Svar på lovforslag om politiets overtagelse af tv-overvågning

Justitsministeriet har udsendt Udkast til Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Politiets overtagelse af tv-overvågning). Hermed Ingeniørforeningen, IDAs svar på høringen.