FAQ om den nye ferielov

Få styr på dine muligheder og rettigheder for ferie og feriepenge. Her kan du få svar på langt de fleste spørgsmål om den nye ferielov, hvor ferien afvikles samtidig med optjeningen.

Danmark har fået en ny ferielov, hvor ferien afvikles samtidig med optjeningen. Det betyder, at du kan holde ferie allerede måneden efter, at feriedagene er optjent. Den nye ferielov giver ekstra fleksibilitet, og de nyuddannede får hurtig adgang til betalt ferie. Omvendt giver den også anledning til mange spørgsmål – dem kan du få svar på her.

Hvad er samtidighedsferie?
Den vigtigste ændring ved den nye ferielov er, at vi går fra forskudt afvikling til samtidig afvikling af ferien. I mange år har vi haft forskudt ferie, hvor vi optjener ferie i kalenderåret, men først holder ferie fra 1. maj året efter. Men fra september 2020 kan vi holde ferie allerede måneden efter, at feriedagene er optjent.

Det nye ferieår løber altså fra 1. september til 31. august året efter.

Kan jeg nå at spare op til efterårsferie?
Hvis du har brugt al din optjente ferie i miniferieåret 2020, vil du i oktober 2020 have 2,08 feriedage til afholdelse i den pågældende måned. Hvis du derfor gerne vil holde én uges efterårsferie, har du to muligheder:

 • Du kan holde 2 dages ferie med løn og aftale med din arbejdsgiver, at du afholder 3 dages betalt ferie på forskud.
 • Du kan overføre eller få udbetalt evt. restferie for ferieåret 2019-2020 efter ferielovens bestemmelser og bruge disse dage, så du har ferie nok til efterårsferien.

Hvis du ikke har holdt al din ferie i miniferieåret, vil den resterende del af ferien automatisk blive overført til afholdelse efter de nye ferieregler.

Hvor mange feriedage har jeg i 2020?
I perioden 1. januar 2019 frem til og med 31. august 2019 har du optjent 16,64 feriedage. Disse dage kan du holde i perioden 1. maj og frem til og med 30. september 2020 i det såkaldte ”miniferieår”. Feriedagene kan også overføres til afholdelse efter 1. september og året ud, efter de nye ferielovsregler.

Optjent ferie fra den resterende del af året, altså 1. september 2019 frem til og med 31. august 2020, hører til den indefrosne ferie. Læs om indefrosne feriepenge længere nede.

1. september 2020 trådte samtidighedsferien i kraft, og du optjener således 2,08 feriedage pr. måned.

Hvad med den 6. ferieuge?
Den nye lov omhandler kun de 5 ferieuger, som er sikret gennem ferieloven. Hvis du har ret til ekstra feriedage udover de 5 uger, er det en god idé at kontakte din tillidsrepræsentant eller arbejdsgiver for at høre, hvordan de ekstra feriedage fremover bliver tildelt. Det er de lokale regler på arbejdspladsen eller i overenskomsten, der bestemmer, hvordan disse optjenes, afholdes og udbetales.

I mangel af en generel aftale på arbejdspladsen, beror det på, hvad der evt. kan aftales mellem medarbejder og arbejdsgiver.

Jeg har overført ferie, som jeg gerne vil have udbetalt i 2020, kan jeg det?
Ved overgangen til den nye ferielov kan man efter aftale få udbetalt optjent ferie ud over 20 dage.

Læs mere om overførsel af ferie her

Kort om den nye ferielov
 • Gældende pr. 1. september 2020.
 • Du optjener 2,08 feriedage pr. måned.
 • Ferie kan holdes måneden efter, feriedagene er optjent.
 • Hurtigere adgang til betalt ferie for nyuddannede.
 • Ferieåret går fra 1. september til 31. august året efter.
 • Fortsat ret til 5 ugers ferie, ferietillæg (1. pct.) og 12,5 pct. feriegodtgørelse ved fratræden.

Hvad er samtidighedsferie?
Den vigtigste ændring ved den nye ferielov er, at vi går fra forskudt afvikling til samtidig afvikling af ferien. I mange år har vi haft forskudt ferie, hvor vi optjener ferie i kalenderåret, men først holder ferie fra 1. maj året efter. Men fra september 2020 kan vi holde ferie allerede måneden efter, at feriedagene er optjent.

Det nye ferieår løber altså fra 1. september til 31. august året efter.

Kan jeg nå at spare op til efterårsferie?
Hvis du har brugt al din optjente ferie i miniferieåret 2020, vil du i oktober 2020 have 2,08 feriedage til afholdelse i den pågældende måned. Hvis du derfor gerne vil holde én uges efterårsferie, har du to muligheder:

 • Du kan holde 2 dages ferie med løn og aftale med din arbejdsgiver, at du afholder 3 dages betalt ferie på forskud.
 • Du kan overføre eller få udbetalt evt. restferie for ferieåret 2019-2020 efter ferielovens bestemmelser og bruge disse dage, så du har ferie nok til efterårsferien.

Hvis du ikke har holdt al din ferie i miniferieåret, vil den resterende del af ferien automatisk blive overført til afholdelse efter de nye ferieregler.

Hvor mange feriedage har jeg i 2020?
I perioden 1. januar 2019 frem til og med 31. august 2019 har du optjent 16,64 feriedage. Disse dage kan du holde i perioden 1. maj og frem til og med 30. september 2020 i det såkaldte ”miniferieår”. Feriedagene kan også overføres til afholdelse efter 1. september og året ud, efter de nye ferielovsregler.

Optjent ferie fra den resterende del af året, altså 1. september 2019 frem til og med 31. august 2020, hører til den indefrosne ferie. Læs om indefrosne feriepenge længere nede.

1. september 2020 trådte samtidighedsferien i kraft, og du optjener således 2,08 feriedage pr. måned.

Hvad med den 6. ferieuge?
Den nye lov omhandler kun de 5 ferieuger, som er sikret gennem ferieloven. Hvis du har ret til ekstra feriedage udover de 5 uger, er det en god idé at kontakte din tillidsrepræsentant eller arbejdsgiver for at høre, hvordan de ekstra feriedage fremover bliver tildelt. Det er de lokale regler på arbejdspladsen eller i overenskomsten, der bestemmer, hvordan disse optjenes, afholdes og udbetales.

I mangel af en generel aftale på arbejdspladsen, beror det på, hvad der evt. kan aftales mellem medarbejder og arbejdsgiver.

Jeg har overført ferie, som jeg gerne vil have udbetalt i 2020, kan jeg det?
Ved overgangen til den nye ferielov kan man efter aftale få udbetalt optjent ferie ud over 20 dage.

Læs mere om overførsel af ferie her

Til dig, der for nyligt er indtrådt på arbejdsmarkedet

Hvad hvis jeg har fået job i overgangsperioden?
Hvis du er trådt ind på arbejdsmarkedet på et tidspunkt i løbet af 2019, kan du have mulighed for at få såkaldt fondsferiedage til miniferieåret 2020. Med fondsferiedagene kan du have mulighed for at holde op til 16,8 feriedage i miniferieåret.

Du har mulighed for at holde fondsferiedage, hvis:

 • Du har optjent ferie i perioden 1. september 2019 til 31. december 2019 og
 • Hvis du har optjent færre end 8,4 feriedage i perioden 1. januar 2019 til den 31. august 2019

Med andre ord; hvis du er ansat i 4 eller færre måneder i minioptjeningsåret 2019, som er fra 1. januar 2019 til og med 31. august 2019, så kan du anmode Fonden om at få udbetalt fondsferiedage.

Læs alt om ændringerne på Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvornår kan fondsferiedagene holdes?
Fondsferiedagene skal holdes i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020 og betalingen under denne ferie udgør 12,5 pct. af den ferieberettigede løn. Hvis du får udbetalt fondsferiedage, vil din arbejdsgiver derfor trække dig i løn for den periode, hvor du afholder fondsferiedagene.

Hvordan får jeg fondsferiedage?
Du skal søge om at få dagene udbetalt hos direkte via Lønmodtagernes Feriemidler

Jeg har haft studiejob i 2019. Kan jeg få fondsferiedage?
Hvis du via dit studiejob har optjent feriedage i 2019, vil du formentlig ikke kunne få fondsferiedage. Det er nemlig antallet af feriedage, der er afgørende for, om man kan søge om fondsferiedage og ikke feriepengebeløbets størrelse.

Til dig, der har skiftet job eller forladt arbejdsmarkedet

Hvis jeg har fået nyt job i overgangsperioden?
Har du fået nyt job i overgangsperioden, skal din arbejdsgiver afregne optjent feriegodtgørelse til FerieKonto i forbindelse med fratræden. Ferie, som er optjent i perioden 1. januar 2019 til og med 31. august 2019 afregnes til FerieKonto.

Ferie optjent i overgangsperioden 1. september 2019 til og med 31. august 2020 afregnes også til FerieKonto, som herefter afregner denne del til Fonden for Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvis jeg har forladt arbejdsmarkedet i overgangsperioden?
Udtræder du af arbejdsmarkedet, fx pga. pensionering, vil ferie optjent frem til og med 31. august 2019 blive afregnet til FerieKonto på sædvanlig vis.

Ferie optjent i perioden 1. september 2019 frem til og med 31. august 2020 vil blive afregnet til FerieKonto, som herefter afregner til Fonden. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få udbetalt ferie fra Fonden per 1. oktober 2021. Læs om indefrosne feriepenge længere nede.

Fratræder du på et tidspunkt efter 1. september 2020, hvor den nye ferielov er trådt i kraft, vil ferie optjent i den periode blive afregnet på sædvanlig vis.

Hvorfor var mit ferietillæg i 2020 mindre end normalt?
Ferietillægget, som blev udbetalt i forbindelse med miniferieåret 2020, var lidt mindre end normalt, da det er opgjort og beregnet på baggrund af en kortere optjeningsperiode, fra 1. januar til 31. august 2019. Optjeningen af ferietillægget fra 1. september til 31. december 2019 er en del af de indefrosne feriepenge.

Læs mere om indefrosne feriepenge længere nede.

Ferietillægget, der optjenes og udbetales efter overgangen til nyt feriesystem pr. 1. september 2020, vil atter blive det samme som tidligere.

Hvordan vil jeg fremover få udbetalt mit ferietillæg?
Tidligere har de fleste fastansatte fået udbetalt ferietillægget (1 pct.) én gang årligt, typisk med april- eller maj-lønnen. Når den nye ferielov træder i kraft, kan arbejdsgiver enten udbetale ferietillægget samtidig med, at ferien afholdes eller forholdsmæssigt to gange årligt - første gang i 2021.

 • Første del betales med maj-lønnen og vedrører optjeningsperioden september – maj.
 • Anden del betales med august-lønnen og vedrører optjeningsperioden juni – august.

Ferietillægget er efter ferieloven 1 pct. af lønnen i optjeningsperioden, men det kan være højere, hvis dette er særligt aftalt via din ansættelseskontrakt eller den overenskomst eller personalehåndbog, som du er omfattet af.

Hvad sker der med mit ferietillæg, som er højere end ferielovens 1 pct.?
Har man et forhøjet ferietillæg, fx på 0,5 pct. udover ferielovens 1 pct., afhænger det af den konkrete aftale eller overenskomst, der regulerer dette, hvad der sker med ferietillægget.

Ferieloven regulerer alene ferietillægget på 1 pct. Udgangspunktet er, at det forhøjede ferietillæg bliver udbetalt, som det plejer i forbindelse med overgangen, medmindre andet aftales.

Hvad sker der med mine feriepenge ved overgangen til ny ferielov? Går de 5 ugers ferie tabt?
Dine feriepenge går ikke tabt. Din arbejdsgiver skal enten indbetale dem til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende feriemidler eller selv administrere dem.

Hvornår skal feriepengebeløbet indbetales til fonden?
Din arbejdsgiver skal senest 31. december 2020 opgøre dine feriepenge og indberette dem til Fonden. Vælger din arbejdsgiver – i stedet for at indbetale dine feriepenge til Fonden – selv at administrere dem, indberettes de stadigvæk til Fonden senest 31. december 2020.

Det anbefales, at du som lønmodtager følger op på om din arbejdsgiver indberetter midlerne til tiden. Er indberetningen forkert eller udeblevet kan du gøre indsigelse frem til 30. juni 2025.

Hvordan er det indefrosne feriepengebeløb beregnet?
Feriepengebeløbet beregnes med 12,5 pct. af den løn, du har optjent fra 1. september 2019 – 31. august 2020.

Hvordan kan jeg være sikker på, at det er det rigtige feriepengebeløb, som bliver indbetalt til fonden?
Fonden oplyser dig om det opgjorte og indberettede beløb. Det er dit ansvar at kontrollere, om beløbet er korrekt. På borger.dk vil du kunne finde en beregner, så du kan se, om det ser fornuftigt ud.

Hvad hvis arbejdsgiver ikke indberetter beløbet?
Indtil Fonden er indtrådt i kravet, dvs. når beløbet er indbetalt til Fonden, er det et krav mellem dig og din arbejdsgiver, som du med hjælp fra din organisation vil skulle retsforfølge.

Hvordan forrentes de indefrosne feriepenge?
Fondens investeringsafkast eller –tab fordeles ligeligt mellem alle lønmodtagere pr. 30. juni. Du modtager en årlig saldoopgørelse fra Fonden.

Hvornår kan jeg få de indefrosne feriepenge udbetalt?
I forbindelse med corona-situationen kan du i oktober 2020 få udbetalt op til 3 ugers feriepenge, som du har optjent i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020. Du kan læse mere om udbetaling i oktober 2020 hos Lønmodtagernes Feriemidler.

Mange er i tvivl om de skal lade deres indefrosne feriepenge stå eller få dem udbetalt. IDAs cheføkonom har lavet en guide, der hjælper dig igennem de overvejelser, du bør gøre dig, inden du beder om dine indefrosne feriepenge udbetalt. Læs guiden her.

Feriepenge udbetales automatisk ved udtræden af arbejdsmarkedet, fx pensionering

Efter ansøgning fra dig udbetales de desuden ved:

 • Tildeling af førtidspension
 • Tildeling af efterløn
 • Tildeling af udbetaling af alderspension
 • Varigt ophold i udlandet
 • Udbetales til boet ved din død

Får jeg feriepenge ved afholdelse af barsel mellem 1. september 2019 og 31. august 2020?
Hvis du har holdt barselsorlov med løn i indefrysningsperioden, optjener du feriepenge svarende til din sædvanlige løn de seneste 4 uger inden orloven. Det gælder uanset om du modtager fuld løn, delvis løn eller kun pensionsindbetaling fra din arbejdsgiver i perioden. For den periode, hvor du udelukkende modtager dagpenge, optjener du ikke feriepenge

Læs om barsel længere nede

Hvad hvis virksomheden går konkurs?
Dine indefrosne feriepenge er sikret af Lønmodtagernes Garantifond mod arbejdsgivers konkurs.

Hvad skal jeg anbefale arbejdsgiver at gøre med de indfrosne feriepenge – indbetale dem til fonden eller lade dem blive hos arbejdsgiver?
Det er din arbejdsgiver, der bestemmer. For dig er det principielt uden betydning, idet Fonden under alle omstændigheder indestår for feriepengene og udbetaler dem til dig. Vi kan dog anbefale, at du i din kontrakt aftaler, at din arbejdsgiver skal indbetale dine feriepenge til Fonden.

Hvad sker der med mit ferietillæg på 1,5 pct., indefryses det også?
Din arbejdsgiver kan kun indbetale 12,5 pct. feriepenge, som indeholder 1 pct. ferietillæg, til Fonden. Som udgangspunkt bør du få udbetalt de 0,5 pct. på det tidspunkt, hvor du plejer at få ferietillægget udbetalt. Det afhænger dog også af den aftale eller overenskomst, der regulerer dette.

Får jeg modregning i pension/offentlige ydelser af indefrosne feriepenge, når jeg forlader arbejdsmarkedet?
Din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler har ikke betydning for, hvad du får udbetalt i folke-, førtids- eller seniorpension. Der kan være særlige regler i forhold til andre ydelser og er du i tvivl, skal du kontakte den ordning, som udbetaler ydelsen.

Er der ændringer i reglerne om afvikling af ferie ift. barsel og sygdom?
Ja! Du kan som udgangspunkt ikke længere få udbetalt din ferie uden at holde ferien, selvom du er syg eller på barsel og dermed forhindret i at holde ferie. Med den nye lov skal op til fire ud af de fem ferieuger automatisk overføres ved udgangen af december måned, hvor ferieafholdelsesperioden udløber.

Eksempel:

Du når at bruge én uges ferie, inden du går på barsel 1. februar. Da du ikke når at komme tilbage fra barsel inden afholdelsesperiodens udløb 31. december, skal 3 ugers ferie overføres til næste periode. Den sidste uge kan du vælge at få udbetalt.

Hvilke regler gælder, hvis jeg har holdt barsel i indefrysningsperioden?
Hvis du har været på barselsorlov i perioden, hvor feriegodtgørelsen skal indefryses (1. september 2019 – 31. august 2020), er der særlige regler, som generelt stiller dig bedre end i en fratrædelsessituation efter gældende regler.

For en lønmodtager, der har haft orlov efter barselsloven, hvor arbejdsgiveren skal betale delvis løn, beregnes feriebetalingen for orlovsperioden med 12,5 pct. på grundlag af lønmodtagerens sædvanlige løn i de seneste 4 uger, hvor fuld løn er udbetalt. Dog skal du være opmærksom på, at du ikke optjener ferie i perioder, hvor du kun er på dagpenge. Har du været på barsel i løbet af indfrysningsperioden, vil der altså kun blive indbetalt penge til fonden for de perioder, hvor du har modtaget hel eller delvis løn.

Vejledninger om ferieloven og overgangen til ny ferielov

Akademikernes Centralorganisation har i samarbejde med bl.a. IDA udarbejdet en vejledning for overgangen til den nye ferielov samt en vejledning for den nye ferielov på det private område.

Læs vejledning om overgangen til ny ferielov

Læs vejledning om den nye ferielov

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
 • Arbejdsvilkår
 • Gode råd
 • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her