Principper og retningslinjer fra Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen har de seneste år arbejdet med at udarbejde retningslinjer og hensigtserklæringer for aktiv-området.

Baggrunden for arbejdet har været, at aktive har efterlyst retningslinjer, blandt andet til anvendelse af IDAs midler men også i forhold til samarbejdet med andre aktive og IDAs administration.

Vi har derfor udarbejdet følgende: