Forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Innovationsfond

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om Danmarks Innovationsfond.