Sygdom og fravær

Sygdom kan ramme alle. Her kan du læse mere om dine rettigheder og pligter, hvis du eller dit barn bliver ramt af sygdom.

Coronavirus - sådan gør du

Information

Læs her, hvordan IDA kan hjælpe dig, hvis du er bekymret for at blive fyret. Læs også, om du har pligt til at fortælle din chef, hvis du er testet positiv for corona.

Barn syg

Information

Hvad har du ret til, hvis dit barn bliver ramt af sygdom eller kommer til skade?

Brug IDAs Social rådgiver

Information

Ved sygdom har du mulighed for at hjælp af vores socialrådgiver.

Delvis syge-eller raskmelding

Information

Det behøves ikke at alt eller intet, når det gælder dit helbred.

Sygemelding

Information

Bliver du syg, er det vigtigt, at du har en god dialog med din arbejdsgiver.

Sygefraværssamtaler og erklæringer

Information

Få styr på papirarbejdet, hvis du bliver ramt af sygdom.

Sygdom som selvstændig

Information

Se dine muligheder for økonomisk hjælp ved sygdom som selvstændig

120 dages-reglen

Information

Har du været sygemeldt i mere end 120 dage, kan du muligvis blive opsagt.