Hjemmearbejde: Her er dine rettigheder

Kan du kræve at arbejde hjemme? Og hvilke krav er der til indretningen på din hjemmearbejdsplads? Få svar her.

Arbejdsgiver pålægger mig at blive hjemme – selvom det ikke er muligt at arbejde hjemmefra. Hvilken betydning får det for min løn?
Du er berettiget til løn, da det er arbejdsgiver, der træffer beslutning om, at du ikke skal møde op på arbejde.

Kan jeg nægte at møde på arbejde af frygt for corona-smitte?
Som udgangspunkt kan du ikke nægte at møde på arbejde af frygt for at blive smittet med coronavirus. Det vil i så fald være ulovlig udeblivelse, der kan medføre en berettiget bortvisning.

Kan jeg kræve at arbejde hjemme?
Hvis du normalt ikke arbejder hjemme, kan du kun kræve at arbejde hjemme, hvis du har aftalt det med din arbejdsgiver.

Kan jeg kræve at arbejde hjemme, hvis jeg bliver nødt til at passe mit barn, fordi mit barns vuggestue eller skole lukker ned?
Det er som udgangspunkt dit eget ansvar at finde pasning til dit barn, og du er derfor forpligtet til at møde på arbejde, selvom du ikke kan finde pasning til dit barn. Der er tale om en helt ekstraordinær situation, når statsministeren lukker vuggestuer og skoler ned, og IDA opfordrer derfor til, at man indgår aftale med sin arbejdsgiver om, at man arbejder hjemme mest muligt, mens vuggestuer og skoler er lukket ned, alternativt at man kan tage sit barn med på arbejde, hvis det ikke er muligt at arbejde hjemme.

Jeg er timelønnet – har jeg ret til løn, hvis jeg bliver sendt hjem?
Hvis du er ansat til et bestemt antal timer eller vagter, og din arbejdsgiver siger du ikke skal møde op, vil du have ret til løn, medmindre der fremgår noget andet af dine ansættelsesvilkår.

Er jeg forpligtet til at have mit webkamera tændt, når jeg arbejder hjemme?
Det er din arbejdsgiver, der i kraft af ledelsesretten udstikker rammerne for, hvordan du skal udføre dit arbejde, herunder også om du skal have dit webkamera tændt, når du deltager i interne og eksterne videomøder i arbejdstiden. Det kan selvfølgelig være lidt en udfordring at have webkameraet tændt, hvis resten af familien også arbejder hjemme eller har hjemmeundervisning, da man så risikerer at familiemedlemmer pludselig forstyrrer i baggrunden.  

Men din arbejdsgiver må gerne kræve, at du har webkameraet tændt under arbejdsrelaterede videomøder, og du kan så vælge at sløre baggrunden og slukke for lyden, når du ikke selv lige snakker, så du undgår, at din chef/kollegaer/kunder pludselig får et indblik i dit privatliv, som du måske ikke er interesseret i.  

Din arbejdsgiver kan derimod ikke af kontrolmæssige årsager kræve, at du skal have dit webkamera tændt resten af dagen, hvor du ikke deltager i videomøder. Det vil være en kontrolforanstaltning, der går videre end nødvendigt, og du vil være berettiget til at slukke for dit webkamera, når du ikke deltager i videomøder.

Hvem skal betale for mit internet, når min arbejdsgiver har pålagt mig at arbejde hjemmefra?
Hvis din arbejdsgiver har pålagt dig at arbejde hjemmefra, har din arbejdsgiver derfor også ansvaret for, at du har adgang til de redskaber, der skal til, for at du kan udføre dit arbejde hjemmefra. Udgangspunktet er derfor, at din arbejdsgiver skal stille internetforbindelse til rådighed samt afholde udgifterne hertil.

Mange har dog allerede adgang og udgifter til internetforbindelse derhjemme, og derfor vil dialog med arbejdsgiver ofte være at anbefale.

Skal jeg selv stille kontorplads til rådighed for hjemmearbejde og betale for ekstra forbrug af el, varme, vand osv.?
Udgangspunktet er, at din arbejdsgiver har pligt til at stille de redskaber til rådighed, der er nødvendige, for at du kan arbejde hjemmefra.

Ekstraudgifterne til el, varme, vand osv. vil dog ofte være forholdsvis beskedne, og derfor vil dialog med arbejdsgiver muligvis være den bedste fremgangsmåde.

Mit internet er gået ned – er jeg berettiget til løn, selvom jeg ikke kan arbejde?
Da det er din arbejdsgiver, der har pligt til at stille arbejdsredskaber til rådighed, er det også din arbejdsgiver, der bærer risikoen, såfremt arbejdsredskaberne ikke fungerer. Din arbejdsgiver kan derfor ikke trække dig i løn/bede dig om at afvikle flekstid, og du er således berettiget til løn, såfremt internettet er gået ned, og du ikke kan arbejde som følge heraf.

Gælder reglerne for indretning af hjemmearbejdspladser stadig?
Reglerne for hjemmearbejdspladser bliver i disse dage udfordret, hvor mange arbejder hjemme på grund af Corona-krisen.

I arbejdsmiljøloven skelnes der mellem hjemmearbejde og at have en hjemmearbejdsplads:

  • Der er tale om hjemmearbejde, når man i gennemsnit arbejder hjemme mindre end en dag om ugen. Her gælder arbejdsmiljøloven ikke.

  • Har du en hjemmearbejdsplads og arbejder hjemme mere end en dag om ugen i gennemsnit, gælder arbejdsmiljølovgivningen til gengæld.

Arbejdstilsynet gør det klart, at den skelnen fortsat er gældende under den nuværende krise. Det vil sige, at din arbejdsgiver skal overholde arbejdsmiljøloven, når du er sendt hjem.

I praksis kan Arbejdstilsynet dog ikke håndhæve reglerne i private hjem, og derfor opfordrer de til, at ledere og medarbejdere finder løsninger i fællesskab.

”Reglerne med krav til hjemmearbejdspladser gælder også under de aktuelle omstændigheder. Formålet med reglerne er bl.a. at undgå skader og gener, og reglerne gælder fortsat. Men den helt aktuelle situation, som forventes at vare i en begrænset periode, betyder, at vi opfordrer til, at arbejdsgivere, ansatte og arbejdsmiljøorganisationer alle arbejder sammen om at finde gode midlertidige løsninger. Arbejdstilsynet fører normalt ikke tilsyn i ansattes private hjem, og i den nuværende situation med COVID, fører vi alene tilsyn i forhold til fx alvorlige ulykker og klager”.

IDA opfordrer også medlemmer, tillidsvalgte og ledere til at finde løsninger i fællesskab, så vi både kan passe vores arbejde, vores børn, men også os selv og hinanden.

Du kan læse mere om reglerne for hjemmearbejde på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Læs mere

Tema

Arbejdsmiljø - få styr på dine rettigheder

Er dine fysiske arbejdsforhold i orden - både på arbejdspladsen og på hjemmekontoret? Og hvordan er du stillet, hvis du bliver ramt af sygdom eller en ulykke på dit arbejde.

Få hjælp nu