Børn og barsel

Hvornår du skal varsle din arbejdsgiver om barsel og orlov? Har du ret til dagpenge og løn i barselsperioden? Og hvordan planlægger du en god orlov for både mor og far? Få styr på reglerne ved barselsorlov her.

 

Få hjælp nu:Link kopieret

IDAs Barselsberegner

Information

Få overblik over, hvor meget barsel du og din partner har krav på, og få hjælp til at planlægge jeres orlov.

Barsel og orlov som lønmodtager

Information

Få styr på reglerne for, hvem der kan holde barsel hvornår, hvor meget orlov I har, og om I kan holde barsel hver for sig eller samtidig.

Løn og dagpenge under barsel

Information

Kan du få løn eller dagpenge som lønmodtager under barsel. Læs her om reglerne - uanset om du er privat eller offentligt ansat.

Huskeliste før, under og efter barsel

Information

Få hjælp til regler, frister og aftaler i forbindelse med din barsel med IDAs huskeliste.

Barsel og orlov som selvstændig

Information

Er du selvstændig? Få styr på reglerne for barsel, orlov, barselsdagpenge og udbetaling fra barselsfond, hvis I får barn.

Barselsregler for studerende

Information

Få styr på reglerne om SU, hvis du er studerende og skal være forælder.

Adoption og orlov

Information

Læs om reglerne for orlov, når du adopterer et barn - uanset om du er privatansat, offentligt ansat eller selvstændig.

Ferie og barsel

Information

Må du holde ferie under barsel? Og hvordan optjener du ferie under din barselsorlov?

Sygdom under graviditet og barsel

Information

Der gælder særlige regler, hvis du bliver ramt af sygdom, mens du er gravid eller på barsel.

Syge børn

Information

Hvilke regler gælder for barns første sygedag og barns anden sygedag? Og har du ret til løn, hvis du holder fri med dit syge barn?

Omsorgsdage og omsorgsorlov

Information

Har du ret til omsorgsdage? Få styr på reglerne her - du kan også læse om reglerne for omsorgsorlov ved syge børn eller pårørende.

Sorgorlov ved barns død

Information

Hvis dit barn mister livet, kan du have ret til sorgorlov. Få hjælp til dine rettigheder her.

Graviditet, barsel og ligebehandling

Information

Du har de samme rettigheder som alle andre - også når du er på barsel.

Indefrosne feriemidler under barsel

Information

Her kan du få overblik over hvordan du får udbetalt dine indefrosne feriemidler under barsel.

Barsel og orlov: Fødsel FØR 2. august 2022

Information

Her kan du læse om reglerne for barselsorlov med børn født før 2. august 2022

Selvstændig: Barsel FØR 2. august 2022

Information

Her kan du som selvstændig læse om reglerne for barselsdagpenge og orlov med børn født før 2. august 2022.

IDAs nyheder om barsel

IDA mener

Det gavner ligestillingen og familielivet, når fædre tager en større del af barselsorloven. Men løn under barslen er en forudsætning.

Kontakt IDA om barsel

Har du spørgsmål eller brug for hjælp om barsel? Som medlem af IDA kan du logge ind og skrive direkte til IDAs rådgivere.