Aftale med advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund

IDA har indgået en samarbejdsaftale med Brockstedt-Kaalund

Brockstedt-Kaalund, som er et større landsdækkende advokatfirma, der med udgangspunkt i København og Silkeborg yder komplet juridisk rådgivning til virksomheder inden for alle grene af erhvervsretten. Aftalen indebærer, at den indledende samtale er gratis.

Det tilbydes desuden rabat på timepriser samt udvalgte standardydelser:

I forbindelse med den indgåede aftale med IDA vil der f.eks. kunne ydes rådgivning vedrørende:

  • Selskabsretlige forhold, herunder stiftelse af kapitalselskaber (f.eks. ApS, A/S, P/S) samt omdannelse og afvikling af selskabet, evt. i forbindelse med generationsskifte.
  • Aktionærretlige forhold, herunder indgåelse af ejeraftaler og ind- eller udtræden af et selskabs ejerkreds.
  • Ansættelsesret, herunder forhold i forbindelse med ansættelse og afskedigelse af medarbejdere.
  • Entrepriseret, herunder indgåelse af entreprisekontrakter og vurdering af mulige tvistesager.
  • Immaterialret, herunder beskyttelse af virksomheders opfindelser, designs, navn og logo, samt vurdering af krænkelsesspørgsmål.
  • Nødlidende virksomheder, herunder konsekvenserne og mulighederne ved konkurs og rekonstruktion.
  • Kontraktindgåelse, herunder f.eks. behovet for udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser.
  • Lejeret, herunder ind- og udtræden af lejemål.
Sådan får du rabat

Ring til Brockstedt-Kaalund (Købehavn) på tlf. 33 14 35 00 eller på tlf. 87 22 80 80 (Silkeborg).

Du kan også sende en e-mail til Københavnerkontoret på cph@bklaw.dk eller til Silkeborg på info@bklaw.dk, hvor du skal oplyse dine kontaktoplysninger og kort præsenterer, hvad du ønsker vejledning om, hvorefter man vil blive ringet op.

Husk, du skal altid oplyse dit medlemsnummer af IDA, når du henvender dig.

Læs mere om rabataftalens timepriser

For at få mere info om Brockstedt-Kaalund, så kan du besøge deres hjemmeside.