Kursus

PRINCE2® Practitioner e-learning inkl. certificering

Få en endnu bedre forståelse for projektarbejde efter PRINCE2®-metoden. På kurset lærer du at anvende PRINCE2® metoden i forskellige slags projekter og situationer. Undervisningen foregår på en adaptiv læringsplatform, som tilpasser sig din viden.


Tid og sted

 • 30.09.21

  Online

Varighed: 92 dage

PRINCE2® Practitioner e-learning inkl. certificering

PRINCE2® Practitioner bygger videre på PRINCE2® Foundation og din forståelse for strukturen og indholdet af PRINCE2®-metoden.

Du kommer til at arbejde med PRINCE2® på en praktisk case, og lærer dermed at analysere og anvende PRINCE2® metoden.

Du får styrket din viden om de syv principper, syv processer og syv temaer, der er centrale for at køre projekter efter PRINCE2®-metoden.

Du lærer, hvordan du varetager rollen som projektleder for komplekse projekter ved forudseende og systematisk at kunne planlægge, organisere og styre projekter målrettet og effektivt med PRINCE2® metoden.

På kurset gennemgår du:

 • Anvendelse af PRINCE2®-metoden på en projektcase
 • Indblik i PRINCE2®-rejsen fra idé til projektafslutning
 • Sammensætning af projektorganisationen
 • Definition af roller og ansvar
 • Etablering af projektets styringselementer
 • Udarbejdelse af business case og slutproduktbeskrivelse
 • Faseplanlægning, styring af faser og ledelse af faseovergange
 • Produktnedbrydning, arbejdspakker og faseplanlægning
 • Emne-, ændrings- og risikostyring
 • Samarbejde mellem projektleder og teamledere
 • Projektafslutning og overdragelse til drift
 • Projektevaluering
 • Tilpasning af PRINCE til forskellige typer projekter
 • Retningslinjer til implementering af PRINCE2

E-learningen foregår på en adaptiv læringsplatform. Det vil sige, at undervisningen automatisk tilpasser sig din læringsstil, din viden, dine færdigheder og endda dine karaktertræk. Alt med fokus på, at du skal lære så meget som muligt så hurtigt som muligt.

Du får adgang til kurset i 6 måneder, så du kan gennemgå forløbet, hvor og når det passer dig bedst. Og så mange gange, du har lyst til.

Du kan også genopfriske din viden fra enkelte områder, så du ikke glemmer noget, du allerede har lært.

Du får adgang til de to officielle testeksamener med uddybende forklaringer til hvert alternativ, inklusive henvisninger til PRINCE2®-manualen. Dem kan du tage lige så mange gange du vil for at se, hvor godt du er forberedt til din PRINCE2® Practitioner-eksamen.

Inkluderet i kurset er én faglig sparringssession med din personlige PRINCE2®-instruktør. For selvom e-læringen giver dig fleksibilitet, kan det være rart at vende stoffet med en fagperson.

 

Kurset er for dig, der allerede arbejder som projektleder

Kurset er for dig, der allerede arbejder som projektleder, eller ønsker en anden funktion, hvor du skal have mange interessenter til at arbejde sammen om et fælles mål.

Med en PRINCE2® Practitioner-certificering har du styr på dit projektfundament og bliver sikker i din rolle som projektleder.

For at kunne tage din certificering i PRINCE2® Practitioner er det en forudsætning, at du allerede er certificeret i PRINCE2® Foundation.

Dit udbytte

Du bliver certificeret PRINCE2® Practitioner, når du har bestået eksamen.

Efter kurset kan du varetage rollen som projektleder for komplekse projekter ved forudseende og systematisk at kunne planlægge, organisere og styre projekter målrettet og effektivt med PRINCE2® metoden.

Du får:

 • Styr på, hvordan du kan anvende PRINCE2-metoden i forskellige typer projekter
 • Øvet dig i, hvordan du kan tilpasse metoden til konkrete projektscenarier
 • De nødvendige forkundskaber til at bestå certificeringseksamenen i PRINCE2 Practitioner
 • Dybdegående teoretisk indsigt i projektstyring efter PRINCE2-metoden
 • Forståelse for detaljerne i PRINCE2®
 • Øvelse i at anvende PRINCE2® på en praksisnær case

Evne til at tilpasse PRINCE2® til dine projekter og din organisation

Din virksomheds udbytte

 • Projektledelse, der tager udgangspunkt i internationalt anerkendt Best Practice
 • En kontrolleret og effektiv projektstyring, der reducerer fejl og urentable projekter
 • Projekter, der i endnu højere grad leverer det aftalte til tiden og inden for budget

Sådan forløber PRINCE2® Practitioner e-learning

 • Adaptiv læringsplatform, som tilpasser sig din viden, dine færdigheder og din måde at lære på.
 • 23 moduler / 10-40 timers undervisning i adaptiv e-læring, quizzer og testeksamener
 • Den officielle PRINCE2® Practitioner-certificeringseksamen
 • Mulighed for faglig sparring med din personlige PRINCE2®-instruktør, der giver sparring og vejledning i løbet af kurset
 • Kurset er fuldt optimeret til både desktop og mobil

Sådan forløber eksamen:

 • Antal spørgsmål: 68
 • Format: Multiple choice og sammenkædningsspørgsmål
 • Bestået ved: 38 rigtige svar (55 %)
 • Hjælpemidler: Manualen ”PRINCE2® – Projektledelse med succes (6th edition)”, gerne med håndskrevne noter, men ingen løse noter ved siden af
 • Varighed: 2½ time (150 minutter)
 • Det er muligt at søge om at få tildelt ekstra tid til eksamen, hvis dansk ikke er dit modersmål, hvis du er ordblind eller har andre særlige behov.

Prisen inkluderer:

 • Adgang til adaptiv digital læringsplatform i 6 måneder
 • 2 testeksamener
 • Mulighed for faglig sparring med akkrediteret PRINCE2®-instruktør undervejs i forløbet
 • Den officielle PRINCE2® Practitioner-certificeringseksamen
 • Certificering ved bestået eksamen

Sådan får du adgang til PRINCE2 Practitioner e-learning

Du får adgang til kurset ca. 1 hverdag efter, at du køber det. Du bliver oprettet i den digitale læringsplatform, Area9 Rhapsode, hvorefter du modtager en mail fra Area9 Rhapsode med et link til dit kursus. Vær opmærksom på, at vi ikke udsender mails fra sent fredag til mandag morgen.

Startdatoen angivet her på selve kursussiden er kun en vejledende dato. Du kan starte kurset, så snart du har modtaget mailen fra Area9 Rhapsode. Herefter har du adgang til kurset i 12 måneder

Kurset forudsætter, at du allerede har bestået en PRINCE2 Foundation-eksamen. Ligeledes forudsætter det, at du allerede har en PRINCE2-manual. Det skal være 2017-udgaven (6th edition). Har du ikke manualen længere, kan du tilkøbe denne ved at kontakte os direkte. 

Adaptiv læringsplatform Area9 Rhapsode

Den digitale læringsplatform adskiller sig markant fra andre traditionelle e-learning platforme, som ofte er opbygget lineært, og hvor alle kursister skal følge den samme struktur og dermed det samme indhold.

Area9 Rhapsode-læringsplatformen er adaptiv. Det betyder, at den tilpasser det indhold, du får vist, til netop dit niveau, afhængigt af hvordan du svarer på spørgsmål undervejs i modulerne. Den indbyggede AI-motor hjælper dig dermed med at sikre, at du har forstået alt det nødvendige teoretiske stof og kommer igennem det hurtigere.

For en dybdegående forklaring af alle funktioner i denne platform kan du se følgende video:
https://youtu.be/yO7BG0IzdWg

The PRINCE2® courses on this page are offered by Metier Scandinavia A/S ATO/Affiliate of AXELOS Limited. PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited. All rights reserved

Varighed

92 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

7.900 kr.

Ikke IDA-medlem:

8.900 kr.

Vælg sted og dato

Online arrangement

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
30. sep. - 30. dec. 2021
Kl. 09:00 - 17:00

Tilmeldingsfrist 28. sep. 2021 - kl. 23:59

Steen Knudsen

Senior Management Consultant and Trainer

Steen er certificeret idenfor bl.a. PRINCE2®, ITIL® og LEAN. Han underviser inden for Projektledelse, og er akkrediteret PRINCE2® og PRINCE2 Agile® underviser. 

Steen har mere end 15 års erfaring med projektledelse, personaleledelse, styregruppearbejde, procesoptimering, metodeimplementering, IT Service Management (ITIL), transformation, strategi og governance mm.

Steen har arbejdet i roller som: Management Consultant, projektleder og leder. Han har undervist i ITIL® og PRINCE2® ved siden af det ’daglige’ arbejde.

Som underviser er det vigtigt for Steen at anvende praktiske erfaringer fra egne opgaver og fra kursisternes hverdag for at skabe en god vekselvirkning mellem teori, metode og praktik.

Steen er anerkendt for at være dybt inde i det stof, han underviser i – samtidig med, at undervisningen sker med højt humør.

Speciale

Uddannelse og træning. Projektledelse. Porteføljestyring. Ledelse. Styregrupper. Procesoptimering. Metodeimplementering. IT Service Management (ITIL®). Strategy. Governance. Change Management.

Uddannelse

Cand. Mag., Historie og Engelsk, Københavns Universitet, 2001

Certificeringer

Et uddrag af Steens certificeringer:

2020:             PRINCE2 Agile® Practitioner

2020:             ITIL4® Managing Professional

2019:             PRINCE2® 2017 Practitioner

2018:             LITA LEAN IT Foundation

2008:             ITIL® V3 Expert

2008:             PRINCE2® Trainer

2005:             PRINCE2® Registered Practitioner

Videreformidling af kontaktinformationer

OBS: Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Metier. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding, din sparring med en underviser og til selve certificeringen. Dine kontaktinformationer vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Vil du vide mere?

Billede af Jette Meyer-Kristensen

Jette Meyer-Kristensen

Projektlederudviklingskonsulent