Kursus

Design Thinking

Skab bedre produkter og mere effektive arbejdsgange med design thinking. Lær, hvordan du hurtigere kan identificere problemet, finde en løsning og afprøve den i praksis, på IDAs 3-dages design thinking kursus.


Tid og sted

 • 01.02.22

  København

 • 17.05.22

  København

Varighed: 3 dage


Evaluering: 8,22 ud af 10         

Et kursus i design thinking klæder dig på til at arbejde mere målrettet med innovation

Har du ambitionen om at gå forrest i din organisations innovative arbejde, men mangler du de rette værktøjer til at strukturere arbejdsprocessen? Så er IDAs kursus i design thinking for dig!

Hvad er design thinking?

Design thinking er en kreativ, problemløsende metode til at strukturere og understøtte innovative processer i din organisation. Konkret fokuserer design thinking på at tænke de rigtige kundekrav og løsninger ind i processen fra begyndelsen. Tilgangen hjælper til at forstå brugeren, udfordre antagelser og redefinere problemer og derigennem udvikle de rigtige løsninger, der kan afprøves i praksis.

Hvorfor design thinking?

Et kursus i design thinking giver dig en forståelse for det at udvikle innovative strategier og giver dig konkrete værktøjer til at løse problemer og afprøve løsninger i praksis.

Det giver dig en konkurrencefordel, uanset om dit mål er at videreudvikle et produkt, en service eller at udarbejde mere optimale processer i organisationen. Som metode passer design thinking perfekt til Agile/Scrum, GV sprint og Scaled Agile, men også til mere traditionelle udviklingsmodeller som Stage-Gate og Waterfall-modellen.

På kurset får du en hands-on introduktion til design thinking og en dyb forståelse af, hvordan du kan bruge de rette metoder til at systematisere innovationsprocessen i konkrete sammenhænge. Du får desuden et indblik i, hvordan du bedst leder innovationsprocesser og implementerer nye tiltag i en organisation.

 

Det arbejder du med på design thinking kursus

Igennem kurset bliver du udstyret med en række værktøjer, der hjælper dig til at understøtte de enkelte faser og aktiviteter i et designforløb. Værktøjerne har mange former, men indeholder typisk en kombination af templates og instruktioner til, hvordan og under hvilke betingelser de bør anvendes. På kurset har vi særlig fokus på værktøjer til:

 • Effektiv inddragelse og analyse af brugere, kunder og domæneeksperter
 • Identification af indsigter og ”jobs-to-be-done” fra data
 • Idegenerering, prototyping / pretotyping og test
 • Vurdering og udvikling af forretningspotentiale i ideer og koncepter
 • Definition og planlægning af minimum viable product

Eksempler på disse værktøjer er personlighedstest for design-teams, interviewguide til brugerinterviews samt user story mapping til afklaring af minimum viable product.

Kurset er for dig, der er leder, projektleder eller specialist

Kurset kræver ikke nogen forhåndsviden om design thinking, og det er derfor relevant for alle, der ønsker at strukturere de innovative processer i egen organisation. Det gælder eksempelvis:

 • Specialister, der arbejder med innovation og produktudvikling
 • Projektledere, der leder innovations- eller udviklingsprojekter
 • Ledere, der vil have et indblik i de mest effektive innovationsprocesser eller som ønsker at lede produktudviklingen i deres virksomhed

Formålet med kurset er, at du efterfølgende skal kunne arbejde målrettet med design thinking i din egen organisation. Undervisningen er tilrettelagt, så du får en teoretisk forståelse for metoden og en praktisk indføring i, hvordan det kan implementeres i udviklingen af nye produkter eller mere effektive arbejdsgange i din virksomhed.

 

Efter kurset i design thinking kan du:

 • dykke ned i et problem for at finde de dybereliggende årsager
 • løse problemer fra dine kunders/brugeres perspektiv
 • sikre, at det endelige resultat opfylder mål og kundekrav
 • tilskynde til innovativ tænkning og kreativ problemløsning.

 

Virksomheden får en medarbejder, der kan:

 • vurdere potentialet i at anvende design thinking til løsning af givne problemer i organisationen
 • anvende mindsettet, processen og udvalgte designmetoder fra design thinking i praksis til udvikling af produkter, services og processer
 • forberede og drive implementering af design thinking i organisationen
 • gennemføre en fuld design-proces med udgangspunkt i design thinking og de gennemgåede værktøjer

 

Sådan forløber kurset i design thinking

Kurset er baseret på flipped learning og case-baseret undervisning. Du får inden kurset tilsendt en udførlig case-beskrivelse og et sæt værktøjskort inden for design thinking. På den måde kan der på kurset fokuseres på konkret og praktisk anvendelse samt implementering af værktøjerne.

Prisen inkluderer:

 • Design thinking værktøjskort
 • 3 kursusdage – kl. 9.00-16.00 inkl. forplejning (overnatning ikke inkluderet)
 • Undervisningsmateriale
 • Kursusbevis

 

Før kurset

Inden kurset bedes du bruge 2-3 timer på forberedelse. Du får udleveret forberedende kursusmateriale, der består af en detaljeret case-beskrivelse og et sæt design thinking-værktøjskort. 

09:00-16:00

1. kursusdag: Modul 1 (del 1)

Introduktion til design thinking og værktøjerne samt gennemførelse af en fuld designproces.

09:00-16:00

2. kursusdag: Modul 1 (del 2)

Fortsættelse af modul 1.

Hjemmeopgave

Efter modul 1 skal deltagerne udarbejde en hjemmeopgave, som består i at udvikle, planlægge og implementere design thinking i egen virksomhed. Hjemmeopgaven skal præsenteres på modul 2.

09:00-16:00

3. kursusdag: Modul 2

Læring om implementering, forankring og ledelse af design thinking i praksis samt præsentation af deltagernes hjemmeopgave.

Efter kurset

Efter kurset får du tilsendt et kursusbevis.

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

12.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

14.500 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Modul 1
1. feb. - 2. feb. 2022
Kl. 09:00 - 16:00
Modul 2
2. mar. 2022
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

København

København

København


Arrangementsnummer

342568

Tilmeldingsfrist 25. jan. 2022 - kl. 23:59

Ole Kjeldal Jensen

Founding partner & business designer

Kursets underviser er Ole Kjeldal Jensen, der er Ph.d. i Design Thinking & Disruptive Innovation fra DTU og Stanford University. Ole har i mere end 12 år arbejdet med og rådgivet virksomheder inden for ledelse, innovation, og design. Derudover har Ole en omfattende erfaring inden for forretningsudvikling, iværksætteri og undervisning, samt er stifter og business designer Ampersand Associates, der udvikler læring og læringsteknologi.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Læs mere

Video

Design Thinking

Få indblik i, hvordan du kan styrke og strukturere virksomhedens udviklingstilgang, så du løser de rigtige problemer og kommer fra problem til løsning. Det er nemlig en dårlig ide at løse de forkerte problemer.

Se video

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent