Skal du gå ned i tid og løn?

Uanset om du selv ønsker at gå ned i løn, eller din arbejdsplads beder dig om det, skal du tænke grundigt over konsekvenserne. Du kan få svar på de vigtigste spørgsmål her, men du bør altid kontakte IDA og din a-kasse, inden du træffer en beslutning.

Hvilken betydning har det for din stilling?

Hvis din arbejdsgiver beder dig om at gå ned i tid og løn er det altid at betragte som en væsentlig stillingsændring, og dermed har du krav på at blive varslet i god tid. I praksis ønsker arbejdsgiveren dog ofte, at ændringen skal ske med øjeblikkelig virkning.

Men du bør altid bruge din betænkningstid og rådføre dig med IDAs juridiske afdeling, inden du accepterer udspillet, da det kan få stor betydning for din økonomi og dermed din familie- og boligsituation.

Uanset om du selv vil gå ned i tid, eller det er din arbejdsgivers ønske, bør I aftale, at nogle af dine opgaver bortfalder. Ellers er der en risiko for, at du bliver overbelastet, fordi du nu skal nå de samme opgaver på kortere tid.

Hvor længe skal du gå ned i tid og løn?

En aftale om at gå ned i arbejdstid og løn bør altid være midlertidig. Samtidig bør I aftale, at du vender tilbage på dine sædvanlige vilkår, hvis du bliver opsagt i den periode, hvor du arbejder på nedsat tid.

Det gælder også, selvom det er dit eget ønske at gå ned tid. Derfor bør du få indskrevet i din kontrakt, at du har mulighed for at vende tilbage på fuld tid efter en nærmere aftalt periode – fx et år. Her kan du og din chef evaluere situationen, og du kan beslutte, om du vil fortsætte med at arbejde på nedsat tid eller vende tilbage på fuld tid.

Kan du blive fyret, hvis du ikke vil gå ned i tid og løn?

Det er i strid med deltidsloven, hvis din arbejdsgiver opsiger dig, fordi du har afvist at gå ned i tid og løn, medmindre de kan bevise, at opsigelsen er begrundet af andre årsager. Har din arbejdsgiver bedt dig om at gå ned i tid og løn, fordi de har økonomiske problemer, er det dog ikke svært at løfte den bevidsbyrde ved at argumentere for, at fyringen var nødvendig for at skære i udgifterne.

Er din arbejdsgiver i økonomiske problem, er det sjældent en mulighed at forhandle de vilkår, du bliver tilbudt, og du er samtidig ikke beskyttet mod at blive opsagt i perioden, hvor du er gået ned i tid og løn. Du skal derfor overveje, om det er en bedre løsning at indgå en fratrædelsesaftale og finde et nyt job. Inden du takker ja til aftalen, bør du altid kontakte IDAs juridiske rådgivning.

Hvad koster det dig i løn og pension?

Din nye løn bliver ofte reduceret forholdsmæssigt i forhold til din lavere arbejdstid. Det bør fremgå af din aftale.

Når du indgår en ny aftale, kan du prøve at fastholde, at du fortsat skal have fuld pensionsindbetaling, selvom din grundløn bliver reduceret. For konsekvenserne for din pension er mindre synlige, når du går ned i tid, men arbejder du deltid i en længere periode, kan det koste dig et betragteligt beløb.

Hvor mange timer skal du arbejde?

Aftalen bør indeholde bestemmelser om den nye ugentlige arbejdstid, herunder længde og placering. Det kan få betydning i tilfælde af sygdom. 

Hvilken betydning har det for din ferie?

Udgangspunktet er, at din løn under ferie skal svare til den løn, du modtager på det tidspunkt, hvor ferien afholdes. Hvis arbejdstiden reduceres med mindre end 20 procent, får det den konsekvens, at lønnen under ferie beregnes på baggrund af den reducerede løn, hvilket er en ulempe for dig.

Vender du tilbage til fuld arbejdstid og din gamle højere løn, vil du til gengæld igen få en højere ferieløn.

Det er en fordel, hvis du og din arbejdsgiver aftaler, at du får din normale høje løn under ferie, uanset om du er på nedsat tid og løn på ferietidspunktet. Hvis arbejdstiden reduceres med mere end 20 procent, gælder der særlige regler ifølge ferieloven, som du kan få beskrevet ved at kontakte IDAs juridiske afdeling.

Hvor meget skal du have i feriegodtgørelse?

Du bør aftale med din arbejdsgiver, at feriegodtgørelsen bliver beregnet på baggrund af din gamle og højere løn, hvis du bliver opsagt. Det bliver relevant, hvis din arbejdsgiver ikke klarer sig helskindet igennem deres økonomiske krise og derfor må opsige dig.

Hvad sker der med din bonusordning?

Hvis du har en bonusordning, skal du overveje, hvilke konsekvenser det får, hvis du går ned i tid og løn. Afhænger dit bonusmål fx af dine egne præstationer, og du går ned i tid, så bør bonusmålet reguleres tilsvarende. 

Tjekliste: Det skal med i den gode aftale
  • Arbejdsopgaver: Få taget nogle opgaver af dit bord, når du går ned i tid og løn.
  • Tidsbegrænsning: Perioden, hvor du går ned i tid og løn, bør være tidsbegrænset.
  • Løn og pension: Prøv at fastholde, at du fortsat får en fuld pensionsindbetaling.
  • Arbejdstid: Få indskrevet i din kontrakt, hvor mange timer du arbejder om ugen.
  • Ferie: Det er en fordel, hvis I kan aftale, at der betales fuld løn under ferie.
  • Feriegodtgørelse: Du bør aftale, at feriegodtgørelsen bliver beregnet på baggrund af din gamle og højere løn.
  • Bonus: Din bonusmål bør reguleres efter din nye arbejdstid, hvis det er afhængigt af dine egne præstationer.

Inden du vælger at gå ned i tid og løn, bør du altid kontakte IDAs juridiske afdeling og få rådgivning.