Kursus

Miljøledelse ISO 14001 – diplomkursus

Få et grundlæggende kendskab til indholdet i ISO 1400-standarden og de forskellige faser ved implementering af et ledelsessystem for miljøledelse, samt hvordan de enkelte krav efterleves i praksis.


Tid og sted

 • 03.02.21

  København

Varighed: 2 dage

Hvad er ISO 14001?

Bæredygtighed bør i dag have stor betydning for alle virksomheder både offentlige som private. Med et ledelsessystem med fokus på miljøledelse efter ISO 14001-standarden får virksomheden et ledelsesværktøj, hvor du bliver i stand til at risikovurdere virksomhedens miljøforhold, proaktivt implementere miljø og bæredygtighed som en del af kerneforretningen og samtidig give ledelsen sikkerhed for, at virksomhedens mål for bæredygtighed nås.

Formål med kurset

Formålet med kurset er at give deltagerne et overblik over formål, baggrund og indhold i ISO 14001-standarden og samtidig lære deltagerne, hvordan kravene efterleves i praksis. Kurset tager deltagerne igennem de forskellige faser ved implementering af effektivt ledelsessystem for miljøledelse.

På kurset arbejder du med:

 • Miljøledelse og principperne bag et ledelsessystem for miljø
 • Overordnet gennemgang af kravene i ISO 14001
 • Forberedelse af implementering af ISO 14001
 • Rammerne for ledelsessystemet
 • Lederskab og miljøpolitik
 • Risikovurdering og muligheder
 • Støttefunktioner
 • Drift
 • Målinger og overvågning
 • Intern audit og ledelsens evaluering
 • Hændelser, afvigelser og løbende forbedringer
 • Opsamling og repetition
 • Eksamen og resultat

Kurset er for dig, som ønsker en grundig forståelse for baggrunden for ISO-standarderne

Kurset er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med at indføre, vedligeholde og forbedre et miljøledelsessystem efter ISO 14001-standarden samt ledere og medarbejdere med ansvar for organisationens bæredygtighedsdagsorden.

Dit udbytte

Du får et grundlæggende kendskab til indholdet i ISO 14001, og du bliver i stand til at bruge standarden i det praktiske arbejde vedrørende både opbygning og vedligehold af miljøledelsessystem efter ISO 14001 - herunder:

 • Overblik og forståelse af miljøledelse som begreb
 • Viden om indhold og krav i ISO 14001-standarden
 • Metode til implementering af ISO 14001-standarden i virksomheden
 • Værktøjer til forberedelse, etablering, evaluering og forbedring af et ledelsessystem for miljøledelse
 • Et eksamensbevis på de erhvervede kompetencer (ved beståelse)

Sådan forløber kurset i miljøledelse ISO 14001

Kurset afsluttes med en eksamen. Deltagere der består, får et eksamensbevis.

Selve kurset:

 • 2 kursusdage kl. 9.00 – 16.30 morgenmad fra kl. 8.30
 • Fuld forplejning
 • Kursusmateriale
 • Eksamen

Efter kurset:

 • Eksamensbevis (ved bestået eksamen)

Eksamen:

 • Papirbaseret
 • 40 Multiple Choice-spørgsmål (4 svarmuligheder, hvoraf kun en er korrekt)
 • 60 minutter uden hjælpemidler
 • Beståelse ved 26 (65%) eller flere rigtige svar
 • Foreløbigt resultat udstedes i forlængelse af eksamen
 • Digitalt diplom følger ved beståelse

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

11.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

12.500 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
3. feb. - 4. feb. 2021
Kl. 09:00 - 16:30

Adresse

Dansk Standard

Göteborg Plads 1

2150 København


Arrangementsnummer

338658

Tilmeldingsfrist 31. dec. 2020 - kl. 23:59

Susan Redder Bruun

Chefkonsulent og Kvalitets- og Miljøchef i Dansk Standard

Susan har mere end 20 års erfaring med undervisning og forretningsudvikling. De senere år har Susan rådgivet om kvalitets- og miljøledelse i danske virksomheder. 

Kurset afholdes i samarbejde med Dansk Standard, som også står for undervisningen.

OBS: Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Dansk Standard. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent