019

Kl. 08:30 - 16:30


Pris

Studiemedlem

200 kr.

Ledig

300 kr.

Firmamedlem

400 kr.

Medlem af arrangør

400 kr.

IDA-medlem

400 kr.

Seniormedlem

400 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

450 kr.

Ikke IDA-medlem

600 kr.

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 13. september 2019

Kl. 14:00


Antal pladser

100


Ledige pladser

9

Arrangementsnr.

329933


Arrangør

BYG Sjælland, IDA Sjælland


Medarrangører

Bygningsteknisk Gruppe, IDA Nordsjælland

Dansk Betonforening

IDA Byg

IDA Grøn Teknologi

IDA Miljø

IDA Teknologivurdering

Kurser for studerende