Sygdom og ferie 

Du kan have ret til erstatningsferie, hvis du bliver syg op til eller under din ferie.

 

Syg før ferienLink kopieret

Bliver du syg, før du går på ferie, er du ikke forpligtet til at holde ferie. I stedet har du ret til at holde ferien senere. 

Når du melder dig rask igen, skal du fortælle din arbejdsgiver, om du vil holde ferie efter raskmeldingen i resten af din planlagte ferie. Ønsker du ikke at holde ferien, når du bliver rask, skal du i stedet møde på arbejde straks.  

Du skal som udgangspunkt holde erstatningsferie senere i samme ferieår, men hvis det ikke kan lade sig gøre, fordi du er blevet syg op til ferieårets udløb, kan du udskyde den til året efter. Du kan også få ferien udbetalt på grund af feriehindring. 

Læs mere om sygdom og ferie

 Læs mere om dine rettigheder, hvis du bliver syg i forbindelse med ferien på borger.dk.

 

Syg under ferien

Bliver du syg under din ferie, har du ret til erstatningsferie. Antallet af sygedage, der skal til for at udløse erstatningsferie, afhænger af, hvor mange feriedage, du har optjent: 

  • Har du optjent ret til 25 dages betalt ferie, har du ret til erstatningsferie efter 5 sygedage. 
  • Har du ikke optjent ret til 25 dages betalt ferie, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage. 

For at få ret til erstatningsferie skal du melde dig syg til din arbejdsgiver, og du skal som udgangspunkt komme med en lægeerklæring, journaludskrift fra sygehus eller lignende dokumentation for sygdommen. 

Lægeerklæringen skal gælde fra første sygedag, og du skal selv betale for erklæringen. Bliver du syg, mens du holder ferie i udlandet, skal du søge læge for at få en lægeerklæring eller lignende erklæring, som dokumenterer sygdommen.