Kurser for ledige

Er du ledig? Så kan det være en god ide at opkvalificere dine kompetencer, så de matcher de aktuelle behove på arbejdsmarkedet. Herunder kan du se IDAs kurser på de senest opdaterede lister for RAR hovedstaden:

Agil projektledelse

Pris fra 10.000 kr. ekskl. moms

Opdel større projekter i mindre sprint med agil projektledelse, og få mulighed for at tilpasse projektet løbende for et bedre resultat.

Agil ledelse

Pris fra 11.700 kr. ekskl. moms

Lær at læse og respondere på skiftende omstændigheder med et bredt handlerepertoire.

Design Thinking

Pris fra 12.500 kr. ekskl. moms

Lær at arbejde struktureret med innovationsprocesserne i din organisation på IDAs 3-dages design thinking kursus.

Change Management Foundation

Nye datoer kommer snarest

Lær grundlæggende modeller og metoder inden for forandringsledelse

Change Management Practitioner

Pris fra 8.900 kr. ekskl. moms

Forståelse for, hvilke projektmiljøer forandringsinitiativer er del af, fx traditionelle vs. agile projekter

Miljøledelse ISO 14001 – diplomkursus

Pris fra 11.500 kr. ekskl. moms

Hvordan efterleves ISO 1400-standarden i praksis? Lær faserne til implementering af et ledelsessystem for miljøledelse.

Informationssikkerhed – ISO/IEC 27001 diplomkursus

Pris fra 11.500 kr. ekskl. moms

Få kendskab til informationssikkerhed og kravene i ISO/IEC 27001-standarden og hvordan kravene efterleves i praksis.

Kvalitetsledelse - ISO 9001:2015 diplomkursus

Pris fra 11.500 kr. ekskl. moms

Lær om ISO 9001:2015-standarden og faserne for implementering af et ledelsessystem for kvalitet.

Arbejdsmiljøledelse – ISO 45001 diplomkursus

Pris fra 11.500 kr. ekskl. moms

Implementer et effektivt ledelsessystem for arbejdsmiljøledelse. Lær om ISO 45001 og overgangen fra OHSAS 18001.

Lean Six Sigma - Yellow belt

Pris fra 15.800 kr. ekskl. moms

Få en grundlæggende introduktion til Lean og Six Sigma og bliv Lean Six sigma Yellow belt certificeret

Lean Six Sigma – Green belt

Pris fra 27.500 kr. ekskl. moms

9 dages intensiv uddannelse – hvor du både bliver Lean og Six Sigma – Green belt certificeret

Introduktion til Power BI

Pris fra 8.900 kr. ekskl. moms

Få en introduktion til Microsoft Power BI og lær at behandle og præsentere data fra forskellige datakilder interaktivt.

RPA – UiPath builder

Pris fra 9.300 kr. ekskl. moms

Automatiser processer med RPA. Basal programmering og opbygning af RPA-robotter i UiPath på 2 dage.

Leading SAFe®

Pris fra 8.900 kr. ekskl. moms

Bliv en drivende kraft i din virksomheds agile transformation med en certificering som SAFe® Agilist.

PRINCE2 Foundation e-learning in English

Pris fra 7.900 kr. ekskl. moms

Learn to manage projects through the world's most recognized best practice in project management

PRINCE2® Foundation & Practitioner e-learning inkl. certificering

Pris fra 12.400 kr. ekskl. moms

Bliv international PRINCE2®-certificeret i Foundation og Practitioner.

PRINCE2® Foundation e-learning inkl. certificering

Pris fra 7.900 kr. ekskl. moms

Lær at lede projekter via verdens mest anerkendte best practice metode inden for projektledelse.

PRINCE2® Practitioner e-learning inkl. certificering

Pris fra 7.900 kr. ekskl. moms

Få en endnu bedre forståelse for projektarbejde efter PRINCE2®-metoden

Scrum Master

Pris fra 11.000 kr. ekskl. moms

Bliv certificeret Scrum Master og lær at tilrettelægge og designe agile projekter. Lær at forstå kernen i det agile mindset.


Ovenstående kurser matcher RAR hovedstaden. 

Ingen kurser på de resterende regionale positivlister matcher vores udbudte kurser pt.

Er du bosat i region Sjælland, er det dog også muligt at deltage på kurser på den regionale liste for hovedstadsområdet.

 

Tilmelding via Jobcenter

Betalingstilsagn/købskontrakt sendes via e-boks eller som krypteret mail til ida@ida.dk. Oplys venligst en postkasse som vi kan sende retur til.

OBS: IDA ikke kan sende krypteret til det, som det offentlige kalder for ”sikker mail”. Dog krypteres mails til IDA altid med TLS, hvilket opfylder det offentliges krav til kryptering af e-mail. Du skal blot sende mailen som normalt, så kører resten automatisk. Hvis du ikke ønsker at bruge TLS, så kan du sende til IDA i gennem e-boks.

Oplysninger på deltageren:

 • Fulde navn
 • Telefonnummer
 • Mail
 • Adresse

Faktureringsoplysninger:

 • Adresse
 • Ean nr. eller mail til fakturamodtageren
 • Referencefelt. Maks x tegn – (kun en linje)
 • Ikke cpr.

IDAs kontaktoplysninger:
IDA Learning
c/o Ingeniørforeningen i Danmark IDA
Kalvebod Brygge 31-3
1780 København V
CVR-nummer: 21465216
SE-nummer: 36010045
Telefonnummer 3318 4848
P nr. 1003126212
Att: Theresa Wandborg Andersen

 

Om den regionale uddannelsespulje 

Den regionale uddannelsespulje giver tilskud til kommunernes køb af korte erhvervsrettede uddannelsesforløb.

Formålet med den regionale uddannelsespulje er at understøtte, at flere ledige kan få tilbud af jobcenteret om vejledning og opkvalificering i form af korte, erhvervsrettede kurser fra første ledighedsdag.

 • Jobcentret kan give tilbud om korte, erhvervsrettede kurser til alle målgrupper
 • Jobcentret kan give tilbud om korte, erhvervsrettede kurser som fremgår af den regionale positivliste i kommunens eller dens tilstødende RAR-områder (RAR-områder: Hovedstaden, Bornholm, Sjælland, Fyn, Sydjylland, Østjylland, Vestjylland, Nordjylland)
 • Jobcenter kan give tilbud om korte, erhvervsrettede kurser, hvis der kan fremvises en arbejdsgivererklæring om efterfølgende ansættelse uden løntilskud.
 • Jobcenter kan give tilskud til arbejdsgiveres udgifter til korte, erhvervsrettede kurser i forbindelse med, men efter ansættelse af personer, der har mindst 6 måneders forudgående ledighed.

Yderligere i 2021 – forsøgsordning:

 • Ret for ledige til ét kort kursus fra første ledighedsdag, hvis det optræder på positivlisten i den lediges eget RAR-område eller af positivlisten i et af de tilstødende RAR-område.
 • Ret til ét kort erhvervsrettet kursus, hvis den ledige har en arbejdsgivererklæring om ansættelse uden løntilskud. Retten gælder ikke for sygedagpengemodtagere og personer i jobafklaringsforløb som har en arbejdsgiver eller driver selvstændig virksomhed. Retten gælder heller ikke for selvforsørgende.

Forsøgene er gældende, så længe der er midler i den regionale uddannelsespulje.

Målgruppe
Der kan gives tilbud om korte, erhvervsrettede kurser inden for den regionale uddannelsespulje til alle målgrupper, bortset fra fleksjobbere, medmindre de modtager ledighedsydelse.

Positivlister

 • Opdateres 2 gange årligt – 1. april og 1. oktober
 • Valget af uddannelser er baseret på hvilke stillingskategorier, der mangler arbejdskraft i de enkelte regionale områder samt på input fra jobcentre, a-kasser etc.
 • De regionale arbejdsråd drøfter derefter hvilke kurser der skal fremgå af listerne og rådet træffer derefter alene beslutningen om, hvilke kurser der skal fremgå af listerne.
 • Kurserne er både privat og offentligt udbudte

De senest opdatede regionale positivlister kan findes her: https://rar-bm.dk/

Læs mere

Mød os

IDAs kompetence-team er klar til at hjælpe dig

Mød IDAs kompetencerådgivere, der kan guide dig gennem junglen af kurser og fremtidens kompetencekrav. Vi er klar til at hjælpe dig, uanset om du er leder, projektleder eller specialist.

Mød os

Video

Psykisk førstehjælp til dig, der er ledig

Glem ansøgninger, CV, SoMe og samtaleteknik for en stund. Denne video handler om ensomhed, skam, skyld, afmagt og alle de andre svære følelser omkring at være uden job.

Se video

Vil du vide mere?

Billede af Rikke Waldorff Jensen

Rikke Waldorff Jensen

Kompetencekonsulent