Fakturaer fra leverandører sendes til idafaktura@ida.dk