Barsel og pensionsopsparing

Der er forskellige regler for, hvordan din barsel påvirker din pensionsopsparing.

Privatansatte på barsel

Når du går på barsel, er det ikke sikkert, at indbetalingen til din arbejdsmarkedspension fortsætter. Hvis du får barsel med fuld løn i en periode, vil der automatisk blive indbetalt pension af din løn. Men i de perioder, hvor du får barselsdagpenge eller er på ulønnet orlov uden dagpengeret, er det ikke sikkert, at der bliver indbetalt til din pension. Det vil typisk fremgå af din kontrakt, jeres personalehåndbog eller en eventuel overenskomst.

Offentligt ansatte på barsel

Kommune/region.
Er du ansat i en kommune eller en region, indbetaler din arbejdsgiver både dit eget samt arbejdsgivers pensionsbidrag i den del af orloven, hvor du modtager løn og i den del af orloven, hvor du modtager dagpenge. Du kan maksimalt få pensionsbidrag under ulønnet orlov i 20 uger. Har du valgt at forlænge din forældreorloven med 8 eller 14 uger med nedsatte dagpenge, vil du få et forholdsmæssigt nedsat pensionsbidrag.

Staten
Er du ansat i staten, indbetaler din arbejdsgiver både dit eget samt arbejdsgivers pensionsbidrag under hele orloven, uanset om du modtager løn eller dagpenge. Har du valgt at forlænge de 32 ugers forældreorlov med 8 eller 14 uger, mister du retten til pensionsbidrag i den forlængede del af orloven.