Løn under ferie

Du modtager løn under din ferie. Læs om ferie med løn her og bliv klogere på dine muligheder - hvad enten du er ledig, i job eller har fået ændret dine arbejdstider.

Du optjener 2,08 feriedag for hver måned, du er ansat. Du optjener 25 feriedage pr. ferieår, uanset om du er fuldtidsansat eller arbejder deltid.

Er du fastansat og har ret til fuld løn på helligdage og sygedage, har du ret til ferie med løn og 1 % i ferietillæg.

Du kan dog vælge feriegodtgørelse med 12 % af ethvert skattepligtigt lønbeløb, værdien af personalegoder, som du ikke benytter i din ferie samt af dit eget bidrag til pensionsordning.

Er du ansat i en stilling, hvor du ikke har ret til løn på helligdage og sygedage, får du 12,5 % i feriegodtgørelse. Feriegodtgørelsen beregnes af ethvert skattepligtigt lønbeløb, værdien af personalegoder, som du ikke benytter i din ferie samt af dit eget bidrag til pensionsordning.

Udover løn under ferien har du ret til et ferietillæg. Satserne afhænger af, hvor du er ansat:

  • Som privatansat er dit tillæg 1 % af din løn i ferieåret. Tillægget kan også være højere, hvilket vil fremgå af din kontrakt.
  • Som statsansat er dit ferietillæg 1,5 % af din løn i ferieåret.
  • Som ansat i en kommune eller region er dit ferietillæg 1,95 % af din løn i ferieåret.

Ferietillægget udbetales på to måder:

Enten samtidig med, at du holder ferien og da vil beløbet udgøre ferietillæg knyttet til den afholdte ferie.
Eller med lønnen for maj for ferietillæg optjent 1. september – 31. maj og ferietillæg for den sidste del af ferieåret med lønnen for august.

Hvis du går op eller ned i tid, kan det få indflydelse på den løn, du efterfølgende modtager under afholdelse af ferie. Hvis der er en forskel på din arbejdstid mellem optjeningstidspunktet for ferien, og hvornår du holder din ferie, skal der ske en differenceberegning af din løn.

Hvis du har ændret arbejdstid fra f.eks. 30 timer på tidspunktet for optjening af ferien til 37 timer på tidspunktet for afholdelse af ferien, skal din løn under ferie udgøre din aktuelle timeløn for 30 timers ferie.

I regionerne og kommunerne bliver ferie beregnet i timer i stedet for dage. For fuldtidsbeskæftigede svarer et ferieår til 185 timer eksklusiv aftalte ekstra feriedage. Dermed optjener kommunalt og regionalt ansatte 15,42 ferietimer om måneden, hvis de er fuldtidsansatte.

Offentlige ydelser

Modtager du i løbet af optjeningsåret en eller flere offentlige ydelser, bliver antallet af dage med ydelsen trukket fra de dage, du ønsker at få udbetalt feriepenge for.

Feriedagpenge

Som ledig har du ret til ferie, hvis du har optjent det fra et tidligere ansættelsesforhold. Har du ikke ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse, kan du under visse betingelser have ret til feriedagpenge fra din a-kasse. Kontakt a-kassen for at få yderlig rådgivning om dette.