Kursus

Faglig formidling

Et kursus i formidling hjælper dig til at kommunikere din faglige viden, så andre forstår dig. Bliv klogere på, hvordan du effektivt formidler din viden uden at gå på kompromis med din faglighed.


Tid og sted

 • 22.06.21

  København

 • 15.09.21

  København

 • 03.11.21

  Aarhus C

Se flere tider og steder under tilmelding

Varighed: 2 dage

Gør kompleks viden lettere at forstå med et kursus i faglig formidling

Formidling er en af de udfordringer, som mange specialister står over for. Du ligger inde med værdifuld viden og ved noget om dét, som andre ikke forstår. En del af dit job er at formidle den viden – fx til kollegaer, din chef eller ledelsen. Men det kan være udfordrende at disponere store mængder af information og stadig brænde igennem uden at føle, at du går på kompromis med din faglighed.

 

Nogle af de udfordringer, du står overfor, når du arbejder med formidling af din faglige viden, vil måske være, at:   

 • du skal justere dit budskab uden at vide, hvad modtageren forventer 
 • du skal skære benhårdt i dine resultater og udelade nogle af mellemregningerne 
 • du skal strukturere og tilpasse indholdet til andre formater end rapportform
 • du oplever, at det er vanskeligt at formidle din viden uden at gå på kompromis med din faglighed 

 

Selvom det kan virke svært, kan du med relativt få værktøjer og den rigtige træning blive knivskarp til mundtligt at formidle og informere den helt rette mængde data til de rigtige personer på det rigtige tidspunkt.

Somme tider vil ledelsen kun have skarpe konklusioner, mens resten af faggruppen vil have detaljerne og forbeholdene – og hvordan imødekommer man begges forventninger uden at gå på kompromis med indholdet?

På kurset i faglig formidling lærer du at analysere dine modtagere og derudfra disponere og formidle din viden, så den når ud til lige netop dem, du ønsker at nå. Vi går i dybden med, hvordan du kan tilpasse tunge data til forskellige modtagere, hvad enten det er produktionsoptimeringer, det nye it-system eller forskningsresultater.

 

Kurset i faglig formidling tager udgangspunkt i dine egne udfordringer

Du vil blive præsenteret for en række praktiske øvelser, som træner dig i lige præcis det, du har brug for. Individuel sparring og feedback sørger for, at vi finder frem til netop det, der virker for dig, når du skal formidle din viden, og hvad du med fordel kan arbejde med for at blive endnu bedre til den mundtlige formidling.

Kurset i faglig formidling er for dig, der skal formidle svære, faglige emner

Det kan fx være: 

 • Generalisten, der skal kommunikere krav til en leverandør
 • Specialisten, der skal formidle komplekse budskaber til lægmanden
 • Projektlederen, der skal kommunikere med sin styre- eller projektgruppe

Kort sagt: for dig, der gerne vil lære at kommunikere klart og modtagerrettet. 

 

Du vil få træning i at: 

 • Analysere og forstå din modtager: hvem taler du til? 
 • Skære ind til benet, tøjle detaljerne og tilpasse mængden af information til modtageren
 • Finde balancen mellem din modtagers behov og dit indhold 
 • Bruge den rigtige mængde fagudtryk, eksempler og statistik 
 • Håndtere eventuel nervøsitet/præstationsangst med enkle redskaber  
 • Bruge stemme og kropssprog til at understøtte dit indhold, så du når dine modtagere

 

Efter kurset i faglig formidling kan du:

 • Sikre dig, at modtageren har forstået din pointe
 • Gøre dit oplæg relevant for de modtagere, der ikke har din store viden 
 • Genkende (og handle på) dine styrker og svagheder, når du formidler
 • Håndtere nervøsitet og præstationsangst, når du skal formidle din faglige viden

 

Din virksomheds udbytte af kurset: 

 • En medarbejder, der kan formidle sin faglige viden klart og præcist
 • En medarbejder, der kan målrette budskab og formidling til den specifikke modtager
 • En medarbejder, der kan kommunikere komplekst stof, så det giver mening for modtageren

Sådan forløber kurset i faglig formidling 

Kurset veksler mellem oplæg, dialog og øvelser. Du får helt konkret træning i at tilpasse og målrette din viden til forskellige målgrupper, og du arbejder med dine egne cases.

Du får on-the-spot coaching fra underviseren på dine udviklingsområder og masser af feedback både fra underviseren og fra de andre kursister. For at sikre, at læringen forankres, og at du efter kurset kan fortsætte udviklingen på bedste måde, videooptager vi flere af øvelserne samt feedbacken. Efter kurset opfordrer vi dig til at se dine personlige videooptagelser igennem og skrive læringspunkter ned. Du er meget velkommen til at sende en mail med disse samt eventuelle spørgsmål til underviseren efter kurset.

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

9.900 kr.

Ikke IDA-medlem:

11.900 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
22. jun. - 23. jun. 2020
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

336799

Østjysk

Se datoer

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
3. nov. - 4. nov. 2021
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Comwell Aarhus

Værkmestergade 2

8000 Aarhus C


Arrangementsnummer

336803

Tilmeldingsfrist 01. nov. 2021 - kl. 23:59

Dorte Koch

Dorte Koch er kommunikations- og stemmetræner med ekspertise inden for mundtlig formidling, tale og stemmebrug. Hun har 30 års erfaring med at træne en lang række kunder med meget forskellige baggrunde og behov. Fra træning af kommunikationsfærdigheder for toppolitikere, topledere og mellemledere fra det offentlige og det private erhvervsliv, til træning af stemme og udtryk hos professionelle skuespillere, dansere og sangere.

Med sin erfaring fra teatret bruger hun bl.a. teknikker og øvelser der er udviklet og benyttes indenfor teater og skuespiltræning med det formål at udvikle den enkelte deltagers evne til at skabe nærvær, være i forbindelse med sine tilhørere og få budskabet ”ud over rampen”. Flere tusinde tilfredse kursister har gennem de seneste 19 år været gennem Dortes kurser i Mannaz.

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får omkring kursusafholdelse og covid-19. Hvis ikke du finder dit svar her, er du meget velkommen til at kontakte os på idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Hvad gør I i forhold til covid-19?

I IDA følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer tæt, og vi holder os løbende orienteret i forhold til nye ændringer.  

Vi har derfor indført en række tiltag for at sikre, at du som kursist, såvel som vores undervisere og medarbejdere kan føle sig trygge og sikre under hele kurset. 

Afholder I jeres kurser?

Ja, vi afholder vores planlagte kurser. Er vi mod forventning nødt til at aflyse et kursus, kontakter vi dig direkte. 

Skal jeg fremvise gyldigt coronapas på jeres kurser?

Ja, som kursist skal du på hver kursusdag fremvise et gyldigt coronapas eller en negativ covid-19 test, der skal være gyldig for hele kursusdagen. Testen kan vises ved ankomst enten digitalt eller på papir. 

Ved fremvisning af test, skal man skal kunne se navnet på test-tageren, test-tidspunktet og resultatet. Derudover kræver myndighederne, at du sammen med din test kan fremvise enten sygesikringskort, kørekort, pas eller andet offentligt udstedt ID-kort 

Jeg har haft corona - skal jeg medbringe en negativ test?

Hvis du tidligere har været testet positiv for covid-19, skal du fremvise et positivt testresultat, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger inden tidspunktet for din ankomst. Er din positive test ældre end dette, så skal du fremvise en negativ covid-19-test. 

Er jeg undtaget fra kravet om en negativ covid-19-test?

Kravet om en negativ covid-19 test gælder ikke for følgende: 

 • Hvis du af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test 
 • Hvis du som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test 
 • Hvis du tidligere har været smittet med covid-19. I stedet kræver myndighederne dog, at du fremviser dokumentation for en covid-19-test med et positivt testresultat, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger inden tidspunktet for kursets afholdelse. 

Jeg er vaccineret - skal jeg også medbringe en negativ covid-19-test?

Din vaccination er gyldig som dokumentation fra 14 dage efter første vaccination og indtil 42 dage efter første vaccination.

Når du har gennemført dit vaccinationsforløb (dvs. modtaget 2. vaccinationsstik) kan du umiddelbart efter vaccinationen bruge dokumentation for dit gennemførte vaccinationsforløb som gyldigt coronapas.

Opbevarer I mine testresultater og oplysninger?

Nej, vi hverken opbevarer eller nedskriver dine oplysninger. Vi har kun brug for at se dokumentationen kortvarigt og tjekke ID for at bekræfte din identitet, så vi sikrer, at oplysningerne lever op til de myndighedernes krav. 

Skal jeg som kursist bære mundbind?

Pr 14/6 - 2021 er kravet om mundbind ved indendørs lokaler, hvor der er offentlig adgang, ophævet. Disse gælder også for kurser. Du behøver altså ikke længere bære mundbind eller visir, når du bevæger dig rundt på kursusstedet og i kursuslokalet.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er syg eller har symptomer på sygdom?

Hvis du er syg eller har symptomer på sygdom, skal du ikke møde op på kurset. Kontakt os på  idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bor sammen med en, der er syg eller har symptomer på sygdom?

Hvis du bor sammen med eller er nær kontakt til en, der er syg eller har symptomer på sygdom, skal du ikke møde op på kurset. Det gælder også, selvom du ikke selv har symptomer og ikke føler dig syg.  

Kontakt os i stedet på  idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Hvad gør I, hvis jeg eller andre bliver syge på kurset?

Hvis du eller andre skulle opleve at blive syge på kurset, underret da hurtigst muligt underviseren, der kontakter vores kursuspersonale.  

Hvad sker der, hvis en kursist på mit hold konstateres smittet med Covid-19?

Hvis vi bliver informeret om smittetilfælde - enten af den smittede selv eller af smittesporingsenheden jf. Sundhedsstyrelses retningslinjer, vil vi informere medkursister på det pågældende kursus samt underviseren. 

Hvor mange deltagere er der på kurset?

Vi sørger for, at antallet af kursister ikke overstiger forsamlingsloftet og samtidig er passende i forhold til størrelsen af lokalet, så det er muligt at holde den anbefalede afstand. 

Hvis du gerne vil vide, hvor mange deltagere, der er på et konkret kursus, er du meget velkommen til at kontakte os. I bunden af hver kursusbeskrivelse finder du navn og kontaktinfo på den ansvarlige for det konkrete kursus. Alternativt kan du kontakte os på idalearning@ida.dk. 

Er det muligt at holde afstand til andre kursister?

Ja, vi booker og indretter kursuslokaler, så du kan holde den anbefalede afstand til de andre kursister, uanset hvor dit kursus bliver afholdt. 

Er kursuslokalerne sikre?

Alle kursuslokaler er indrettet, så smittespredningen minimeres mest muligt.  

Lokalerne er tilpasset antal af deltagere, så der er plads til at holde den anbefalede afstand til de andre kursister.  

Personale eller underviser sørger for, at der bliver udluftet og sprittet af i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.  

Toiletter og fælles kontaktflader såsom dørhåndtag, gelændere mv. rengøres og desinficeres dagligt i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.  

Der er håndsprit i alle lokaler og i fællesarealer. 

Hvad gør I med gruppearbejde?

For at minimere smittespredning holdes gruppearbejde så vidt muligt i kursuslokalet og ikke i fællesarealer. 

Hvordan håndteres kursusmateriale?

Fysisk kursusmateriale tilsendes så vidt muligt inden kursusstart. 

For at minimere smittespredningen er det kun underviseren, som må distribuere evt. kursusmateriale i selve kursuslokalet. 

Du bedes hjemtage kursusmateriale efter hver endt dag, så kursuslokalet kan rengøres. 

Hvad gør I med forplejningen?

Frokost serveres portionsanrettet i restauranten. Morgenmad og eftermiddagsforplejning bliver serveret i buffeten uden for lokalet.   

Får jeg som kursist løbende information?

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  

Herudover er vi i løbende dialog med vores undervisere og mødecentre om seneste nyt, og kursuspersonalet er instrueret i at opretholde og guide kursister i forhold til opstillede retningslinjer. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har andre spørgsmål?

Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål her på siden, er du meget velkommen til at kontakte os på  idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Tina Bergmann Olesen

Tina Bergmann Olesen

Kompetencekonsulent