Dispensation for synlighed af valgte

IDAs hovedbestyrelse kan i særlige tilfælde dispensere for offentliggørelse af navn og e-mail på valgte på IDA.dk.

Det er som udgangspunkt en forudsætning for at blive i IDA, at medlemmet giver samtykke til at offentliggøre som minimum navn og mailadresse på ida.dk.

Men IDAs hovedbestyrelse kan i henhold til IDAs Afstemnings- og valgvedtægt § 6. stk. 2 i særlige tilfælde give dispensation til medlemmer for offentliggørelse af navn og e-mail.

Dispensation vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, men vil f.eks. være tilfældet:

Hvor den pågældende eller dennes ægtefælle af sikkerhedsmæssige årsager har beskyttet adresse.
Hvis der er tungtvejende personlige årsager til ønsket om undtagelse. Dette kan f.eks. være, at medlemmet ikke ønsker, at en arbejdsgiver skal være bekendt med den pågældendes aktive arbejde i IDA, herunder som menige medlemmer af virksomhedsgrupper/akademikerklubber.

Dispensation for offentliggørelse af navn og e-mail kan søges inden et valg, men også efter valghandlingen er overstået. Hvis et medlem meddeler ønske om valg og endnu ikke har søgt dispensation, kan medlemmet vælges under forudsætning af, at Hovedbestyrelsen efterfølgende kan dispensere.

Dispensation kan gives ved henvendelse til Hovedbestyrelsen på formdir@ida.dk med oplysning om navn, IDA-nummer samt begrundelse for ønsket om dispensation. Hovedbestyrelsen kan vælge at bede om dokumentation for ønsket.

Anmodninger om dispensation vil have kort behandlingstid og kan behandles af Hovedbestyrelsen i skriftlig procedure.

Læs mere

Overblik

IDAs tilbud til de aktive

Som aktiv har du travlt med at gøre en forskel for dine medlemmer. Vi har samlet en side med informationer, der kan hjælpe dig i dit arbejde som aktiv.

Gå til aktivsiden