Kursus

Projektledelse 2: Grundlaget for det gode teamsamarbejde

Kan du få dit team til at samarbejde? Lær at lede dit projektteam ud fra de enkelte projektdeltagere og få projektet godt fra start.


Tid og sted

 • 17.11.21

  København

 • 16.05.22

  København

 • 21.11.22

  København

Varighed: 3 dage


Evaluering: 8,83 ud af 10       

Hvordan leder du bedst dine projekter?

Ledelsen af dit projektteam er en stor og vigtig del af din opgave som projektleder. En del af nøglen er at tage udgangspunkt i dine projektdeltagere. For de skal ledes forskelligt alt efter, hvem de er som mennesker. Og denne del er svær.

Der er stor forskel på, hvordan du skal arbejde med dine projektdeltagere, når du f.eks. skal give dem feedback: Hvordan kan du bedst fortælle en projektdeltager, at det, vedkommende leverer i projektet, ikke lever op til dine forventninger og de krav, der er i projektet?

Det er en følsom opgave at skulle give feedback – særligt når feedbacken er negativ. Skal du fokusere på den konkrete indsats, sige tingene ligeud som de er, eller tage en lidt mere uformel tilgang?

Din ledelse af projektteamet

På dette kursus arbejder vi med din ledelse af projektteamet: Hvordan arbejder de forskellige profiler sammen i projektet, og hvilke krav stiller det til din rolle som projektleder?

Du får redskaber til at håndtere forskellige personlighedsprofiler, så du kan lede projektdeltagerne på den bedste måde. Vi arbejder ud fra DiSC-profilen på hele kurset. Den er bygget op om 4 forskellige profiler. Har du ikke tidligere taget en DiSC-profil, skal du udfylde den inden kursets start. Vi sender en test til dig, når vi har modtaget din tilmelding.

Målet er at gøre dig i stand til at håndtere projektgruppen især i projektets opstartsfase, så I kommer godt fra start. Jo bedre du som projektleder får styr på projektteamet før start, jo bedre er forudsætningerne for, at projektet kan lykkes.

På kurset træner og reflekterer vi over konkrete metoder til teamudvikling og projektplanlægning. Alt sammen med fokus på din ledelse af gruppen og samarbejdet i teamet.

Vi anbefaler, at kursusdeltageren har gennemgået Projektledelse 1: Få et godt fundament eller lignende. Det betyder, at kursister skal have styr på de grundlæggende projektleder-værktøjer for at få det mest optimale ud af kurset.

På kurset arbejder du med:

 • Projektets startfase
 • Projektlederens værktøjskasse
 • Projektplanlægning
 • Teamudvikling
 • Engagement og motivation
 • Gruppedynamik
 • Innovativ idéudvikling

Kurset er for dig, der har erfaring med projektledelse

Du får mest ud af kurset, hvis du i forvejen har erfaring med projektledelse.

Kurset er specielt velegnet for deltagere, der står over for planlægning af et projekt eller en ny hovedfase i et større projekt. Du er typisk projektleder, projektadministrator, delprojektleder eller projektkoordinator.

Dit udbytte:

 • Etablér den effektive projektgruppe
 • Lær at give konstruktiv feedback
 • Bliv den gode facilitator af projektgruppen
 • Sæt gang i innovativ idéudvikling
 • Skab motivation, engagement og humor i projektteamet
 • Relatér projektlederens værktøjer til den aktuelle situation
 • Udfør distanceledelse

Din virksomheds udbytte:

 • En projektleder, der kan forbedre opstart af projekter i organisationen
 • Et dynamisk, effektivt og engageret team
 • Hurtigere gennemførelse af projekter
 • Gode kreative løsninger

Sådan forløber kurset i Projektledelse 2: Grundlaget for det gode samarbejde

På kurset bliver du og de andre deltagere delt op i grupper, som planlægger og gennemfører hver jeres opstartsseminar. Sammen beslutter I, hvordan processen skal forløbe, og hvilke værktøjer I ønsker at anvende. Disse valg afhænger af den valgte projektopgave og din projektgruppes sammensætning.

Denne aktive projektstart kan du lade dig inspirere af til dine fremtidige projekters begyndelse, ved faseopstart, ved temposkift, eller hvis dit projekt skal tilbage på sporet igen.

Leg og kreativitet

På kurset er der fokus på teamudvikling, da dette giver et projekt en flyvende start. Her arbejder du med udfordringerne i at skabe engagement og fællesskab omkring en opgaveløsning. Der er bl.a. fokus på at tænke kreativt og inddrage leg som supplement i etableringsfasen, da dette fremmer en gruppes udvikling og får sat en god tone fra start.

Inden kurset:

 • Har du ikke tidligere taget en DiSC-profil, skal du udfylde den inden kursets start. Vi sender en test til dig, når vi har modtaget din tilmelding.

Selve kurset:

 • 3 undervisningsdage: 1.-2. dag: 9.00-17.00 / 3. dag: 9.00-16.00. (overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)
 • Forplejning - (morgenmad fra kl. 08.30)

Efter kurset:

 • Kursusbevis

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

14.000 kr.

Ikke IDA-medlem:

16.900 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdelse
17. nov. - 19. nov. 2021
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

339655

Få ledige pladser

Jan W. Jansen

Cand. scient. pol.

Jan har mere end 25 års praktisk erfaring som leder og projektleder og har arbejdet i både private og offentlige organisationer. Derudover har Jan virket som konsulent og partner i flere firmaer og arbejdet med en bred vifte af brancher over længere tid. Herunder rådgivende ingeniørfirmaer, produktionsvirksomheder, farma- og medico-virksomheder, energi og finansielle firmaer mm.

Jan er cand. scient. pol. og er blevet akkrediteret inden for de fleste internationale projektledelsesformer og agile arbejdsformer. Herunder Prince2, PMI, SAFe, Scrum, Half Double m.fl.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Jette Meyer-Kristensen

Jette Meyer-Kristensen

Projektlederudviklingskonsulent