Zendesk

Vi har valgt at bruge IDAs supportsystem til behandling af sager vedrørende IDAs mødesystem. Systemet hedder Zendesk.