Sygefraværssamtaler og erklæringer

For at sikre dig, at du kan komme ovenpå bedst muligt, er der nogle tiltag din arbejdsgiver skal gøre. Din arbejdsgiver kan bede dig om at udfylde en række erklæringer i forbindelse med din sygdom.

Sygefraværssamtaler

En sygefraværssamtale skal styrke dialogen mellem arbejdsgiver og medarbejder. Samtalen skal derfor handle om, hvornår og hvordan du kan vende tilbage på arbejdet. 

Under samtalen kan du medbringe en bisidder, for eksempel din tillidsrepræsentant. Kan du ikke deltage fysisk på grund af sygdom eller praktiske forhold, kan samtalen afholdes telefonisk.  

Indkaldelse til sygefraværssamtale

Indkaldelsen til samtalen skal ske med et rimeligt varsel. Der er ingen formkrav, og du kan blive indkaldt telefonisk eller skriftligt. 

Din arbejdsgiver har pligt til at afholde sygefraværssamtalen med dig senest 4 uger efter din første sygedag. Pligten gælder ikke, hvis du er i en opsagt stilling og fratræder inden for 8 uger efter den første sygedag. 

Friattest

Din arbejdsgiver kan efter din første fraværsdag kræve en skriftlig sygemelding fra din læge. Dette kaldes en friattest. 

Mulighedserklæring

Din arbejdsgiver kan altid bede om en mulighedserklæring. Den skal afklare, hvad du kan bidrage med som medarbejder på trods af din sygdom. Mulighedserklæringen er delt i to: 

  • Første del udfyldes af dig og din arbejdsgiver. Den beskriver, om du er helt eller delvist sygemeldt, og om der er begrænsninger i forhold til udførelsen af dit arbejde. 
  • Anden del skal udfyldes af din praktiserende læge. 

Du kan finde en blanket og en vejledning hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Tro- og love-erklæring

Din arbejdsgiver kan bede dig om en tro- og love-erklæring. I den meddeler du skriftligt din arbejdsgiver, at du er syg, og at det er på tro og love. 

Varighedserklæring

Hvis du er ansat i henhold til funktionærloven, kan din arbejdsgiver bede dig om en erklæring om forventet varighed af sygemeldingen efter 14 dage. 

Læs mere

Podcast

Ansættelseskontrakten - hvad skal den indeholde?

På 12 minutter får du et hurtigt overblik, hvad du skal være opmærksom på, når du får en kontrakt stukket i hånden

Lyt til podcasten