Ferie og frihed

Hvad skal du være opmærksom på i forhold til ferie og afholdelse af ferie?

Ny ferielov - få et overblik

Ferien skal fremover afvikles samtidig med optjeningen. Overgangen er lidt kompleks.

Kort om overgangen til den nye ferielov

Den nye ferielov – det skal du være opmærksom på i overgangsperioden

Afhold din ferie

Du har ret til 5 ugers ferie om året. Her kan du læse reglerne for, hvordan du skal placere den. 

Løn under ferien

Læs mere om ferieoptjening, feriegodtgørelse og feriedagpenge. 

Sygdom og ferie 

Læs om, hvordan og hvor meget erstatningsferie du har ret til, hvis du bliver syg.

Ferie ved opsigelse

Din arbejdsgiver kan varsle ferie, hvis du bliver opsagt. 

Feriepenge og fratræden

Du tager dine feriepenge med dig, når du siger op. 

Ændring af aftalt ferie

Se, hvornår din arbejdsgiver kan ændre i din ferie, og hvordan du skal kompenseres. 

Ferie som nyuddannet

Du har ret, men ikke pligt til at afholde 5 ugers ferie. 

Ferie, når du forlader arbejdsmarkedet 

Læs om reglerne for feriepenge, hvis du går på pension eller efterløn.  

Overførelse af ferie eller feriepenge

Har du ikke afholdt alt din optjente ferie, kan du få den overført eller udbetalt. 

Feriefridage

Læs om feriefridage for privat- og offentligt ansatte.  

Fri på mærkedage 

Få overblik over de mærkedage, hvor du har ret krav på at holde fri. 

Husk ferien inden ferieåret slutter

Ferien skal afholdes eller overføres