Ferie, når du forlader arbejdsmarkedet 

Ferie, når du forlader arbejdsmarkedet

 

PensionLink kopieret

Forlader du arbejdsmarkedet helt og går på pension, bliver dine feriepenge for tidligere og indeværende optjeningsår udbetalt til dig af din arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der administrerer dine feriepenge. 

Du skal søge om feriepengene senest 6 måneder efter, at du er fratrådt dit arbejde og gået på pension. Har du ikke nået at søge inden de 6 måneder udløber, skal du holde ferie for at få udbetalt feriepengene. 

 

EfterlønLink kopieret

Hvis du går på efterløn, har du ikke forladt arbejdsmarkedet helt. Derfor skal du holde ferien for at få udbetalt dine feriepenge.