Kursus

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven

Har du styr på grundlæggende persondataret, compliance og informationssikkerhed? Kom på intensivt heldagskursus og få stærke redskaber til at implementere og overholde databeskyttelsesloven og forordningens krav til behandling af personoplysninger.


Tid og sted

 • 12.11.21

  Aarhus

 • 21.01.22

  København

 • 02.03.22

  Aarhus C

Se flere tider og steder under tilmelding

Varighed: 1 dag


Evaluering: 8,43 ud af 10        

EU's databeskyttelsesforordning

Den 25. maj 2018 trådte Databeskyttelsesforordningen i kraft, og vi fik i Danmark erstattet Persondataloven med Databeskyttelsesloven. Der medfulgte skærpede krav til behandlingen af personoplysninger, nye krav til dokumentationen og samtidigt blev vi stillet et markant hyppigere og højere bødeniveau i udsigt. 

Intensivt heldagskursus i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven

Med IDAs intensive heldagskursus i de nye EU-regler for behandling af personoplysninger får du både en indføring i reglerne, skærpet dine kompetencer og en digital pakke med vejledninger og skabeloner. Det giver dig stærke redskaber til at implementere og overholde databeskyttelsesloven og forordningens krav til behandling af personoplysninger.

På kurset lærer du om

Grundlæggende persondataret:

 • Centrale definitioner
 • Grundlæggende rettigheder
 • Datatilsynets rolle (vejledning og sanktioner)
 • Anmeldelsespligten for persondatabehandling til Datatilsynet er bortfaldet – men ikke altid
 • Samspil med anden lovgivning (bl.a. markedsføringsloven)
 • Den danske implementering af forordningen (Databeskyttelsesloven)
 • Ny lovgivning på vej (EU forordning der afløser ePrivacy direktivet)
 • Hvornår skal man have en DPO (Databeskyttelsesrådgiver) og hvem må være DPO
 • Krav til DPOens involvering (organisationen)

Compliance & Informationssikkerhed:

 • Kortlægningen af organisationens behandling af personoplysninger med en udvidet Artikel 30 fortegnelse
 • Gennemsigtighed / Oplysningspligt
 • Udtrykkelige og legitime formål
 • Hjemmel til behandlingen
 • Dataminimering
 • Datakvalitet / ajourføring
 • Periode for opbevaring indtil sletning / anonymisering
 • Behandlingssikkerhed
 • Dataansvarlig / Databehandler / Fælles dataansvarlige
 • Datatilsynets skabelon for databehandleraftale
 • Datatilsynets skabelon for fælles dataansvar
 • Internationale overførsler af personoplysninger
 • Overvejelser omkring organisatorisk og teknisk sikkerhed
 • Privacy by design
 • Privacy by default
 • Samspillet med ISO 27001
 • Håndtering af risikovurderinger og hvordan konklusionerne bør resultere i kravspecifikation til intern IT og eksterne samarbejdspartnere
 • Specifikke skærpede sikkerhedskrav – eks. transmissionskryptering af e-mails, der indeholder ”fortrolige og følsomme personoplysninger"
 • Datatilsynets konsekvensanalyse vejledning
 • Tilsyn med Databehandlere

Implementering af persondataforordningen:

 • Projektplan
 • Intern kommunikation og træning
 • Håndtering af henvendelser fra den registrerede
 • Indsigtsret
 • Berigtigelse
 • Sletning/indsigelse
 • Begrænsning
 • Dataportabilitet
 • Håndtering af databrud – kravene – beredskab - NemID
 • Overvågning og kontroller
 • Anmeldelse til datatilsynet
 • Underretningspligt
 • Dokumentation

Kurset er for dig, som behandler persondata i både større og mindre grad

Kurset er for dig, som arbejder med virksomhedens persondata, som behandler personoplysninger og/eller har ansvaret for at planlægge og implementere persondataforordningen og som ønsker at få hjælp til at gribe arbejdsopgaven rigtig an.

Du kan f.eks. arbejde med IT- og informationssikkerhed, projektledelse, ledelse, kunderegistreringer, HR, compliance, jura, marketing, intern revision mv.  Kurset er relevant for både private virksomheder og offentlige myndigheder.

Det kræver ikke nogen forudsætninger for at deltage på kurset.

Dit udbytte:

 • Overblik over kravene til behandling af personoplysninger
 •  Håndgribelig action plan for hvordan din organisation griber opgaven an
 •  Viden om de konkrete krav til en DPO – både DPOens og organisationens forpligtelser.
 •  En stor digital pakke med adskillige vejledninger og skabeloner til at støtte arbejdet i praksis

Sådan forløber kurset i databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven


Kurset er en intensiv 1-dags udgave af IDAs 3-dages DPO-uddannelse, hvor Tor Valstrøm vil give dig en praktisk indføring i både forordningen og de danske tilpasninger, der kom med Databeskyttelsesloven, med et fokus på de fundamentale krav og værktøjer til at støtte din organisation i at efterleve kravene, når I behandler personoplysninger.

Kurset giver dig både en introduktion til reglerne samt et overblik over de mange krav, der stilles til behandlingen af personoplysninger. Du bliver præsenteret for en række metoder og redskaber til at kortlægge persondatabehandlingen, sikre god datasikkerhed og dokumentere compliance samt en plan for, hvordan persondataforordningen implementeres i praksis.

I løbet af dagen afsætter vi ligeledes tid til mindst én praktisk workshop, hvor du arbejder med en eller flere af skabelonerne – det er derfor vigtigt, at du medbringer egen bærbar computer.

Selve kurset:

 • En kursusdag
 • Fuld forplejning
 • Kursusmateriale

Efter kurset:

 • Kursusbevis
 • Digital pakke med mange af de officielle vejledninger og skabeloner samt skabeloner til udvidet Artikel 30 fortegnelse og brud på persondatasikkerheden. 

Praktiske oplysninger:

 • Medbring egen bærbar computer. Undervisningsmaterialet udleveres elektronisk, så du i løbet af undervisningsforløbet kan tilpasse skabelonerne til netop din organisation. Egen computer er derfor også en forudsætning for, at du får fuldt udbytte af dagen.

 • Hav klart overblik over, hvilke interne oplysninger fra din organisation du må dele. Undervisningen bliver markant bedre og aktuel, når vi arbejder med konkrete problemstillinger. Sørg for at være forberedt på, hvad du må dele for din organisation, så du føler dig tryg ved, hvad du må tale om og diskutere i åbent forum.

Varighed

1 dag

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

5.000 kr.

Ikke IDA-medlem:

6.000 kr.

Vælg sted og dato

Østjysk

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
12. nov. 2021
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Aarhus


Arrangementsnummer

338387

Tilmeldingsfrist 08. nov. 2021 - kl. 23:59

København

Se datoer

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
21. jan. 2022
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

341694

Tilmeldingsfrist 14. jan. 2022 - kl. 23:59

Tor Valstrøm

Databeskyttelsesrådgiver

Tor Valstrøm er outsourcet DPO for Ingeniørforeningen IDA, Forbrugsforeningen, Popermo Forsikring, Privathospitalet Mølholm, Loyal Solutions, Hjerteforeningen og Ortos og er desuden medstifter af Danmarks DPO-Forening, hvor han er bestyrelsesmedlem.

Siden 2007 har Tor arbejdet i ind- og udland på cybersikkerheds- og complianceprojekter for bl.a. Shell, Maersk såvel som militære og statslige institutioner.

I dag arbejder Tor både strategisk med informationssikkerhed på direktions- og bestyrelsesniveau såvel som praktisk med implementering og drift i samarbejde med medarbejdere i juridiske afdelinger, governance, risk og compliance samt IT-afdelinger.

Certificeringer: CIPM, CIPP/E, CISSP, ISO 27001 Lead Implementer, Microsoft MCSE m.fl.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Rikke Waldorff Jensen

Rikke Waldorff Jensen

Kompetencekonsulent