Afhold din ferie

Alle lønmodtagere har efter ferieloven ret til 5 ugers ferie om året. De bliver opdelt i 3 ugers hovedferie og 2 ugers restferie, som du fastlægger sammen med din arbejdsgiver.

Afhold din ferie

Alle lønmodtagere har efter ferieloven ret til 5 ugers ferie om året. De bliver opdelt i 3 ugers hovedferie og 2 ugers øvrig ferie, som du fastlægger sammen med din arbejdsgiver.

Du optjener 2,08 feriedag pr. måned, som kan afholdes allerede måneden efter. Ferien holdes i hele dage, men du kan aftale med din arbejdsgiver, at du også kan holde ½ feriedag.

Ferieåret går fremover fra 1. september til 31. august året efter, hvor du optjener 25 feriedage svarende til 5 uger. Du kan holde ferien i ferieafholdelsesperioden, som også går fra 1. september, men som er forlænget helt frem til den 31. december året efter. Det giver ekstra fleksibilitet.

Du har ikke pligt til at holde ferie, hvis du ikke har optjent løn eller feriegodtgørelse til at finansiere ferien med. Din arbejdsgiver kan kun pålægge dig at holde ferie, som du optjent løn eller feriegodtgørelse til. En undtagelse til dette er dog, hvis din arbejdsgiver holder ferielukket.

Kvinde med barn på en mark

Dine 3 ugers hovedferie skal placeres i perioden 1. maj til 30. september, mens øvrig ferie kan ligge når som helst i ferieåret.

Du har krav på at holde fri i 3 sammenhængende uger i hovedferien, mens øvrig ferie kan opdeles i enkeltdage, hvis det er begrundet i virksomhedens forhold.

I udgangspunktet skal du aftale med din arbejdsgiver, hvornår du afholder din ferie, men er I uenige, er det arbejdsgiveren, der bestemmer tidspunktet. Bestemmer din arbejdsgiver tidspunktet, skal du have følgende varsel:

  • Hovedferien skal varsles 3 måneder, før den skal afholdes.
  • Øvrig ferie skal varsles 1 måned, før den skal afholdes.

Desuden skal din arbejdsgiver tage hensyn til dine ønsker. Det gælder særligt ønsker om ferie i skoleferien, hvis du har skolesøgende børn.

  1. Råd fra eksperten

    Fem gode råd til en ferie uden stress

Din arbejdsgiver kan kun pålægge dig at holde ferie, hvis du har optjent løn eller feriegodtgørelse til at finansiere den med. Det gælder dog ikke, hvis virksomheden holder ferielukket.

Din arbejdsgiver skal overholde kravet om varsling af en virksomhedslukning med minimum 1 måned for øvrig ferie og med 3 måneder, hvis arbejdsgiver holder lukket i sommermånederne og vil varsle, at du skal holde din hovedferie.

Din arbejdsgiver skal dog i videst muligt omfang sikre, at du har ret til løn under ferie, hvor virksomheden holder lukket.

Har du været ansat i hele det forudgående ferieår og frem til virksomhedslukningen, skal din arbejdsgiver give dig løn under ferien på forskud, selvom du ikke har optjent retten til løn under ferien endnu. Din arbejdsgiver vil så til gengæld have ret til at modregne for den ferie, som du har holdt, hvis du siger op og ikke har optjent løn for den forudbetalte ferie endnu.

Har din arbejdsgiver alligevel ikke sikret, at du har ferie gemt til perioden med virksomhedslukning, skal din arbejdsgiver betale løn for de pågældende dage.

Hvis du ikke har været ansat i hele det forudgående ferieår, kan du ikke forlange, at arbejdsgiver skal give dig løn under lukningen. Du kan dog altid aftale med din arbejdsgiver, at du får løn under ferien på forskud mod, at arbejdsgiver har ret til modregning i din løn.

Er du forhindret i at afholde din ferie inden ferieafholdelsesperiodens udløb den 31. december på grund af sygdom eller en anden udefrakommende begivenhed, er der tale om feriehindring.

Gyldige feriehindringer kan være sygdom, barsel og adoption, mens travlhed på arbejdet ikke gælder som en feriehindring.

Ved feriehindring overføres din ferie (1. – 4. ferieuge) til den følgende ferieafholdelsesperiode (1. september – 31. december det følgende år). Hvis du ikke har holdt den 5. ferieuge, skal din arbejdsgiver automatisk udbetale ugen efter ferieafholdelsesperiodens udløb med mindre, at I aftaler, at ugen skal overføres.

Har du stadig en feriehindring, når den næste ferieafholdelsesperiode udløber, skal ferien overføres igen. Det er ikke muligt at få udbetalt de første 4 ugers ferie på grund af en feriehindring med undtagelse af feriehindring på grund af sygdom eller barsel.

Skyldes din feriehindring, at du har været syg eller på barsel op til ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres 4 uger til den følgende periode. Ferie ud over 4 uger udbetales med mindre, at du aftaler, at denne skal overføres. Det er først efter udløbet af 2 følgende ferieafholdelsesperioder, at du kan få ferien udbetalt under betingelse af, at du i ferieafholdelsesperioden ikke har haft mulighed for at afholde ferien. Du kan også vælge at overføre ferien 3. gang.

Du kan finde en oversigt over alle gyldige feriehindringer på borger.dk.

Vejledninger om ferieloven

Akademikernes Centralorganisation har i samarbejde med bl.a. IDA udarbejdet en vejledning for den nye ferielov på det private område.

Læs vejledning om den nye ferielov