Leder: Sådan forebygger du sexchikane, krænkelser og mobning

Som leder skal du være i stand til at håndtere konflikter og grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen. Men hvordan skal du forholde dig, så konflikten nedtrappes, løses og alle føler sig hørt, set og respekteret?

 

Hvad skal jeg som leder være opmærksom på ift. krænkelser og arbejdsmiljø?Link kopieret

 

Hvordan skaber jeg som leder et trygt arbejdsmiljø, hvor vi kan tale om krænkelser?Link kopieret

 

Hvad gør jeg som leder, hvis en medarbejder fortæller, at vedkommende bliver krænket?Link kopieret

 

Hvordan skal jeg som leder håndtere samtalen med en medarbejder, der krænker?Link kopieret

 

Hvor kan jeg som leder få hjælp, hvis vi oplever krænkelser på arbejdspladsen?Link kopieret

 

Husk at opdatere jeres arbejdspladsvurdering (APV)Link kopieret