Ferie, når du forlader arbejdsmarkedet 

Sådan får du udbetalt dine feriepenge, når du går på pension eller efterløn.

Forlader du arbejdsmarkedet helt og går på pension, bliver dine feriepenge for ferieåret udbetalt til dig af din arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der administrerer dine feriepenge. 

Du skal søge om feriepengene senest 6 måneder efter, at du er fratrådt dit arbejde og gået på pension. Har du ikke nået at søge inden de 6 måneder udløber, skal du holde ferie for at få udbetalt feriepengene. 

Hvis du går på efterløn, har du ikke forladt arbejdsmarkedet helt. Derfor skal du holde ferien for at få udbetalt dine feriepenge.