Afhold din ferie

Alle lønmodtagere har efter ferieloven ret til 5 ugers ferie om året. De bliver opdelt i 3 ugers hovedferie og 2 ugers restferie, som du fastlægger sammen med din arbejdsgiver.

Kvinde med barn på en mark
 

Hovedferie og restferieLink kopieret

Dine 3 ugers hovedferie skal placeres i perioden 1. maj til 30. september, mens restferien kan ligge når som helst i ferieåret.

Du har krav på at holde fri i 3 sammenhængende uger i hovedferien, mens restferien kan opdeles i enkeltdage, hvis det er begrundet i virksomhedens forhold.

 

Placering af ferienLink kopieret

I udgangspunktet skal du aftale med din arbejdsgiver, hvornår du afholder din ferie, men er I uenige, er det arbejdsgiveren, der bestemmer tidspunktet. Bestemmer din arbejdsgiver tidspunktet, skal du have følgende varsel:

  • Hovedferien skal varsles 3 måneder, før den skal afholdes.
  • Restferien skal varsles 1 måned, før den skal afholdes.

Desuden skal din arbejdsgiver tage hensyn til dine ønsker. Det gælder særligt ønsker om ferie i skoleferien, hvis du har skolesøgende børn.

  1. Råd fra eksperten

    Fem gode råd til en ferie uden stress

 

FerielukketLink kopieret

Din arbejdsgiver kan kun pålægge dig at holde ferie, hvis du har optjent løn eller feriegodtgørelse til at finansiere den med. Det gælder dog ikke, hvis virksomheden holder ferielukket

 

FeriehindringLink kopieret

Er du forhindret i at afholde din hovedferie inden den 30. september eller din restferie op til den 30. april på grund af sygdom eller en anden udefrakommende begivenhed, er der tale om feriehindring.

Gyldige feriehindringer kan være sygdom, barsel og adoption, mens travlhed på arbejdet ikke gælder som en feriehindring.

Du kan finde en oversigt over alle gyldige feriehindringer på borger.dk.