Kursus

Projektledelse 3: Planlæg, ret til og nå resultatet

Lær at anvende en række ledelses- og projektstyringsmetoder, der sikrer, at du får bedre overblik og bedre beslutningsgrundlag i kritiske situationer.


Tid og sted

 • 10.11.21

  København V

 • 22.11.21

  Aarhus C

 • 06.12.21

  København S

Se flere tider og steder under tilmelding

Varighed: 3 dage

Overblikket er essentielt for den gode projektleder

Vi arbejder med din totale styring af projektet. Du får redskaber til at få det samlede overblik over fremdriften. Eller den måske manglende fremdrift.

Det er vigtigt at have det samlede overblik, så du er i stand til at tage de rigtige beslutninger, når de skal tages eller konsultere styregruppen, når det er nødvendigt. Ellers risikerer du at miste værdifuld tid.

Du lærer at tage kontrollen over styregruppemøderne, så det er dig, der styrer mødet og ikke styregruppemedlemmerne. For hvordan får du kommunikeret til styregruppen, så den tager de rigtige beslutninger? Det er en stor del af projektleder-rollen at lede opad – eller rettere at lede styregruppen.

Du lærer at lede selve projektteamet ud fra deres faglige forudsætninger – alt efter hvor stærke de er på deres faglige felt. Derudover arbejder vi konflikthåndtering og forebyggelse af konflikter.

På kurset arbejder du med:

 • Effektiv gennemførelse og afslutning af et projekt
 • Forandringsledelse
 • Målrettet kommunikation
 • Konflikthåndtering
 • Situationsbestemt ledelse
 • Forskellige projektstyringsmetoder

Kurset er for dig, der er projektleder og ønsker at udvide dine kompetencer

Projektledere og delprojektledere, der ønsker at blive bedre til at levere under komplekse omgivelser og konstante forandringer.

Kurset forudsætter, at du har en faglig baggrund svarende til Projektledelse 1: Få et godt fundament eller et andet kursus, der har givet dig grundlæggende indsigt i projektledelse og -værktøjer.

De ledelses- og styringsredskaber, du gennemgår på kurset, kan anvendes i alle projekttyper.

Dit udbytte:

 • Skab professionelle og effektive rammer for projektet og projektteamet i gennemførelses- og afslutningsfasen
 • Håndtér ændringer, så projektet bliver på sporet
 • Led forandringer - både i projektet og hos interessenter.
 • Målret din kommunikation til projektteam og omverden
 • Evaluér løbende og hold gang i fremdriften
 • Målret din ledelsesindsats

Din virksomheds udbytte:

 • Projekter, der kommer sikkert i mål
 • Effektiv håndtering af uforudsete ændringer i et projekt
 • Enkel og målrettet kommunikation til alle interessenter

Sådan forløber kurset i Projektledelse 3: Planlæg, ret til og nå resultatet

Kurset tager udgangspunkt i en gennemgående case, som er et sammenhængende projektforløb, hvor du som deltager bliver udfordret på din egen og andres håndtering af projektets udfordringer.

Med udgangspunkt i projektforløbet kan du afprøve forskellige ting og få input fra de andre deltagere samt underviserne.

Undervejs i forløbet vil du få dybdegående indsigt i relevant viden og værktøjer, hvilket også vil blive genstand for diskussion.

Inden kurset:

 • Du skal læse ca. 70 siders tekst som forberedelse til kurset og løse en opgave sammen med de andre deltagere på kurset. Vi sender forberedelse ud til deltagerne ca. 3 uger før afholdelsen.

Selve kurset:

 • 3 undervisningsdage: 1.-2. dag: 9.00-17.00 / 3. dag: 9.00-16.00. Morgenmad fra kl. 8.30.
 • Du skal påregne ca. 1 times lektier efter undervisningsdag 1+2
 • Forplejning

Efter kurset:

 • Kursusbevis

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

14.000 kr.

Ikke IDA-medlem:

16.900 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Dag 1+ 2
10. nov. - 11. nov. 2021
Kl. 09:00 - 17:00
Dag 3
12. nov. 2021
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Tivoli Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København V


Arrangementsnummer

341212

Tilmeldingsfrist 03. nov. 2021 - kl. 23:59

Østjysk

Se datoer

Startdatoer

Kursusmoduler

Dag 1+ 2
28. feb. - 1. mar. 2022
Kl. 09:00 - 17:00
Dag 3
2. mar. 2022
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Comwell i Jylland


Arrangementsnummer

341214

Tilmeldingsfrist 21. feb. 2022 - kl. 23:59

Charlotte Cordua

Charlotte har mere end 15 års erfaring med projektledelse af både interne projekter og projekter sammen med kunder. Hun har fungeret som teamleder og har således også erfaring med udvikling og ledelse af medarbejdere. Charlotte underviser på hele Projektlederuddannelsen, der har fokus på både styrings- og ledelseselementerne i projektledelse og derudover underviser hun i Konflikthåndtering og er Lead trainer i PRINCE2®.

Kurset gennemføres i samarbejde med Mannaz. Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Mannaz. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med kursusafholdelsen.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Jette Meyer-Kristensen

Jette Meyer-Kristensen

Projektlederudviklingskonsulent