Arbejdsmiljø

Her kan du finde hjælp, hvis du bliver ramt af sygdom eller en ulykke på dit arbejde. Læs også om det fysiske arbejdsmiljø og forbedringer af dette.

Arbejdsmiljørepræsentant og arbejdsmiljøloven

Information

Hvad det vil sige at være arbejdsmiljørepræsentant, og hvad er Arbejdsmiljøorganisationen?

Arbejdspladsvurdering

Information

Alle arbejdsgivere har pligt til at udarbejde en skriftlig arbejdsplads-vurdering (APV), der skal skabe et sikkert og sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Arbejdsskader og erhvervssygdom

Information

Bliver du ramt af en ulykke eller sygdom på grund af dit arbejde, kan du have ret til erstatning.

Fysisk arbejdsmiljø

Information

Fysisk arbejdsmiljø omhandler ofte problematikker i forhold til hjemmearbejdsplads samt at arbejde i storrumskontorer.

Mobning og seksuel chikane

Information

Mobning er ødelæggende for ofrenes arbejdsliv, så en forebyggende indsats er værdifuld.

Situationsanalysen

Værktøj

Med værktøjet IDAs situationsanalyse kan du pejle dig ind på, hvordan du befinder dig i dit aktuelle job

Hjemmearbejde

Information

Kan du kræve at arbejde hjemme? Og hvilke krav er der til indretningen på din hjemmearbejdsplads? Få svar her.