Arrangement

Stationsnær byfortætning - kan vi få det hele?

Hvor meget byfortætning kan en mellemstor by klare? Hvem bygges der for? - og hvad sker der når nabokommunen får de samme gode ideer? Hør om byudviklingsprojekter fra Roskilde og Høje Taastrup, og hør to eksperters bud på byfortætning i dagens Danmark.

IDA Mødecenter, København V

Onsdag d. 28. november 2018

Kl. 15:00 - 18:00

Gratis

 

BeskrivelseLink kopieret

Spørgsmålet om byfortætning eller ej har eksisteret stort set så længe som begrebet "by". I begyndelsen af 1900-tallet indførtes forbud mod for tæt bebyggelse. Boligerne skulle have lys og luft og grønne gårde. Senere fulgte en periode med ”liberalisering” af kravet om bygningsafstande og bestemmelserne blev derfor slettet. Bebyggelsestætheden skulle nu fremover blot vurderes (skønnes) i hvert enkelt tilfælde f.eks. i hver lokalplan.

Der er igen en åbning for at bygge tæt i byerne. En åbning som især de mellemstore byer benytter sig af i disse år. Bygherrer ønsker optimal forrentning, arkitekter ønsker komplekse opgaver og kommunerne ønsker at gå forrest i kampen om at være erhvervsvenlige og tiltrække nye borgere.

Men hvor meget byfortætning kan en mellemstor by klare? Hvem er det egentlig der bygges for? - og hvad sker der når nabokommunen får de samme gode ideer?

Hør om de kommende store byudviklingsprojekter fra Roskilde og Høje Taastrup og hør to eksperters bud på udfordringerne og den samfundsøkonomiske vinkel på byfortætning.

Undervejs vil IDA servere gløgg og æbleskiver, samt diverse drikkevarer.

Program:

Kl. 15.00 – Velkommen til arrangementet v. Synnøve Klitgaard

Kl. 15.10 - Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster v. Brian Gardner Mogensen Adm. direktør/Partner – Realise aps

Kl. 15.50 - Byudvikling af Høje Taastrup C
Høje Taastrup C I de kommende år sker der en ambitiøs byudvikling i området mellem Høje Taastrup Station og City2 – Høje Taastrup C. De centrale dele af Høje Taastrup By skal omdannes til en mere sammenhængende, aktiv og tryg bydel med flere boliger og mere erhverv. Der skal bl.a. skabes et gennemgående parkstrøg med stier, pladser til aktiviteter og oplevelser for hele byen. v/ Ole Pedersen, Direktør for Holteprojekt

Kl. 16.30 - Pause med gløgg og æbleskiver

Kl. 17.10 - Byudvikling omkring Roskilde Station
I Roskilde arbejdes der med udviklingen af en række projekter i det stationsnære område. Med afset i en ambitiøs strategi om at sikre nye boliger, styrke bylivet og binde byen bedre sammen på tvært af jernbanen. Strategien med flere separate projekter sikre en stor robusthed i byudviklingen. Samtidig med at alle projekterne har et særligt fokus på mobilitet og forholdet mellem fortætning og bykvalitet. v/ Magnus Haahr Nielsen, Arkitekt MAA og Byplanlægger i Roskilde Kommune

Kl. 17.50 - Afslutning

 

Praktisk InfoLink kopieret

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31-33

1780 København V


Hvornår

Onsdag d. 28. november 2018

Kl. 15:00 - 18:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

Onsdag d. 21. november 2018

Kl. 23:55


Antal pladser

68


Ledige pladser

1

Arrangementsnr.

328602