APV - Arbejdspladsvurdering

Alle arbejdsgivere har pligt til at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), der skal skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, både fysisk og psykisk.

Et fælles projekt

En arbejdspladsvurdering skal ses som et redskab og en proces, hvor ansatte og arbejdsgivere i fællesskab arbejder for at opnå et bedre arbejdsmiljø. Målet er at udpege problemer og risici, der er forbundet med arbejdet i virksomheden.

Det indebærer både traditionelle arbejdsområder som larm og røg samt mindre håndgribelige problemer som indeklima, skærmarbejdsmiljø og det psykiske arbejdsmiljø.

Det er virksomhedens ledelse, der har ansvaret for at gennemføre en APV, og for at den bliver opdateret hvert tredje år eller ved større ændringer i virksomheden.

Medarbejderne skal dog også inddrages i processen, hvilket typisk sker igennem arbejdsmiljøorganisationen eller i udvalg med deltagelse fra både ledelse og medarbejdere.

Hvis problemerne er komplicerede, kan det give mening at søge hjælp hos eksterne konsulenter.

I de fleste tilfælde vil virksomheden dog være bedst tjent med at foretage sin arbejdspladsvurdering selv. For på den måde bliver viden om problemer og løsningsmuligheder forankret i virksomheden og blandt virksomhedens egne folk.

Omfang og indholdet af virksomhedens arbejdspladsvurdering afhænger af flere faktorer. Det gælder blandt andet typen af arbejde, konkrete arbejdsmiljøforhold og virksomhedens størrelse og organisering.

Det betyder, at mindre virksomheder med enkle arbejdsprocesser typisk vil have kortere og mere simple arbejdspladsvurderinger end større virksomheder.

Virksomheden bestemmer selv, hvordan den vil tilrettelægge sin arbejdspladsvurdering, da der er metodefrihed i forhold til den praktiske gennemførelse.

Kravet er blot, at der foreligger et skriftligt materiale, som er tilgængeligt for medarbejderne og arbejdstilsynet.

Materialet skal dokumentere, at virksomheden har været igennem fire faser.

  1. Virksomheden skal kortlægge det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
  2. Virksomheden skal vurdere problemernes art, omfang og mulige løsninger.
  3. Virksomheden skal udarbejde en prioriteret handlingsplan.
  4. Virksomheden skal følge op på arbejdspladsvurderingen og synliggøre resultaterne

Du kan finde branchespecifikke online-værktøjer og skemaer, der kan benyttes til at udarbejde arbejdspladsvurderingen hos arbejdstilsynet. 

Find værktøjer og skemaer

Læs mere

Tema

Arbejdsmiljø - få styr på dine rettigheder

Er dine fysiske arbejdsforhold i orden - både på arbejdspladsen og på hjemmekontoret? Og hvordan er du stillet, hvis du bliver ramt af sygdom eller en ulykke på dit arbejde.

Få hjælp nu