Sygemelding

Du skal melde dig syg så hurtigt som muligt på din første sygedag, og giver du ikke besked, kan din arbejdsgiver opsige dig uden varsel på grund af ulovlig udeblivelse.

Dokumenter din sygemelding

Det er dit ansvar at dokumentere, at du har givet besked. Derfor er det en god ide at benytte e-mail.

Du har til gengæld ikke pligt til at fortælle din arbejdsgiver, hvad du fejler, når du melder dig syg. 

Løn under sygdom

Du har ret til løn, når du er syg. Efter 30 dages sygefravær kan din arbejdsgiver få sygedagpengerefusion fra kommunen, men dette har ingen betydning for din ret til at få løn, mens du er syg. 

Lægeerklæring

Din arbejdsgiver kan efter din første fraværsdag kræve en skriftlig sygemelding fra lægen. Dette kaldes også en friattest. 

Mulighedserklæring

Din arbejdsgiver kan når som helst bede om en mulighedserklæring. Formålet med den er at afklare, hvad du kan bidrage med som medarbejder på trods af din sygdom. Mulighedserklæringen er delt i to: 

  • Første del udfyldes af dig og din arbejdsgiver. Denne del beskriver, om du er helt eller delvist sygemeldt, og om der er begrænsninger i forhold til udførelsen af dit arbejde. 
  • Anden del skal udfyldes af din praktiserende læge. 

Du kan finde en blanket og en vejledning hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.