Kursus

Design Thinking

Strømlign dine innovative processer og skab bedre produkter eller mere effektive arbejdsgange med Design Thinking.

Tid og sted

 • 29.10.19

  Aarhus C

 • 20.11.19

  København

 • 03.03.20

  København

Varighed: 3 dage

 

Lær at arbejde målrettet med innovation

Med Design Thinking kan du strukturere de innovative processer i din organisation, så du hurtigere kan identificere problemet, finde en løsning og afprøve den i praksis. Det giver dig en konkurrencefordel, uanset om dit mål er at videreudvikle et produkt, en service eller at udarbejde mere optimale processer i organisationen. Som metode passer Design Thinking perfekt til Agile/Scrum, GVSprint og Scaled Agile, men også til mere traditionelle udviklingsmodeller som Stage-Gate og Waterfall-modellen. 

På kurset får du en hands-on introduktion til Design Thinking og en dyb forståelse af, hvordan du kan bruge de rette metoder til at systematisere innovationsprocessen i konkrete sammenhænge. Du får desuden et indblik i, hvordan du bedst leder innovationsprocesser og implementerer nye tiltag i en organisation. 

Indhold på kurset

Værktøjskassen til design thinking understøtter dig i at gennemføre de enkelte faser og aktiviteter i et designforløb. Værktøjerne har mange former, men indeholder typisk en kombination af templates og instruktioner til, hvordan og under hvilke betingelser de bør anvendes. På kurset har vi særlig fokus på værktøjer til:

 • Effektiv inddragelse og analyse af brugere, kunder og domæneeksperter
 • Identification af indsigter og ”jobs-to-be-done” fra data
 • Idegenerering, prototyping / pretotyping og test
 • Vurdering og udvikling af forretningspotentiale i ideer og koncepter
 • Definition og planlægning af minimum viable product

Eksempler på disse værktøjer er personlighedstest for design-teams, interviewguide til brugerinterviews, samt user story mapping til afklaring af MVP.

 

Kurset er relevant for ledere, projektledere og specialister

Kurset kræver ikke nogen forhåndsviden om Design Thinking, og det er derfor relevant for alle, der ønsker at strukturere de innovative processer i egen organisation. Det gælder eksempelvis:

 • Specialister, der arbejder med innovation og produktudvikling. 
 • Projektledere, der leder innovations- eller udviklingsprojekter.
 • Ledere, der vil have et indblik i de mest effektive innovationsprocesser eller som ønsker at lede produktudviklingen i deres virksomhed.

Efter kurset kan du arbejde med Design Thinking

Formålet med kurset er, at du efterfølgende skal kunne arbejde målrettet med Design Thinking i din egen organisation. Undervisningen er tilrettelagt, så du får en teoretisk forståelse for Design Thinking, og en praktisk indføring i, hvordan det kan implementeres i udviklingen af nye produkter eller mere effektive arbejdsgange i din virksomhed.

Dit udbytte:

 • At vurdere potentialet for at anvende Design Thinking til løsning af givne problemer i egen organisation
 • At anvende mindsettet, processen og udvalgte designmetoder fra Design Thinking i praksis til udvikling af produkter, services og processer
 • At forberede og drive implementering af Design Thinking i egen organisation
 • At gennemføre en fuld design-proces med udgangspunkt i Design Thinking og de gennemgåede værktøjer
 

Sådan forløber kurset i Design Thinking

Kurset er baseret på flipped learning og case-baseret undervisning. Du får inden kurset tilsendt en udførlig case-beskrivelse og et sæt værktøjskort inden for Design Thinking. På den måde kan der på kurset fokuseres på konkret og praktisk anvendelse samt implementering af Design Thinking-værktøjerne. Kursusforløbet er struktureret i følgende fire trin:

 • Inden kurset (selvstudie 2-3 timer): Du får udleveret forberedende kursusmateriale, der består af en detaljeret case-beskrivelse og et sæt Design Thinking værktøjskort. 
 • Modul 1: Introduktion til Design Thinking og værktøjerne samt gennemførelse af en fuld designproces.
 • Hjemmeopgave: Efter modul 1 skal deltagerne udarbejde en hjemmeopgave som består i at udvikle, planlægge og implementere Design Thinking i egen virksomhed. Hjemmeopgaven skal præsenteres på modul 2.
 • Modul 2: Læring om implementering, forankring og ledelse af Design Thinking i praksis samt præsentation af deltagernes hjemmeopgave.

Prisen inkluderer:

 • Design Thinking værktøjskort
 • 3 kursusdage – kl. 9.00-16.00
 • Undervisningsmateriale
 • Forplejning
 • Kursusbevis
 

Tilmelding

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

12.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

14.500 kr.

Vælg sted og dato

Østjysk

Startdatoer

Kursusmoduler

Modul 1
29. okt. - 30. okt. 2019
Kl. 09:00 - 16:00
Modul 2
14. nov. 2019
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Comwell Aarhus

Værkmestergade 2

8000 Aarhus C


Arrangementsnummer

331476

Tilmeldingsfrist 23. okt. 2019 - kl. 23:59

København

Se datoer

Startdatoer

Kursusmoduler

Modul 1
20. nov. - 21. nov. 2019
Kl. 09:00 - 16:00
Modul 2
12. dec. 2019
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

333228

Tilmeldingsfrist 15. nov. 2019 - kl. 23:59

 

Underviser på kurset i design thinking

Ole Kjeldal Jensen

Founding partner & business designer

Kursets underviser er Ole Kjeldal Jensen, der er Ph.d. i Design Thinking & Disruptive Innovation fra DTU og Stanford University. Ole har i mere end 12 år arbejdet med og rådgivet virksomheder inden for ledelse, innovation, og design. Derudover har Ole en omfattende erfaring inden for forretningsudvikling, iværksætteri og undervisning, samt er stifter og business designer Ampersand Associates, der udvikler læring og læringsteknologi.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent