Ferie: Udbetaling af indefrosne feriepenge

Sidder du med en række spørgsmål på baggrund af den nye ferielov og de indfrosne feriepenge? Her kan du finde svarene på en række spørgsmål om udbetalingen.

Udbetaling af indefrosne feriepenge:

Du har i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 optjent feriepenge, som indefryses i en særlig fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Årsagen er, at vi i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2020 har haft en overgangsordning i forbindelse med, at en ny ferielov træder i kraft den 1. september 2020.

De indefrosne feriepenge udbetales, når du overgår til folkepension, forlader arbejdsmarkedet for at modtage udbetaling fra en pensionsordning finansieret af din arbejdsgiver, tilkendt førtidspension eller seniorpension, er overgået til efterløn eller tilkendt fleksydelse. Betingelsen er med andre ord, at du varig skal have forladt arbejdsmarkedet.

Nu har Folketinget imidlertid vedtaget en ny lov, som medfører, at 3 ugers feriepenge opsparet i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020 kan udbetales her til oktober.

Webinar

Martin Kyed er cheføkonom og analysechef i IDA.

Webinar: Har coronasituationen ændret på dit arbejdsmarked?
Du kan høre Martin Kyeds vurdering af usikkerheden på arbejdsmarkedet.
Tid: Den 24. sep., kl. 16-16.30
Sted: Online

Tilmeld dig her

Kommer de 3 ugers feriepenge automatisk til udbetaling?

Du skal aktivt søge om udbetaling af beløbet og gør du ikke noget, vil beløbet blive stående og udbetales først, når du bliver folkepensionist eller forlader arbejdsmarkedet.

Hvornår kan du søge om udbetaling af feriepengene?

Når du har anmodet om udbetaling, vil du modtage et brev med oplysning om, hvor stort beløbet er og tidspunkt for udbetaling. Beløbet overføres til din NemKonto ca. 2 uger efter, at du har anmodet om udbetaling.

Søger du ikke om udbetaling inden for den nævnte frist, udbetales beløbet først, når du går på pension eller forlader arbejdsmarkedet. Beløbet beskattes som almindelig A-indkomst.

Hvor meget kan du søge om?

Du kan søge om udbetaling af det samlede beløb for 3 ugers feriepenge, som er optjent i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020. Det er ikke muligt at få udbetalt kun en del af de 3 ugers feriepenge. Beløbet beregnes af din ferieberettiget løn i perioden. Din lønseddel bør vise feriepengene brutto opsparet i forbindelse med overgangsordningen.

Har du søgt om udbetaling af fondsferiedage?

Har du i perioden 1. januar – 31. august 2020 optjent 8,32 eller færre feriedage samt i perioden 1. september – 30. december 2019 været i job, kan du søge om op til 8,32 fondsferiedage, som du kan afholde i miniferieåret 1. maj – 31. august 2020.

Har du modtaget udbetaling af fondsferiedage fratrækkes beløbet de feriepenge, som du har optjent i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020. Det beløb, som du kan søge om udbetaling af til oktober, vil så blive et lavere beløb.

Er du ledig eller på efterløn?

Har du været i job i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020 og nu er ledig eller på efterløn, kan du søge om udbetaling af feriepengene uden modregning i dine dagpenge eller din efterløn. Du kan på borger.dk – Lønmodtagernes Feriemidler – i øvrige læse mere om, hvordan dine indefrosne feriepenge forvaltes.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her