Kursus

Projektledelse 1: Få et godt fundament

Kan du udarbejde en milepælsplan? Kan du arbejde aktivt med interessentanalysen? Har du styr på risikoanalysen? Så er du godt på vej til at være en god projektleder.


Tid og sted

 • 10.02.21

  København

 • 24.03.21

  Aarhus C

 • 17.05.21

  København

Varighed: 3 dage

Kom godt fra start med din projektlederkarriere

Hvis du ved, hvordan og hvornår du skal inddrage værktøjerne rettidigt i projektet - så er du helt sikkert en fremragende projektleder. Vil du imidlertid gerne nærmest pr. refleks kunne inddrage værktøjer og ikke mindst koble dem med hinanden, så læs blot videre - for så kunne IDAs projektleder-kursus være helt oplagt for dig.

Få styr på projektlederens vigtigste værktøjer

På kurset får du en grundig forståelse af projektlederens værktøjskasse, når vi går i dybden med projektformen som arbejdsredskab. Du lærer de grundlæggende projektledelsesværktøjer som interessentanalysen, risikoanalysen og milepælsplanlægning.

Vi gennemgår projekttrekanten som et grundlæggende værktøj til dig som projektleder i dit samarbejde med styregruppen. Hele forløbet er bygget op som en case, så du kommer på arbejde som projektleder allerede fra starten af kurset. Casen løses i grupper.

Efter kurset er du i stand til at gennemføre effektive projekter som projektleder på mindre projekter. Du får så at sige fundamentet for projektlederens arbejde arbejdet godt ind under huden.

Project management 1 in English? Look here

Lær at arbejde ud fra en psykologisk forståelse for dig selv og dine projektdeltagere

På kurset arbejder du også med dig som projektleder og din rolle som leder af projektet. God projektledelse fordrer, at du er i stand til at indgå i et samarbejde med andre mennesker, og som projektleder kræver det en grundlæggende psykologisk forståelse for menneskers adfærd, motiver og behov.

Som projektleder er du bedre rustet, når du kender dig selv og dine egne reaktionsmønstre, fordi du som leder af et projekt har et ansvar for at kunne skabe et effektivt, respektfuldt og motiverende samarbejde med alle i teamet. På kurset anvendes DISC-profilen som indgang til dette.

Inden kurset får du derfor lavet en personlig DISC-profil. Udbyttet er bl.a. en større forståelse både for dine egne adfærdsmønstre, motiver, reaktioner etc. og også for hvordan disse kan blive trigget eller støttet af andre mennesker - med samme eller andre profiler. Samtidig får du en større forståelse for hvad, der ligger bag den adfærd, du møder hos andre mennesker, og hvordan den kan udgøre en ressource i projektet.

På kurset arbejder du med:

 • Projektarbejdsformen - hvordan arbejder man i et projekt og hvad kendetegner i det hele taget et projekt?
 • Projektværktøjskassen - få de grundlæggende værktøjer til at planlægge og gennemføre et projekt til tiden og til aftalte ressourcer
 • Metoder til at styre og sikre fremdrift i projektet
 • Udvikling af en business case - hvorfor har projektet en berettigelse og hvad leverer projektet helt præcist
 • Projekttrekanten: skab sammenhæng mellem tid, ressourcer og indhold - og forventningsafstem med din styregruppe
 • Målformulering
 • Interessentanalyse
 • Organisering og planlægning af arbejdet
 • Teamsammensætningen - hvordan sammensætter du det bedste team, og hvordan får du teamet til at arbejde bedst sammen.

Kurset er for dig, som er ny eller kommende projektleder

Kurset er både for dig, der allerede er projektleder, og som ønsker at få overblik over et projekt, dets indhold og metode, samt for dig der skal lede et projekt for første gang.

Står du overfor et konkret projekt? Har du med succes gennemført adskillige projekter men bruger unødig tid og frustrationer på de samme forhindringer undervejs hver gang? Uanset om du er helt ny projektleder eller om du har arbejdet med projekter i nogle år, er der stadig meget nyt at lære på kurset.

Dit udbytte

- Efter kurset kan du:

 • forstå og anvende de grundlæggende projektmetoder og -værktøjer
 • udnytte de stærke sider hos deltagerne i projektet
 • lægge en realistisk projektplan
 • arbejde proaktivt med projekttrekanten
 • skabe et engageret samarbejde i projektgruppen
 • fremme et godt samarbejde med projektets styregruppe og interessenter
 • forstå ledelsesprocesserne i et projekt
 • være bevidst om din rolle og dit ansvar som projektleder (og ikke mindst hvad der ikke er dit ansvar)

Din virksomheds udbytte

Med de rette projektledelseskompetencer øges chancen markant for at et projekt gennemføres succesfuldt - dvs. projektet leverer det aftalte, til aftalt tid og ressourcer. Det er derfor vigtigt, at projektlederen er klædt godt på til opgaven.

- Efter gennemført kursus kan projektlederen:

 • gennemføre både interne og eksterne projekter med succes
 • give kvalificeret sparring til interessenter og ledelse
 • organisere et effektivt projektteam
 • lede og motivere på tværs af afdelinger og interesser
 • inddrage og engagere styregrupper og interessenter ud fra en forståelse af deres særlige interesser og udfordringer i projektet

Sådan forløber kurset i projektledelse 1: Få et godt fundament

Kurset veksler mellem undervisning i projektledelsesteori og case-arbejde i grupper omkring typiske situationer i et projektforløb ud fra en gennemgående case.

Program for forløbet tilsendes på forhånd.

Inden kurset:

 • DISC-test

Selve kurset:

 • 3 undervisningsdage: 1.-2. dag: 9.00-17.00 / 3. dag: 9.00-16.00. Morgenmad fra kl. 8.30.
 • Forplejning

Efter kurset:

 • Kursusbevis

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

14.000 kr.

Ikke IDA-medlem:

17.500 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Dag 1 + 2
10. feb. - 11. feb. 2021
Kl. 09:00 - 17:00
Dag 3
11. feb. 2021
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

København

København


Arrangementsnummer

338020

Tilmeldingsfrist 03. feb. 2021 - kl. 23:59

Charlotte Cordua

Charlotte har mere end 15 års erfaring med projektledelse af både interne projekter og projekter sammen med kunder. Hun har fungeret som teamleder og har således også erfaring med udvikling og ledelse af medarbejdere. Charlotte underviser på hele Projektlederuddannelsen, der har fokus på både styrings- og ledelseselementerne i projektledelse og derudover underviser hun i Konflikthåndtering og er Lead trainer i PRINCE2®.

René Jon Figgé

René Jon Figgé er Certificeret Scrum Master og IPMA B certificeret senior projektleder. René har mere end 30 års projekterfaring i stillinger som Senior projektchef, projektleder, konsulent, client director og afdelingsleder. René er en meget erfaren senior projektchef, facilitator samt underviser. Han har desuden som Head of Project haft ansvar for etablering og kompetenceudvikling af en stor projektafdeling og har således også stor erfaring med udvikling og ledelse af medarbejdere.

René underviser på hele IPMA Projektlederuddannelsen og underviser desuden i kurserne Agil Projektledelse og Eksamineret Scrum Master.

Undervisningen foretages af enten Charlotte eller René.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Mette Olesen

Mette Olesen

Lederudviklingskonsulent