Ferie: Udbetaling af indefrosne feriepenge

Hvordan får jeg udbetalt indefrosne feriepenge? Og hvordan bliver beløbet beregnet? Få hjælp her.

Hvorfor har jeg indefrosne feriepenge?

Hvis du var på arbejdsmarkedet i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, har du optjent feriepenge, som indefryses i en særlig fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

Årsagen er, at vi i perioden 1. januar 2019 – 31. august 2020 har haft en overgangsordning i forbindelse med, at en ny ferielov trådte i kraft den 1. september 2020.

Læs mere om den nye ferielov

Hvornår kan jeg søge om udbetaling af indefrosne feriepenge?

I forbindelse med corona-krisen kunne du få udbetalt dine indefrosne feriepenge ad to omgange før 31. maj 2021.

Har du ikke søgt om at få udbetalt de indefrosne feriepenge, kan du først få pengene, når du bliver pensionist eller forlader arbejdsmarkedet.

De indefrosne feriepenge udbetales, når du:

  • går på folkepension
  • forlader arbejdsmarkedet for at modtage udbetaling fra en pensionsordning finansieret af din arbejdsgiver
  • bliver tilkendt førtidspension
  • bliver tilkendt seniorpension
  • går på efterløn eller
  • bliver tilkendt fleksydelse

Lønmodtagernes Feriemidler udbetaler automatisk dine indefrosne feriepenge, når du går på folkepension. Du kan dog aftale med Lønmodtagernes Feriemidler, at dine indefrosne feriepenge udbetales på et senere tidspunkt. Du modtager et brev fra Lønmodtagernes Feriemidler ca. 3 måneder, før du bliver folkepensionist og her oplyses du om muligheden for at udskyde udbetalingen.

Forlader du arbejdsmarkedet uden at gå på folkepension, skal du søge Lønmodtagernes Feriemidler om at få udbetalt dine indefrosne feriepenge.

Du kan tidligst få udbetalt dine indefrosne feriepenge efter 1. oktober 2021.

Søg om udbetaling af indefrosne feriepenge via borger.dk

Får jeg modregning i pension/offentlige ydelser af indefrosne feriepenge, når jeg forlader arbejdsmarkedet?

Din opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler har ikke betydning for, hvad du får udbetalt i folke-, førtids- eller seniorpension.

Der kan være særlige regler i forhold til andre ydelser og er du i tvivl, skal du kontakte den ordning, som udbetaler ydelsen.

Hvordan beregnes dine indefrosne feriepenge?

Dine feriepenge beregnes af din løn inkl. dit eventuelle pensionsbidrag (arbejdsgivers bidrag skal ikke medregnes), eventuelle goder som fri telefon, fri bil, faste tillæg, bonus/provision, engangstillæg, overtidsbetaling og lignende lønandele, som du modtager som løn for udført arbejde.

Vær opmærksom på, at bonus indgår ud fra, hvornår du optjente bonus og ikke ud fra, hvornår beløbet blev udbetalt.

Har du optjent bonus i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, som du først modtog udbetaling efter periodens udløb, skal beløbet medtages i grundlaget for beregning af dine feriepenge. Har du modtaget udbetaling af bonus i perioden, som er optjent før 1. september 2019, skal dette beløb ikke medtages.

Ferietillæg, som du har modtaget i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020, skal ikke medregnes.

Afholdt ferie i perioden skal heller ikke indgå i beregningsgrundlaget. Årsagen er, at du ikke har ret til feriepenge af ferie med løn eller feriepenge. Det betyder, at den ferie, som du har afholdt, skal fratrækkes med en værdi på 4,8 % af din månedsløn pr. afholdt feriedag.

Eksempel:
Din månedsløn udgør 40.000,00 kr., og du har i oktober 2019 holdt 1 uges efterårsferie.
Det medfører følgende fradrag:
40.000,00 x 4,8 % = 1.920,00 kr. x 5 dage = 9.600,00 kr.
Løn for oktober, hvoraf feriepenge skal beregnes, udgør: 40.000,00 – 9.600,00 = 30.400,00 kr.

Hvordan forrentes de indefrosne feriepenge?

Har du valgt ikke at få udbetalt dine indefrosne feriepenge, modtager du en årlig saldoopgørelse fra Lønmodtagernes Feriemidler om dine indefrosne feriepenge.
Lønmodtagernes Feriemidler er en fond, og fondens investeringsafkast eller –tab fordeles ligeligt mellem alle lønmodtagere pr. 30. juni.

Har jeg også indefrosne feriepenge, hvis jeg var ledig i optjeningsperioden?

Som ledig i perioden 1. september 2019 – 31. august 2020 optjente du ikke indefrosne feriepenge, da feriepenge kun optjenes af løn og ikke af dagpenge.

Jeg har været på barsel i optjeningsperioden - hvad sker der med mine indefrosne feriepenge?

Læs mere om barsel og indefrosne feriepenge

Min arbejdsgiver har ikke indberettet mine indefrosne feriepenge. Hvad gør jeg?

Har din arbejdsgiver indberettet et forkert beløb eller slet ikke indberettet dine indefrosne feriepenge, kan du gøre indsigelse frem til 30. juni 2025.

IDA kan hjælpe dig med at retsforfølge din arbejdsgiver, hvis du ikke får de feriepenge, du har krav på.

Få juridisk rådgivning af IDA

Hvad sker der med mine indefrosne feriepenge, hvis virksomheden går konkurs?

Din arbejdsgiver kunne vælge at indbetale dine indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler eller selv at administrere pengene.

Administrerer arbejdsgiveren selv feriepengene, blev de også indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler senest 31. december 2020.

Dine indefrosne feriepenge er sikret mod arbejdsgivers konkurs, uanset om arbejdsgiveren har indbetalt beløbet til Lønmodtagernes Feriemidler eller selv administrerer dine indefrosne feriepenge.

Går arbejdsgiveren konkurs, kan du stadig få dine penge via Lønmodtagernes Feriemidler.