Sygdom og ferie 

Du kan have ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg op til eller under din ferie. Få svar på dine spørgsmål her.

Syg før ferien

Bliver du syg før, du går på ferie, er du ikke forpligtet til at holde ferie. I stedet har du ret til at holde ferien senere. 

Ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdsophør den sidste feriedag.

Når du melder dig rask igen, skal du fortælle din arbejdsgiver, om du vil holde ferie efter raskmeldingen i resten af din planlagte ferie. Ønsker du ikke at holde ferien, når du bliver rask, skal du i stedet møde på arbejde straks.  

Er du syg op til ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres op til 4 uger til den følgende ferieafholdelsesperiode. Den sidste ferieuge udbetales eller kan aftales overført. Overførsel og udbetaling gælder for den ferie, som du har optjent i ferieåret 1. september – 31. august.

Er du stadig forhindret i at holde ferie, eller bliver du igen forhindret i at holde ferie op til ferieafholdelsesperiodens udløb, og du dermed ikke kan holde den overførte ferie, bliver ferien på ny overført til den næste ferieafholdelsesperiode.

Det er først ved udløb af den næste ferieafholdelsesperiode, at du er berettiget til udbetaling af den overførte ferie, hvis du stadig er forhindret i at holde ferien. Du kan også vælge at overføre ferien 3. gang.

Læs mere om sygdom og ferie

 Læs mere om dine rettigheder, hvis du bliver syg i forbindelse med ferien på borger.dk.

Syg under ferien

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie. De første 5 dage af din ferie kan du ikke få erstattet, men herefter er du berettiget til erstatning af ferien.

Eksempel:

Du holder 1 uges optjent ferie og bliver syg på feriedag nr. 2. Du sygemelder dig og fremsender lægeerklæring. Du er syg i den resterende del af ferien. Da du ikke kan få erstattet de første 5 dage, erstattes de 4 resterende feriedage ikke. Bliver du syg under næste optjente ferie på 10 dage – f.eks. feriedag nr. 5 og er syg i resten af ferien, kan du ikke få erstattet for 1 feriedag, men få erstattet 5 ud af 10 feriedage.

Hvis du ikke har været ansat så længe, at du kan optjene 25 dages ferie i ferieåret, kan arbejdsgiver ikke anse op til 5 feriedage som afholdt under sygdom. Årsagen er, at du som minimum har ret til 20 dages ferie i ferieåret. Her skal foretages en forholdsmæssig beregning af, hvor mange dage du ikke kan få erstattet ud fra, hvornår du blev ansat.

Eksempel:

Du blev ansat 1. januar, og du bliver syg i 5 dage under din sommerferie i juli. Du kan i perioden januar – august optjene 16,64 feriedage (8 måneder x 2,08 feriedage pr. måned). Af denne ferie kan du få erstattet for 1,7 feriedage ud fra følgende beregning: 16,64 : 5 feriedage = 3,3 feriedage – 3,3 feriedage = 1,7 feriedage.

Du afgør, om du vil melde dig syg eller om du fortsætter afholdelse af din ferie. Bliver du rask under din ferie og ikke ønsker at holde resten af din ferie, skal du i stedet møde på arbejde.

For at få ret til erstatningsferie skal du med det samme melde dig syg til din arbejdsgiver, og du skal som udgangspunkt komme med en lægeerklæring, journaludskrift fra sygehus eller lignende dokumentation for sygdommen. 

Lægeerklæringen skal gælde fra første sygedag, og du skal selv betale for erklæringen. Bliver du syg, mens du holder ferie i udlandet, skal du søge læge for at få en lægeerklæring eller lignende erklæring, som dokumenterer sygdommen.