Vælg tid og sted

København
18.09.2019

Tilmeldingen er bindende

Tilmeldingsfrist 13. september 2019 - kl. 23:59

Kursus

Design Thinking

Strømlign dine innovative processer og skab bedre produkter eller mere effektive arbejdsgange med Design Thinking.

IDA Mødecenter

Onsdag d. 18. september 2019

3 dage

Fra 12.500 kr. ekskl. moms

Se detaljer og praktisk info

Vælg tid og sted

København
18.09.2019

Tilmeldingen er bindende

Tilmeldingsfrist 13. september 2019 - kl. 23:59

 

Lær at arbejde målrettet med innovation

Med Design Thinking kan du strukturere de innovative processer i din organisation, så du hurtigere kan identificere problemet, finde en løsning og afprøve den i praksis. Det giver dig en konkurrencefordel, uanset om dit mål er at videreudvikle et produkt, en service eller at udarbejde mere optimale processer i organisationen. Som metode passer Design Thinking perfekt til Agile/Scrum, GVSprint og Scaled Agile, men også til mere traditionelle udviklingsmodeller som Stage-Gate og Waterfall-modellen. 

På kurset får du en hands-on introduktion til Design Thinking og en dyb forståelse af, hvordan du kan bruge de rette metoder til at systematisere innovationsprocessen i konkrete sammenhænge. Du får desuden et indblik i, hvordan du bedst leder innovationsprocesser og implementerer nye tiltag i en organisation. 

Indhold på kurset

Værktøjskassen til design thinking understøtter dig i at gennemføre de enkelte faser og aktiviteter i et designforløb. Værktøjerne har mange former, men indeholder typisk en kombination af templates og instruktioner til hvordan og under hvilke betingelser de bør anvendes.Vi har særlig fokus på i kurset på værktøjer til:

 • Effektiv inddragelse og analyse af brugere, kunder og domæneeksperter
 • Identificering af indsigter og ”jobs-to-be-done” fra data
 • Idegenerering, prototyping / pretotyping og test
 • Vurdering og udvikling af forretningspotentiale i ideer og koncepter
 • Definition og planlægning af minimum viable product

Eksempler på disse værktøjer er personlighedstest for design-teams, interviewguide til brugerinterviews, samt user story mapping til afklaring af MVP.

 

Kurset er relevant for ledere, projektledere og specialister

Kurset kræver ikke nogen forhåndsviden om Design Thinking, og det er derfor relevant for alle, der ønsker at strukturere de innovative processer i egen organisation. Det gælder eksempelvis:

 • Specialister, der arbejder med innovation og produktudvikling. 
 • Projektledere, der leder innovations- eller udviklingsprojekter.
 • Ledere, der vil have et indblik i de mest effektive innovationsprocesser eller som ønsker at lede produktudviklingen i deres virksomhed.

Efter kurset kan du arbejde med Design Thinking

Formålet med kurset er, at du efterfølgende skal kunne arbejde målrettet med Design Thinking i din egen organisation. Undervisningen er tilrettelagt, så du får en teoretisk forståelse for Design Thinking, og en praktisk indføring i hvordan det kan implementeres i udviklingen af nye produkter eller mere effektive arbejdsgange i din virksomhed.

Dit udbytte:

 • At vurdere potentialet for at anvende Design Thinking til løsning af givne problemer i egen organisation
 • At anvende mindsettet, processen og udvalgte designmetoder fra Design Thinking i praksis til udvikling af produkter, services og processer
 • At forberede og drive implementering af Design Thinking i egen organisation
 • At gennemføre en fuld design proces med udgangspunkt i Design Thinking og de gennemgåede værktøjer
 

Sådan forløber kurset i design thinking

Kurset er baseret på flipped learning og case-baseret undervisning. Hvor du inden kurset får tilsendt en udførlig case-beskrivelse og et sæt værktøjskort inden for Design Thinking. På den måde, kan der på kurset fokuseres på konkret og praktisk anvendelse samt implementering af Design Thinking værktøjerne. Kursusforløbet er struktureret i følgende fire trin:

 • Inden kurset (selvstudie 2-3 timer): Du får udleveret forberedende kursusmateriale, der består af en detaljeret case-beskrivelse og et sæt Design Thinking værktøjskort. 
 • Modul 1: Introduktion til Design Thinking og værktøjerne samt gennemførelse af en fuld designproces.
 • Hjemmeopgave: Efter modul 1 skal deltagerne udarbejde en hjemmeopgave som består i at udvikle, planlægge og implementere Design Thinking i egen virksomhed. Hjemmeopgaven skal præsenteres på modul 2.
 • Modul 2: Læring om implementering, forankring og ledelse af Design Thinking i praksis samt præsentation af deltagernes hjemmeopgave.

Prisen inkluderer:

 • Design Thinking værktøjskort
 • 3 kursusdage – kl. 9.00-16.00
 • Undervisningsmateriale
 • Forplejning
 • Kursusbevis
 

Praktisk Info

Hvor

IDA Mødecenter

Kalvebod Brygge 31-33


Hvornår

Modul 1

18. sep. - 19. sep. 2019

Kl. 09:00 - 16:00

Modul 2

10. okt. 2019

Kl. 09:00 - 16:00

Pris ekskl. moms

IDA-medlem

12.500 kr.

Ikke IDA-medlem

14.500 kr.

Tilmeldingsfrist

Fredag d. 13. september 2019

Kl. 23:59


Antal pladser

16


Arrangementsnr.

331475


Arrangør

IDA Learning


 

Underviser på kurset i design thinking

En underviser med erfaring fra forskning og forretning

Kursets underviser er Ole Kjeldal Jensen, der er Ph.d. i Design Thinking and Disruptive Innovation ved DTU og Stanford University. Ole har i mere end 10 år arbejdet med og rådgivet virksomheder inden for Governance, analyse, og innovation, og han har en omfattende erfaring inden for forretningsudvikling, iværksætteri og undervisning. Han er desuden stiftende partner og business designer i konsulentvirksomheden Ampersand Associates.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent