Kursus

SAFe® Scrum Master

På dette kursus bliver du certificeret SAFe® Scrum Master og lærer, hvordan du implementerer og driver Scrum i dit team og på programniveau.


Tid og sted

 • 28.09.21

  København

 • 01.11.21

  Aarhus C

 • 06.12.21

  København S

Se flere tider og steder under tilmelding

Varighed: 2 dage


Evaluering: 8,69 ud af 10       

Deltag på IDA’s SAFe® Scrum Master kursus og lær, hvordan du forbedrer projektsamarbejde og -leverancer på tværs af hele organisationen

Scrum er et af de mest populære og effektive værktøjer til agil projektstyring, og Scrum Master-kurset klæder dig på til at indtage rollen som Scrum Master, hvor du kan få en nøglerolle i din organisations bestræbelser på at drive projekter mere fleksibelt og succesfuldt.

Det er umuligt at forudsige udviklingen i et projekt, og derfor er det nødvendigt at kunne omstille sig konstant under arbejdsprocessen. Med Scrum gøres dette ved at arbejde i korte sprints eller iterationer i stedet for i ét langt stræk.

Selve navnet Scrum stammer fra rugby, hvor det betegner, når bolden bringes i spil igen efter et spilstop.

Scrum blev oprindeligt anvendt som metode af softwareudviklere, der skulle kunne reagere hurtigt, når deres kunder ændrede kravene midt i et projektforløb, men som projektstyringsværktøj er Scrum relevant for alle brancher.

Looking for SAFe® Scrum Master in English? Click here.

SAFe® koordinerer flere teams

Mens Scrum typisk bliver brugt som projektstyringsværktøj i et enkelt team, der har sine egne kendetegn og dynamikker, er SAFe® (Scaled Agile Framework) en metode til at facilitere og koordinere flere agile teams i en enkelt organisation. På SAFe® Scrum Master-kurset lærer du at indgå i et Agile Release Train, hvor flere teams arbejder mod et fælles mål for at opnå størst mulig fælles værdi.

Din rolle som SAFe® Scrum Master

Dit overordnede ansvar som Scrum Master er, at de enkelte iterationer i projektet gennemføres med succes, og at disse fremskridt bliver formidlet til projektejeren løbende. Du skal derudover sørge for, at teamet holder sig inden for frameworket i Scrum, og at alle medlemmer udfylder deres roller.

Som SAFe® Scrum Master bliver dit ansvar desuden udvidet til, at du har indsigt i de øvrige agile teams i din organisation, og at du formår at sikre samarbejdet på tværs af organisationen. Med en certificering kan du arbejde som Scrum Master i en SAFe®-organisation, hvilket øger din værdi for teams og organisationer, der arbejder med at implementere SAFe®.

Du får en alsidig værktøjskasse

Udover at blive certificeret SAFe® Scrum Master får du i løbet af kurset undervisning i servant leadership, coaching, mødefacilitering og transformationsledelse, så du kan mestre alle aspekter af din rolle. På kurset arbejder vi desuden med:

 • Scrum i en virksomhedskontekst
 • Facilitering af Scrum events
 • Scrums roller og artefakts
 • Facilitering af SAFe® Program Increment events
 • Hvordan du driver kontinuerlig forbedring, i teamet og i virksomheden
 • Coaching af det agile team
 • DevOps og hvordan du støtter en DevOps implementering
 • Identificering af egenskaberne ved en effektiv Scrum Master
 • Måder til at forbedre facilitering af møder, styrke samarbejde og håndtere konflikter

Kurset er for dig, der er/vil være Scrum Master i en organisation

Typiske deltagere kan være:

 • Nye Scrum Masters som vil lære rollen at kende
 • Eksisterende Scrum Masters som vil lære hvordan de arbejder i en SAFe® organisation
 • Teamledere, som vil forstå Scrum og bruge det i deres team
 • Projektledere, som vil forstå Scrum og bruge det i deres projekter

Dit udbytte:

 • Du lærer at forstå Scrum i en SAFe® organisation
 • Du bliver i stand til at udfylde rollen som Scrum Master
 • Du kan facilitere teamets arbejde i SAFe® Program Increments
 • Du lærer at bygge high-performing teams

Deltagere lærer at arbejde med Scrum i forhold til hele virksomheden og at planlægge og gennemføre programforøgelse. Den primære faktor for justering på alle niveauer i en SAFe®-organisation. 

Efter afsluttet SAFe® Scrum Master kursus kan medarbejderen:

 • Implementere og drive Scrum i et agilt team
 • Arbejde med Scrum i forhold til hele virksomheden
 • Bidrage til effektive Program Increments

Certificering:

Deltagelse i kurset forbereder dig til at tage SAFe® Scrum Master eksamen og blive en certificeret SAFe® Scrum Master (SSM). Eksamensgebyret er inkluderet i kurset.

 • Efter afslutning af kurset har du 30 dage til at afslutte eksamen
 • SAFe® Scrum Master eksamen er en multiple choice eksamen, som gennemføres online
 • Prøven er udviklet og hostet af Scaled Agile

Ved bestået eksamen modtager du din certificering og et 1 års medlemskab af Scaled Agile.

Scrum Master kursus vs SAFe Scrum Master kursus

Forskelle på Scrum Master og SAFe® Scrum Master

Er du i tvivl om, hvorvidt Scrum Master eller SAFe® Scrum Master er det rigtige kursus for dig, håber vi, at du kan komme tættere på en afklaring ved at læse nedenstående:

Scrum er et agilt rammeværk til succesfuld gennemførsel af agile projekter. SAFe® Scrum løfter det agile fra et enkelt projekt til hele organisationen/projektporteføljen. Det sikrer, at de agile projekter i organisationen ”følges ad”, og at man derved optimerer udbyttet af hele porteføljen.

På kurset Scrum Master bliver du introduceret til Scrum som rammeværk til agil udvikling. Derudover lærer du om, hvordan Scrum Master-rollen ser ud. Som Scrum Master er det bl.a. din opgave at sikre succesfuld gennemførelse af de enkelte sprints i dine agile projekter, og samtidig synliggøre fremdriften for product owner.

Ved bestået eksamen opnår du PSM® I-certificering fra Scrum-org som bevis på dine kompetencer og du kan kalde dig Scrum.org Professional Scrum Master®.

 

På SAFe® Scrum Master kurset lærer du, hvordan den traditionelle Scrum Master-rolle ser ud i en organisation, der arbejder efter SAFe-rammeværket. SAFe® har til formål at skabe fælles rammer og principper for agile principper på tværs af en organisation ved at forbedre samarbejde og leverancer på tværs af hele organisationen. For på den måde at levere hurtigere projekter med bedre resultater.

Det er en fordel for SAFe® Scrum Master-deltagere, at de allerede har kendskab til Scrum og Scrum Master-rollen.

Ved bestået eksamen bliver du certificeret SAFe® Scrum Master (SSM).

Sådan forløber kurset i SAFe Scrum Master

Inden kurset:

 • Program for dagene tilsendes på forhånd.

Selve kurset:

 • 2 undervisningsdage - kl. 09.00-17.00 (overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)
 • Forplejning - (Der er morgenmad fra kl. 08.15)

Efter kurset:

 • Efter bestået eksamen bliver du certificeret SAFe Scrum Master
 • 1 års medlemskab af Scaled Agile

Underviser(e): Torben Wederkinck i København og Thommas Grauballe i Aarhus

OBS! Ved tilmelding til kurset videreformidles dit navn, e-mail og virksomhed til Mannaz. En konsulent fra Mannaz varetager undervisningen på kurset, og Mannaz anvender udelukkende dine kontaktinformationer i forbindelse med din SAFe certificering.

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

8.900 kr.

Ikke IDA-medlem:

10.900 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
28. sep. - 29. sep. 2021
Kl. 09:00 - 17:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

337023

Østjysk

Se datoer

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
1. nov. - 2. nov. 2021
Kl. 09:00 - 17:00

Adresse

Scandic The Mayor

Banegårdspladsen 14

8000 Aarhus C


Arrangementsnummer

337026

Tilmeldingsfrist 25. okt. 2021 - kl. 23:59

Thommas Grauballe Ottsen

Thommas Grauballe Ottsen har 20 års erfaring i undervisning, ledelse, agil transformation og projektledelse og har arbejdet med optimering af flere multinationale firmaer. Thommas er akkrediteret underviser i Prince2®, Scrum og Scaled Agile Framework®. Siden 2011 har han afholdt mere end 250 kursusdage for over 2.000 tilfredse deltagere.

Thomas underviser på de kurser, som afholdes i Aarhus. 

Torben Wederkinck

Senior Consultant

Torben Wederkinck har mere end 30 års erfaring i undervisning og har arbejdet +15 år med agile principper og metoder ved både offentlige og private organisationer. Hvor han har fungeret i rollerne RTE, SCRUM Master, Agile coach, Agile implementerings konsulent samt Agile projektleder. Altid med fokus på at optimere gennemførelsen af event og samarbejde.

Torben er akkrediteret underviser i Scaled Agile Framework (SAFe®).

 

OBS: Kurset gennemføres i samarbejde med Mannaz. Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Mannaz. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med selve kursusafholdelsen, og vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Jette Meyer-Kristensen

Jette Meyer-Kristensen

Projektlederudviklingskonsulent