Kursus

Design Thinking

Skab bedre produkter og mere effektive arbejdsgange med Design Thinking. Lær hvordan du hurtigere kan identificere problemet, finde en løsning og afprøve den i praksis på IDAs 3-dages kursus i Design Thinking.


Tid og sted

 • 17.03.21

  København

 • 02.06.21

  København

Varighed: 3 dage

Lær at arbejde målrettet med innovation

Med Design Thinking kan du strukturere de innovative processer i din organisation, så du hurtigere kan identificere problemet, finde en løsning og afprøve den i praksis. Det giver dig en konkurrencefordel, uanset om dit mål er at videreudvikle et produkt, en service eller at udarbejde mere optimale processer i organisationen. Som metode passer Design Thinking perfekt til Agile/Scrum, GVSprint og Scaled Agile, men også til mere traditionelle udviklingsmodeller som Stage-Gate og Waterfall-modellen. 

På kurset får du en hands-on introduktion til Design Thinking og en dyb forståelse af, hvordan du kan bruge de rette metoder til at systematisere innovationsprocessen i konkrete sammenhænge. Du får desuden et indblik i, hvordan du bedst leder innovationsprocesser og implementerer nye tiltag i en organisation. 

Indhold på kurset

Værktøjskassen til design thinking understøtter dig i at gennemføre de enkelte faser og aktiviteter i et designforløb. Værktøjerne har mange former, men indeholder typisk en kombination af templates og instruktioner til, hvordan og under hvilke betingelser de bør anvendes. På kurset har vi særlig fokus på værktøjer til:

 • Effektiv inddragelse og analyse af brugere, kunder og domæneeksperter
 • Identification af indsigter og ”jobs-to-be-done” fra data
 • Idegenerering, prototyping / pretotyping og test
 • Vurdering og udvikling af forretningspotentiale i ideer og koncepter
 • Definition og planlægning af minimum viable product

Eksempler på disse værktøjer er personlighedstest for design-teams, interviewguide til brugerinterviews, samt user story mapping til afklaring af MVP.

Kurset er relevant for ledere, projektledere og specialister

Kurset kræver ikke nogen forhåndsviden om Design Thinking, og det er derfor relevant for alle, der ønsker at strukturere de innovative processer i egen organisation. Det gælder eksempelvis:

 • Specialister, der arbejder med innovation og produktudvikling. 
 • Projektledere, der leder innovations- eller udviklingsprojekter.
 • Ledere, der vil have et indblik i de mest effektive innovationsprocesser eller som ønsker at lede produktudviklingen i deres virksomhed.

Efter kurset kan du arbejde med Design Thinking

Formålet med kurset er, at du efterfølgende skal kunne arbejde målrettet med Design Thinking i din egen organisation. Undervisningen er tilrettelagt, så du får en teoretisk forståelse for Design Thinking, og en praktisk indføring i, hvordan det kan implementeres i udviklingen af nye produkter eller mere effektive arbejdsgange i din virksomhed.

Dit udbytte:

 • At vurdere potentialet for at anvende Design Thinking til løsning af givne problemer i egen organisation
 • At anvende mindsettet, processen og udvalgte designmetoder fra Design Thinking i praksis til udvikling af produkter, services og processer
 • At forberede og drive implementering af Design Thinking i egen organisation
 • At gennemføre en fuld design-proces med udgangspunkt i Design Thinking og de gennemgåede værktøjer

Sådan forløber kurset i Design Thinking

Kurset er baseret på flipped learning og case-baseret undervisning. Du får inden kurset tilsendt en udførlig case-beskrivelse og et sæt værktøjskort inden for Design Thinking. På den måde kan der på kurset fokuseres på konkret og praktisk anvendelse samt implementering af Design Thinking-værktøjerne. Kursusforløbet er struktureret i følgende fire trin:

 • Inden kurset (selvstudie 2-3 timer): Du får udleveret forberedende kursusmateriale, der består af en detaljeret case-beskrivelse og et sæt Design Thinking værktøjskort. 
 • Modul 1: Introduktion til Design Thinking og værktøjerne samt gennemførelse af en fuld designproces.
 • Hjemmeopgave: Efter modul 1 skal deltagerne udarbejde en hjemmeopgave som består i at udvikle, planlægge og implementere Design Thinking i egen virksomhed. Hjemmeopgaven skal præsenteres på modul 2.
 • Modul 2: Læring om implementering, forankring og ledelse af Design Thinking i praksis samt præsentation af deltagernes hjemmeopgave.

Prisen inkluderer:

 • Design Thinking værktøjskort
 • 3 kursusdage – kl. 9.00-16.00
 • Undervisningsmateriale
 • Forplejning
 • Kursusbevis

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

12.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

14.500 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Modul 1
17. mar. - 18. mar. 2021
Kl. 09:00 - 16:00
Modul 2
13. apr. 2021
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

336504

Tilmeldingsfrist 11. mar. 2021 - kl. 23:59

Ole Kjeldal Jensen

Founding partner & business designer

Kursets underviser er Ole Kjeldal Jensen, der er Ph.d. i Design Thinking & Disruptive Innovation fra DTU og Stanford University. Ole har i mere end 12 år arbejdet med og rådgivet virksomheder inden for ledelse, innovation, og design. Derudover har Ole en omfattende erfaring inden for forretningsudvikling, iværksætteri og undervisning, samt er stifter og business designer Ampersand Associates, der udvikler læring og læringsteknologi.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent