Fremtidens transport er digital

Afrapportering fra transportgruppen til Sirikommissionen

Robotterne kommer – også i transportsektoren. Som fysiske enheder, fx selvkørende biler og busser, men også i form af logistiksystemer til godstransport og platforme til rejseplanlægning. Som man vil kunne se, er tidsperspektivet for rapportens indhold ikke langt, for det meste bare 10 år frem i tiden. Det er rigeligt, for det går hurtigt. Der er ingen tvivl om, at bedre teknologi har samfundsmæssig værdi. Men det er et politisk valg, om vi ønsker at anvende teknologien til at få mobilitet fra dør til dør, mindre trængsel, renere miljø og hvordan det skal kombineres med beskyttelse af vores private data

• Vi skal eksperimentere med førerløse biler i en dansk kontekst. Vi skal inden for de næste 2 år have etableret et eksperimentelt miljø for førerløse biler i et virkeligt, afgrænset område af Danmark.

• Vi skal have en sammenhængende mobilitet for både mennesker og varer. Fremtidens trafikant er mobilist og vil fra dør til dør nemt og bekvemt.

• Fremtidens mobilitetssystemer er baseret på indsamling og brug af enorme mængder data. Vi skal sikre, at tilliden til transportselskaber og myndigheder opretholdes.

• Ikke-personfølsomme data skal være tilgængelige for alle. Data skal ses som en værdi og en magtfaktor, der skal fordeles frit blandt de, der vil bruge dem til at udvikle nye services, distributions- og logistikprodukter.

• Fokus på nye teknologier skal forhindre fejlinvesteringer i infrastruktur.

• Nye transportteknologier skal skabe et bæredygtigt Danmark

Læs hele rapporten: Fremtidens transport er digital

 

Arbejdsgruppen består af:

Michael Svane, direktør i DI Transport

Nikolaj Nøhr-Rasmussen, Volvo

Ken Falk, Adm. direktør i Scopito

Henrik Schärfe, adm. direktør i Foundation Autonomous

Svend Tøfting, formand i ITS Danmark

Thomas Damkjær Petersen, formand i Ingeniørforeningen I IDA

Christian Bason, adm. direktør for Dansk Design Center

Christoffer Greenfort, Dansk Erhverv