Ferie: Udbetaling af indefrosne feriepenge

Sidder du med en række spørgsmål på baggrund af den nye ferielov og de indfrosne feriepenge? Her kan du finde svarene på en række spørgsmål om udbetalingen.

Udbetaling af indefrosne feriepenge:

Du har i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 optjent feriepenge, som indefryses i en særlig fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Årsagen er, at vi i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2020 har haft en overgangsordning i forbindelse med, at en ny ferielov træder i kraft den 1. september 2020.

De indefrosne feriepenge udbetales, når du overgår til folkepension, forlader arbejdsmarkedet for at modtage udbetaling fra en pensionsordning finansieret af din arbejdsgiver, tilkendt førtidspension eller seniorpension, er overgået til efterløn eller tilkendt fleksydelse. Betingelsen er med andre ord, at du varig skal have forladt arbejdsmarkedet.

Nu har Folketinget imidlertid vedtaget en ny lov, som medfører, at 3 ugers feriepenge opsparet i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020 kan udbetales her til oktober.

Kommer de 3 ugers feriepenge automatisk til udbetaling?

Du skal aktivt søge om udbetaling af beløbet og gør du ikke noget, vil beløbet blive stående og udbetales først, når du bliver folkepensionist eller forlader arbejdsmarkedet.

Hvornår kan du søge om udbetaling af feriepengene?

Når du har anmodet om udbetaling, vil du modtage et brev med oplysning om, hvor stort beløbet er og tidspunkt for udbetaling. Beløbet overføres til din NemKonto ca. 2 uger efter, at du har anmodet om udbetaling.

Søger du ikke om udbetaling inden for den nævnte frist, udbetales beløbet først, når du går på pension eller forlader arbejdsmarkedet. Beløbet beskattes som almindelig A-indkomst.

Hvor meget kan du søge om?

Du kan søge om udbetaling af det samlede beløb for 3 ugers feriepenge, som er optjent i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020. Det er ikke muligt at få udbetalt kun en del af de 3 ugers feriepenge. Beløbet beregnes af din ferieberettiget løn i perioden. Din lønseddel bør vise feriepengene brutto opsparet i forbindelse med overgangsordningen.

I første omgang beregnes beløbet af din AM-indkomst inkl. AM-bidraget. Årsagen er, at arbejdsgiver har frist til den 31. december 2020 for indberetning af din ferieberettiget løn, hvorfor Lønmodtagernes Feriemidler ikke kender din ferieberettiget løn i forbindelse med den førtidige udbetaling af dine feriepenge.

En difference vil indgå i feriepenge for de sidste 2 uger. Det er uafklaret på nuværende tidspunkt, hvorvidt feriepenge for de sidste 2 uger udbetales i 2021 eller udbetalingen først sker, når du forlader arbejdsmarkedet.

Har du søgt om udbetaling af fondsferiedage?

Har du i perioden 1. januar – 31. august 2020 optjent 8,32 eller færre feriedage samt i perioden 1. september – 30. december 2019 været i job, kan du søge om op til 8,32 fondsferiedage, som du kan afholde i miniferieåret 1. maj – 31. august 2020.

Har du modtaget udbetaling af fondsferiedage fratrækkes beløbet de feriepenge, som du har optjent i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020. Det beløb, som du kan søge om udbetaling af til oktober, vil så blive et lavere beløb.

Er du ledig eller på efterløn?

Har du været i job i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020 og nu er ledig eller på efterløn, kan du søge om udbetaling af feriepengene uden modregning i dine dagpenge eller din efterløn. Du kan på borger.dk – Lønmodtagernes Feriemidler – i øvrige læse mere om, hvordan dine indefrosne feriepenge forvaltes.

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her