Overførsel af ferie eller feriepenge

Har du ikke afholdt alt din ferie, har du mulighed for at overføre ferien til næste ferieår eller at få den udbetalt.

Hvis du ikke får holdt din ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december, har du mulighed for at overføre ferie ud over 20 dage til næste ferieafholdelsesperiode. Det gør du ved at lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om overførslen af feriedagene inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december.

Holder du den 5. ferieuge i ferieafholdelsesperioden 1. september – 31. december, er der ikke tale om overførsel af ferien.

Du skal være opmærksom på, at ferie op til 4 uger, som ikke er afholdt i ferieafholdelsesperioden, ikke kan overføres og du mister derfor ferien med mindre, at der er tale om en feriehindring.

Du kan også få feriepenge for ferie udover 4 uger udbetalt, hvor du har holdt 4 ugers ferie i ferieåret og ferieåret er udløbet pr. 31. august. Udbetaling af ferie ud over 4 uger skal arbejdsgiver automatisk gøre ved ferieafholdelsesperiodens udløb pr. 31. december.

Stammer feriepengene fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieafholdelsesperiodens udløb pr. 31. december, kan du få feriepengene udbetalt uanset beløbets størrelse og antallet af feriedage. Du skal udfylde en blanket, og sende den til den, der skal udbetale feriepengene senest 30. september efter ferieafholdelsesperiodens udløb. Du kan finde blanketten på borger.dk.

Hvis du i ferieåret har modtaget en eller flere offentlige ydelser (f.eks. arbejdsløshedsdagpenge, efterløn, flexydelse, ledighedsydelse), bliver antallet af dage med den nævnte ydelse trukket fra de feriedage, du ønsker at få udbetalt feriepengene for.