Ferie og frihed

Hvad skal du være opmærksom på i forhold til ferie og afholdelse af ferie?

Afhold din ferie

Information

Du har ret til 5 ugers ferie om året. Her kan du læse reglerne for, hvordan du skal placere den.

Udbetaling af indefrosne feriepenge

Information

Sidder du med en række spørgsmål på baggrund af den nye ferielov og de indfrosne feriepenge? Få svarene her.

Spørgsmål: Den nye ferielov

FAQ

Her kan du få svar på langt de fleste spørgsmål om den nye ferielov, hvor ferien afvikles samtidig med optjeningen.

Ferie ved opsigelse

Information

Din arbejdsgiver kan varsle ferie, hvis du bliver opsagt.

Indefrosne feriemidler under barsel

Information

Her kan du få overblik over hvordan du får udbetalt dine indefrosne feriemidler under barsel.

Feriepenge og fratræden

Information

Du tager dine feriepenge med dig, når du siger op.

Feriefridage

Information

Læs om feriefridage for privat- og offentligt ansatte.

Ferie, når du forlader arbejdsmarkedet

Information

Læs om reglerne for feriepenge, hvis du går på pension eller efterløn.

Fri på mærkedage

Information

Få overblik over de mærkedage, hvor du har ret krav på at holde fri.

Husk ferien inden ferieåret slutter

Information

Har du ikke afholdt alt din ferie, har du mulighed for at overføre ferien til næste ferieår eller at få den udbetalt.

Løn under ferien

Information

Læs mere om ferieoptjening, feriegodtgørelse og feriedagpenge.

Overførsel af ferie eller feriepenge

Information

Har du ikke afholdt alt din optjente ferie, kan du få den overført eller udbetalt.

Sygdom og ferie

Information

Læs om, hvordan og hvor meget erstatningsferie du har ret til, hvis du bliver syg.

Ændring af aftalt ferie

Information

Se, hvornår din arbejdsgiver kan ændre i din ferie, og hvordan du skal kompenseres.