IDA mener: Øremærket barsel gavner både mænd og kvinder

Det gavner ligestillingen og familielivet, når fædre tager en større del af barselsorloven. Men løn under barslen er en forudsætning for, at flere familier kan benytte de nye barselsregler.