Vikaransat

Du er ansat som vikar, hvis du er midlertidigt ansat i en "andens" stilling. Typiske eksempler på vikariater er barselsvikariater, sygevikariater eller vikariater for personer på forældreorlov eller personer, der af andre årsager har fået orlov uden løn fra deres stilling.

Som vikaransat er du omfattet af de løn og ansættelsesretlige vilkår som gælder på henholdsvis det offentlige og private arbejdsmarked, d.v.s. ferieloven, funktionærloven og de offentlige overenskomster. Den eneste reelle forskel fra en almindelig ordinær ansættelse er, at du som vikar er ansat for en tidsbegrænset periode.

Hvis du tilbydes et fast job i forlængelse af et vikariat skal du være opmærksom på, at din løn og ansættelsesanciennitet skal regnes fra vikariatets start.

Hvis du er ansat for en bestemt periode ophører ansættelsen uden varsel eller særskilt opsigelse ved periodens udløb.

Som ansat i eller tilmeldt et vikarbureau, vil du i udgangspunktet ikke være omfattet af funktionærlovens bestemmelser. Det vil f.eks. have betydning i forhold til dit opsigelsesvarsel og din adgang til løn under sygdom. Vær opmærksom på, at din arbejdsgiver er vikarbureauet og ikke den virksomhed, du er i vikar i.

For at sikre sig bedre ansættelsesvilkår anbefales det derfor, at du får skrevet ind i kontrakten med vikarbureauet, at du er omfattet af funktionærloven.

Det anbefales, at du lader IDA gennemlæse din kontrakt med vikarbureauet inden du forpligter dig.

Det anbefales ligeledes at du tager kontakt til Akademikernes A-kasse.

Lov om ansættelsesbeviser gælder også for tidsbegrænsede ansættelser.