Barn syg

Den ene forælder har ret til at holde fri, hvis barnet bliver akut sygt eller er ude for en ulykke. Det afhænger af din kontrakt eller overenskomst, om du har ret til løn.

Barnets første sygedag

De fleste har ret til løn på barns første sygedag, men det afhænger i sidste ende af din ansættelseskontrakt, personalehåndbogen eller din overenskomst. 

Barnets anden sygedag

Offentligt ansatte ingeniører og cand.scient.er har i overenskomsterne også mulighed for at holde barnets anden sygedag. 

Akut sygdom hos dit barn

Ved akut opstået sygdom har du har ret til at holde fri. Det gælder også, hvis dit barn kommer til skade i skole eller daginstitution. Bemærk, at der alene er tale om "ret til fravær" uden løn. 

Det er ikke nærmere defineret, hvad der tæller som akut opstået sygdom, men det er IDAs vurdering, at det som minimum omfatter barnets første sygedag. Om det rækker til flere sygedage må afhænge af en konkret vurdering, hvor det også spiller ind, hvad barnet fejler, om det er indlagt og lignende omstændigheder. 

Sygdom under graviditet

Er du syg under graviditeten bliver den graviditetsbetingede sygdom sidestillet med almindelig sygdom. Du skal dermed opfylde de samme regler for at få sygedagpenge eller løn under sygdom 

Sygdom, der er betinget af graviditet, tæller ikke med ved opgørelse af 120 dages fravær. 

Risici for din graviditet

Har du et arbejde, der medfører risiko for din graviditet eller dit fosters sundhed, skal denne risiko fjernes. Det kan ske ved, at du bliver omplaceret til en anden funktion eller får lavet beskyttende funktioner. 

Er det ikke muligt at gøre arbejdspladsen sikker for dig, har du krav på at blive hjemsendt med fuld løn indtil 4 uger efter fødslen.